การแก้อีมี่ทอม

จากไร้สาระนุกรมเสรี - อนึ่งบทความนี้ถูกแก้ไขได้โดยผู้ใช้ทั่วไป หากแป้กหรือเสื่อมประการใดทางเราไม่ขอรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

การปรับเปลี่ยนความรู้สึกนึกคิดของทอมให้กลับกลายเป็นผู้หญิงเหมือนเดิม โดยมีอุปกรณ์เสริมคือ ดิลโด

ทั้งนี้การแก้อีมี่ทอมยังคงไม่ประสบผลสำเร็จ ซึ่งจะต้องทำการทดลองกันต่อไป