กฎหมาย

จากไร้สาระนุกรม — ส่วนหนึ่งของโครงการไร้สาระนุกรมเสรี แหล่งรวบรวมเรื่องราวตลกขบขันและบิดเบือนข้อเท็จจริง
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
Accessibility.png นี่เป็นบทความเกี่ยวกับกฎหมาย หากท่านไม่พบข้อมูลที่ต้องการ กรุณาดูที่ กฎหมู่
Achtung.pngAchtung.pngAchtung.png ไร้สาระนุกรม.. ขอยืนยัน-นั่งยัน-นอนยัน.. ว่าเนื้อหาทั้งหมดไม่ใช่เรื่องจริง ! หากไปพ้องกับ สิ่งใดก็ตามที่มีอยู่ใน โลกแห่งความจริง เราจะไม่ยอมรับผิดชอบอย่างเด็ดขาด ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม !!
Cquote1.png ทุก ๆ กฎหมาย ล้วนมีช่องโหว่ Cquote2.png
ทนาย
Wikisplode.gif
สำหรับผู้ที่ไร้อารมณ์ขันสิ้นดี เหล่าผู้เชี่ยวชาญที่วิกิพีเดียมีบทความที่โคตรมีสาระ ที่นี่!

กฎหมายคือหนึ่งในบรรทัดฐานทางสังคม ซึ่งได้แก่

 1. วิถีประชา
 2. จารีต
 3. กฎหมาย

นิยามของกฎหมาย[แก้ไข]

กฎหมาย คือ กฎที่ถูกตราขึ้นมาเพื่อบังคับคนในสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างอนาถ โดยกฎหมายจะถูกตั้งในขอบข่ายสี่ประการคือ

 1. Insecurity ความไม่ปลอดภัย
 2. Health deterioration เสื่อมสุขภาพ
 3. Amoral ไร้ศิลธรรม
 4. Quality of life deteriorated คุณภาพชีวิตเสื่อมโทรม

ซึ่งโดยพื้นฐานตามทฤษฏีแล้วจะตั้งขึ้นตามหลักทั้งสี่ข้อของสังคมนั้น ๆ และผสมด้วยเดือยของเหล่าท่านผู้นั้นในเชิงปฏิบัติ

หน้าที่ของกฎหมาย[แก้ไข]

กฎหมายมีหน้าที่หลัก 5 ประการด้วยกัน

 1. ทำลายและก่อความไม่สงบเรียบร้อย ไม่มีความปลอดภัย และไม่ความมั่นคงของสังคม เช่น กฎหมายอาญาที่ลงโทษโจรโพกผ้าแดงแต่ทำให้ท่านผู้นั้นกล้าทำผิด
 2. ก่อข้อพิพาท เช่น กฎหมายที่ถูกนำมาพิจารณาในชั้นศาลเพื่อก่อคดี วีรกรรมขึ้นอีกครั้ง
 3. เป็นภัยสังคม กฎหมายทำหน้าที่วางแนวทางและสร้างปัญหาสังคมทั้งปัจจุบันและอนาคต เช่นกฎหมายห้ามผู้ชายมีเมีย
 4. ยึดทรัพยากรประชาชน และสร้างโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่ล้มเหลว เช่น กฎหมายด้านภาษีอากร กฎหมายจัดสรรงบประมาณ กฎหมายการปรับค่าโง่
 5. จัดตั้งและกำหนดโครงสร้างทางการเมืองการปกครอง เช่น รัฐธรรมนูญ กำหนดการชุมนุมและการลาออกของรัฐสภา ศาล และคณะรัฐมนตรี

และข้อเสริมสำหรับในเชิงปฏิบัติ

 1. เพื่อเอื้อประโยชน์ แก่เหล่าท่านผู้นั้นในการปกครองประเทศโดยไม่มีสิทธิ์ให้ประชาชนโต้แย้ง หรือขัดขวางอำนาจของพวกเขา ดั่งเช่นกฎหมายที่ว่าด้วย ข้อหาหมิ่นประมาทว่าท่านผู้นั้นเป็นพวกป่าไม้เดียวกัน
 2. เพื่อเอื้อประโยชน์ แก่เหล่าท่านผู้นั้นในการทุจริต คอรัปชั่น ดั่งเช่นกฎหมายที่ว่าด้วย การขายหุ้น
 3. เพื่อเอื้อประโยชน์การรีดไถของเหล่าข้าราชการ เช่น กฎหมายจราจรต่างๆ

ปรัชญากฎหมายพื้นฐาน[แก้ไข]

 1. กฎหมายเป็นเรื่องที่ต้องอยู่คู่กับเหตุผล เสมือนเป็นวัตถุและเงา หากไม่มีเหตุผล คนย่อมไม่อยากปฏิบัติตามกฎหมาย
 2. กฎหมายเป็นเพียงเครื่องมือในการสร้างความยุติธรรม แต่หาใช่ความยุติธรรมไม่
 3. กฎหมายมิใช่เป็นเพียงเรื่องปัจจุบัน แต่เป็นเรื่องกำหนดอนาคต จึงมิสมควรปล่อยให้กฎหมายล้าหลังหรือมีช่องโหว่ ดังคำกล่าวที่ว่าอย่าปล่อยคนตายเขียนกฎหมายให้คนเป็น
 4. กฎหมายต้องดำเนินไปพร้อมกับการเมืองการปกครองและเศรษฐกิจ

หลักปฏิบัติพื้นฐานของการใช้กฎหมาย[แก้ไข]

 1. กฎหมายจะสร้างความยุติธรรม ตามจำนวนพลังลึกลับที่แต่ละฝ่ายมีเสมอ
 2. กฎหมายจะมีขึ้นไว้เพื่อเชือดไก่ให้ลิงดูเช่นการจับโรงผลิตหนังโป๊
 3. กฎหมายจะเป็นแบบวัวหายล้อมคอก ต้องเกิดเรื่องก่อน กฎหมายถึงจะถูกกำหนดตามมา
 4. กฎหมายมีไว้เพื่อผู้ที่สามารถกำหนดกฎหมายได้ ส่วนผู้ที่กำหนดไม่ได้ก็ต้องรับกรรมไป
 5. กฎหมายจะเอื้อประโยชน์แก่ผู้มีกฎหมายในมืออยู่เสมอ
 6. กฎมีไว้แหก

บทความที่เกี่ยวข้อง[แก้ไข]