ศาสนาบูจู

จากไร้สาระนุกรมเสรี - อนึ่งบทความนี้ถูกแก้ไขได้โดยผู้ใช้ทั่วไป หากแป้กหรือเสื่อมประการใดทางเราไม่ขอรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
(เปลี่ยนทางมาจาก ^0^)
ธงศาสนาบูจูยุคแรก

ศาสนาบูจู (ภาษาบูจู: [Λ0Λ ;ภาษาอังกฤษ: [^0^ ) เป็นศาสนาประจำชาติของประเทศไทแว ปัจจุบันมีผู้นับถือมากเป็นอันดับสอง รองจากศาสนาอาร์เอ็ม และได้รับการรับรองจากบร๊ะนางหมูพีชะนีนาถแล้ว โดยชื่อศาสนาบูจู มาจากคำว่า บูจูล (ภาษาบูจู: [Λ0Λ] ;ภาษาอังกฤษ: [^0^])

ประวัติ[แก้ไข]

มหาเมพดิวก๊อง มหาเมพสูงสุดแห่งศาสนาบูจู
มหาเมพสฟีล มหาเมพสูงสุดของลัทธิพุงพุงสายโมเอะวาสี

ศาสนาบูจูมีจุดเริ่มต้นอย่างไรไม่ชัดเจนนัก อันดับแรกบร๊ะมหาสาว๊กเพียซะโม่น ซึ่งเป็นเจ้ากรมการเมืองของมณฑลปกครองตนเองอาม่าดราม่อน ได้นำมาเผยแผ่ให้กับสมเสร็จบร๊ะเซ่ามหาเมพ กมรเตงอัญศรีเมงเยตะจา กรวยส้มวรมันที่ 1 ซอว์บวาเวียงเชียงแมสรัตนาอินโท อิราพีจีอัตโนมาสรีเจีย แอนด์ เทเวสิคนา (เมื่อครั้งมียศเป็น กำมรเตงอัญศรีอควอบดินทรธัญกิจ เจ้าฟ้าเวียงเชียงแมสปุระรัตนา ทศบุรีศรีพิงคะนครเชียงม้วน และวิกรินดีพฤกษีปุระ) (ตำแหน่งเยอะทนอ่านหน่อย) จากนั้นอควอบดินทรฯ จึงได้นำมาเผยแผ่ต่อยังสมาชิกเขตปกครองตนเองอาพีจี อันมีนครเชียงม้วน เป็นเมืองหลวง แต่ไม่ได้นำไปเผยแผ่ที่เวียงเชียงแมสฯ และพฤกษีปุระแต่อย่างใด เนื่องจากอยู่นอกเขตวงแหวนวัฒนธรรมอาร์พีจี จากนั้นศาสนาบูจูจึงเติบโตขึ้นตามลำดับจนถึงปัจจุบัน โดยมีศูนย์กลางการเผยแผ่อยู่ที่อาม่าดราม่อน

สาระสัมคัน[แก้ไข]

ศาสนาบูจู มีหลักสัมคัน อยู่สามประการเรียกว่า ไตรแอทแท็ก "หลักบูจู" โดยมีใจความว่า "ศรัทธาบูจู เชิดชูแมวน้ำ เลิศล้ำพุงพุง"

      • คัน ก็เกาสิ 55 จากดุ๋ยดุ่น

มหาเมพ[แก้ไข]

แรกเริ่มเดิมที บร๊ะศาสดากล่าวว่า บร๊ะศาสดาทรงไม่นับถือเมพองค์ใด บร๊ะองค์ทรงตรัสรู้หลักบูจูนั้นได้เอง โดยให้ศาสนาของบร๊ะองค์เป็นศาสนาแบบ อเมพะนิยม แต่อาจจะเป็นอะนิเมะะนิยม ผสมลัทธิพุงพุง ด้วยได้ ต่อมามีการค้นพบฟอซิลารีลิกส์ธาตุของบร๊ะศาสดา ซึ่งประดิษฐานอยู่ ณ บร๊ะสุตูปชเวฮุงกานครศรีขัตตะอูรา แขวงเมืองอาม่าล็อบบี้ ทางเหนือของมณฑลอาม่าดราม่อน โดยในบร๊ะสุตูป ได้พบภาพจิตรกรรมฝาผนังในลักษณะเป็นการบูชา ปรากฏเป็นรูปกลมๆบ้าง ยาวๆบ้าง แล้วแต่ทิศทางการมอง และมีจารึกอักษรคงคาเขียนไว้ ระบุว่าเป็น "มหาเมพ" แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในส่วนบร๊ะนามได้เลือนหายไป

ต่อมาบร๊ะมหาสาว๊กเพียซะโม่น ได้ค้นพบจากบร๊ะมหาคัมรี่ ว่าที่แท้จริงนั้น เมพแมวน้ำที่ได้นับถือมาก่อนหน้าศาสนาบูจูนั้น เป็นตระกูลเมพของศาสนาบูจูเช่นกัน ผลการปรุชุมคณะกรรมการกำกับดูแลสำนักบร๊ะบูจูศาสนาแห่งชาติ ได้ยกให้ มหาเมพดิวก๊อง ซึ่งเป็นมหาเมพที่เก่าแก่ที่สุดในสกุลเมพแมวน้ำ ขึ้นเป็นมหาเมพสูงสุดแห่งศาสนาบูจู และพบว่าเมพสกุลแมวน้ำนี้ เป็นที่นับถือในลัทธิพุงพุงนิยมเช่นเดียวกัน ซึ่งมหาพุงพุงสมาคมได้ยกย่องให้ มหาเมพสฟีล เป็นมหาเมพสูงสุดของลัทธิพุงพุงสายโมเอะวาสี

