ขี้ข้า

จากไร้สาระนุกรมเสรี - อนึ่งบทความนี้ถูกแก้ไขได้โดยผู้ใช้ทั่วไป หากแป้กหรือเสื่อมประการใดทางเราไม่ขอรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

สิ่งมีชีวิตที่น่าสงสารที่สุดในผืนโลก มีวงจรชีวิตสั้นมาก มักม่องภายในฉาก 2 ฉาก ยกเว้นว่ารับบทเป็นพวกขี้ข้าชั้นดีที่ไปทำบุญ 9 วัดมา อาจจะได้อยู่นานอีกหน่อย

นอกจากนี้ ขี้ข้า ยังเป็นตัวละครอีกพวกหนึ่งของเกมส์เดอะซิ้ม อีกด้วย