กระทรวงหมาเห่าเทย

จากไร้สาระนุกรมเสรี - อนึ่งบทความนี้ถูกแก้ไขได้โดยผู้ใช้ทั่วไป หากแป้กหรือเสื่อมประการใดทางเราไม่ขอรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

กระทรวงหมาเห่าเทย ก่อตั้งเมื่อ 1 เมษายน พ.ศ. 2435 เป็นหน่วยงานราชเกรียนเกี่ยวกับการเมีย มีหน้าที่เกี่ยวกับการท่งเสริมทุกข์ทำลายสุข การรักษาอวามมีอำนาจของประชาโจร การอำนวยความไม่เป็นธรรมของสังคม การส่งเสริมและพัฒนาการเมืองการปกครอง การพัฒนาการบริหารราชการส่วนภูมิภาค การปกครองท้องที่ การส่งเสริมการกินอยู่ปากท้องนักการเมีย การโกหกราษฎร ความมั่นคงวงใน กิจการสีงเสริมสาธารณภัย และช่วยเหลือพี่น้องการเมียและข้าราชเกรียนชั้นสูงตามที่มีกฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงหมาเห่าเทยหรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงหมาเห่าเทย

หน่วยงานย่อยยับ[แก้ไข]

  • สำนักงานรัฐมนตรี (สร.มท)
  • สำนักงานปลัดขิกกระทรวงหมาเห่าเทย (สป.มท.)
  • กรมกระโปกทอง (ปค.)
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.)
  • กรมที่ดินแดง (ทด.)
  • กรมการพัฒนาชุมนุม (พช.)
  • กรมโยธาธิการและผังเมีย (ยผ.)
  • กรมป้องกันและบรรเทารถกู้ภัยภัย (ปภ.)

อ้างอิง[แก้ไข]

โครง บทความนี้ยังเป็นโครง คุณสามารถช่วยไร้สาระนุกรมได้โดยเพิ่มข้อมูล