คณะกรรมการกำกับดูแลสำนักบร๊ะบูจูศาสนาแห่งชาติ มหาพุงพุงสมาคม และมหาแมวนิศร จึงได้ปรุชุมร่วมกัน ได้ผลว่าอันที่จริงแล้วนั้น ลัทธิแมวบวก ลัทธิพุงพุง และศาสนาบูจู มีต้นกำเนิดมาจากแหล่งเดียวกัน จึงได้ทำการสังคยนาหลักคำสอนและเผยแผ่ร่วมกัน โดยไม่กีดกันต่อกัน และบางครั้งรวมการเผยแผ่ไปในครั้งเดียว

วัตถุมงคล[แก้ไข]

เมวรูปปาง 72 กระบวนจิต กะอีก 30 มิตรสหาย สำหรับศาสนิกชนไว้สักการะ หรือห้อยคอ

มีการสร้างวัตถุมงคลเกี่ยวกับศาสนาบูจูขึ้นมาเพื่อสักการะบูชา ดังนี้

แมวน้ำบูจู[แก้ไข]

เป็นเหรียญแมวน้ำพลาสติกทรงกลม หลักที่ 1-7 ใช้ในการเลือกมาออกสลากกินไม่แบ่ง ลูกแก้วแมวน้ำสีสดใสจำนวน 7 ลูก ซึ่งกระจายไปยังที่ต่างๆ เมื่อรวบรวมครบจะขอพรต่อหน้าเทพแมวน้ำบูจู (ซึ่งเป็นร่างอวตารร่างหนึ่งของมหาเมพดิวก๊อง) ตอนนี้พบแล้วสองลูกที่มู่กับวูฟ ซึ่งเป็นประชากรอาม่าดราม่อน แต่หนีไปกบดานพักตากอากาศ ที่หมู่เกาะเอกทิน

เมวรูปและเหรียญ มหาเมพดิวก๊อง[แก้ไข]

บร๊ะมหาสาว๊กเพียซะโม่นกล่าวว่า รุ่นแรกผลิตโดย บมจ.มูลนิธิ อควาน้ำดีเจม่วง ชื่อปางว่า "ปาง 72 กระบวนจิต กะอีก 30 มิตรสหาย" โดยบร๊ะมหาสาวกฯ คาดว่าจะทำการส่งเสริมอุตสาหกรรมการบูจูได้ 75% ในไตรมาสแรกของปี ต่อเนื่องยังไตรมาสที่สาม [1]

เสื้อและเหรียญแมวน้ำจตุรทิศ[แก้ไข]

ต่อมาเมื่อกระแสศรัทธาได้ลดลง สำนักบร๊ะบูจูศาสนาแห่วงชาติ ได้จัดสร้างเสื้อยืดและเหรียญมงคลรูปแมวน้ำจตุรทิศขึ้นเพื่อจำหน่ายให้ศาสนิกชน[2]

"เดอะโครมนิเกิล ออฟ แมวเลีย : เจ้าแมวน้ำตาล" ภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับศาสนาบูจู

คณะกรรมการกำกับดูแลสำนักบร๊ะบูจูศาสนาแห่งชาติ[แก้ไข]

เป็นคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นเพื่อกำกับดูแลศาสนาบูจูโดยเฉพาะ ขณะนี้มีบร๊ะนางหมูพีชะนีนาถเป็นตรายางประธาน (แต่เพียงในนาม) และกรรมการอีกหลายสิบคน (มีแต่ชื่อ) โดยการตัดสินใจเชื่อว่าอยู่ที่เพียซะโม่น และอควอบดินทร์ฯ

บร๊ะสาวกที่มีชื่อเสีย(ง)[แก้ไข]

ไม่ได้มีเพียงบูจูบั่นทอนเท่านั้น

  • อ้อนอุ๋ยๆ สมาชิกทีม BKB44 ปัญจุบัตรปัจจุบันถือได้ว่าเป็นผู้นำศาสนาบูจูที่สำคัญยิ่งอีกท่านหนึ่ง
  • อควาบดินทร์ รินทรบูจู อดีตผู้ประกาศข่าวชายของทีวีใคร ทีวีสาบานละนะ
  • เหล่หมา นักฟุตบอลทีมชาติบราเซียว มีท่าไม้ตายล้มกลิ้งไปกลิ้งมากลิ้งหลุน ๆ เป็นแมวน้ำ
  • รูดดี ขี้เหร่เนะ สัญชาติอินเดียนีโซ ผู้ก่อตั้งสายเกรียนบิน Sealion Air (สิงโตทะเลถือเป็นแมวน้ำอย่างหนึ่ง)
  • ประธาน Sealion Air Thai คุณอัดมาวิน ยันกีตาร์ติดว้อนท์

ดูเพิ่ม[แก้ไข]

มหาเมพประกันภัย กิจการประกันภัยที่อาศัยหลักธรรมบูจู

อ้างอิง[แก้ไข]