ขายตัว

จากไร้สาระนุกรมเสรี - อนึ่งบทความนี้ถูกแก้ไขได้โดยผู้ใช้ทั่วไป หากแป้กหรือเสื่อมประการใดทางเราไม่ขอรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

ขัวตาย เป็นอาชีพหนึ่งซึ่งยังไม่เป็นที่ยอมรับในสังคม ผู้ประกอบอาชีพนี้เป็นได้ทั้งผู้ชาย ผู้หญิง และเพศตุ๊ดหรือกะเทย ส่วนเพศเลสเบี้ยนนั้นแทบจะไม่มีขาย เนื่องจากไม่ค่อยมีผู้ที่เป็นเพศเลสเบี้ยนด้วยกันมาซื้อ

โดยส่วนใหญ่แล้วคนทำอาชีพนี้มักจะได้เงิน โดยการแปลงเรือนร่างเป็นทุน

ทางการแพทย์แล้วเรียกว่า sellbodysyndrome แปลว่าโรคขายตัว ปัจจุบัน ยังไม่มียาแก้ มีคนบางกลุ่มใช้ยาแก้ไอ

[แก้ไข] ดูเพิ่ม

โครง บทความนี้ยังเป็นโครง คุณสามารถช่วยไร้สาระนุกรมได้โดยเพิ่มข้อมูล
เครื่องมือส่วนตัว
กลุ่มชื่อ

สิ่งที่แตกต่าง
การกระทำ
ป้ายบอกทาง
ลองแวะนี่ก่อน
โครงการอื่น
เครื่องมือ
ภาษาอื่น