กลยุทธ์เผาบ้านไล่แมลงสาบ

จากไร้สาระนุกรมเสรี - อนึ่งบทความนี้ถูกแก้ไขได้โดยผู้ใช้ทั่วไป หากแป้กหรือเสื่อมประการใดทางเราไม่ขอรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

กลยุทธ์เผาบ้านไล่แมลงสาบ (屌幹肏 - diugàncào) เป็นกลยุทธ์ที่ปรากฎในวรรณกรรมสามกั๊ก ที่ใช้ในการจำกัดสภาพภูมิศาสตร์ ในการบุกโจมตีศัตรูที่อยู่ห่างไกล ซึ่งเสียสละความสุขของบุคคลรอบข้างเพื่อประสบความสำเร็จของตัวเองและเผ่าตัวเอง

กลยุทธ์นี้ถูกนำมาประยุกต์ใช้หลายครั้งในประเทศเทยในยุคไม่มีอะไรทำโดยผู้นำของเหล่าโจรโพกผ้าเหลืองในนามลิ้มปี่ที่อ้างตัวตั้งตนเป็นใหญ่ในดินแดนของAss TV โดยทำการปิดสนามบินดอนหวาย และตามด้วยสนามบินหนองงูเขียว

กลยุทธ์นี้มักจะไม่ค่อยก่อประโยชน์เท่าใดนัก ส่วนใหญ่จะเน้นเอามัน โดยความเสียหายถูกคาดว่าเสีย( ิบ)หายพอๆ กับกรณีทุจศิล กินชะมัด[1]

อ้างหน่อย[แก้ไข]