คณะกรรมการปกป้องและสนับสนุนการทุจริตและคอรัปชั่นแห่งประเทศเทย

จากไร้สาระนุกรมเสรี - อนึ่งบทความนี้ถูกแก้ไขได้โดยผู้ใช้ทั่วไป หากแป้กหรือเสื่อมประการใดทางเราไม่ขอรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

คณะกรรมการปกป้องและสนับสนุนการทุจริตและคอรัปชั่นแห่งประเทศเทย (ภาษาปะกิด: "TNSCO" -The National Support Corruption Organization) (ย่อ:ปปชวย.) เป็นคณะบุคค_ยซึ่งประกอบด้วยประธานกรรมกรคนหนึ่งและกรรมกรผู้ที่มีการศึกษาและทรงInWอีก 3000+ คน ซึ่งนายทุจศีล กินชะมัดได้แต่งตั้งตามคำแนะนำของนอปอเกรียน เมื่อวันที่ XX XXX พ.ศ.XXXX ซึ่งผู้ได้รับการเสนอชื่อและได้รับเลือกเป็นกรรมการปกป้องและสนับสนุนการทุจริตและคอรัปชั่นแห่งประเทศเทยจะต้องเป็นผู้ซึ่งมีความซื่อสัตย์ต่อแม้วและInWให้เป็นที่ประจักษ์ต่อชาวเกรียน และต้องมีคุณสมบัติตามกฏของสภาเผ่า คือ ต้องไม่เกรียนแตก(เฉกเช่นนายศาลาวัด มีเธอกินนมถ้วย ที่ถูกจับได้ว่าเกรียนแตกจึงถูกถีบออกจากสภา) และต้องรักทุจศีลเฉกเช่นบร๊ะเจ้า ต้องนับศาสนาคนมีการศึกษา และฯลฯ (คอแห้งแย้ว)

การตามหาและการคัดเลือกกรรมกรปกป้องและสนับสนุนการทุจริตและคอรัปชั่นแห่งประเทศเทยให้นำบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนู้บ มาตรา XX และกฏของสภาเผ่า มาใช้คัดเลือกและสรรหา โดยให้มีคณะกรรมเกรียนสรรหากรรมกรปกป้องและสนับสนุนการทุจริตและคอรัปชั่นแห่งประเทศเทยจำนวน 150 คน ประกอบด้วยประธานศาลดีกู ประธานศาลรัฐธรรมนู้บ ประธานองค์การตรวจสอบคนรักทุจศีล อธิการไม่ดีของสถาบานอุตริสึกษาของรัดที่เป็นนิติบุคค_ยทุกแห่ง ซึ่งให้ทำแข่งขันเล่นกีฬากันเองให้เหลือผู้ที่เหลือรอดจากการอูดเตาในการแข่งประมาณ 170 คน ผู้แทนพรรคการเมียทุกพรรคที่มีเม็มเบอร์เป็นสมาชิกสภาผู้โกงกินราษฎวยพรรคละ 1000 คน ซึ่งก็ต้องทำการแข่งขันตุ๋ยกันเองเช่นกันให้เหลือผู้รอดชีวิต 5 คน แล้วจอมอดทนเหล่านั้นจะได้ไปเป็นกรรมเกรียน

อำนาจหน้าขี้คณะกรรมเกรียน[แก้ไข]

คณะกรรมกรปกป้องและสนับสนุนการทุจริตและคอรัปชั่นแห่งประเทศเทย มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

 1. ทำลายหลักฐานการโกงกินขององค์ทุจศีล
 2. จับกุมเหล่าเกรียนและผู้ที่InW กว่าองค์ทุจศีล
 3. จับเกย์
 4. สนับสนุนนอปอเกรียน
 5. สนับสนุนการทุจริตทุกชนิดขององค์ทุจศีลและผองเพื่อน
 6. ต่อต้านตาลิ้ม
 7. ทำลายล้างนิกายตาลิ้มอ้างเสื้อเหลือง
 8. สนับสนุนให้หมูแฮม หงิกต่อไป (สู้เขา! ทาเคชิ.............)
 9. ต่อต้านเอ๊ดจวย


กรรมเกรียนปกป้องและสนับสนุนการทุจริตและคอรัปชั่นแห่งประเทศเทยมีอายุการครอบงำตำแหน่งได้ 9000 ล้านปี นับตั้งแต่วันที่ทุจศีลและสาวกทรงแต่งตั้ง

คณะกรรมเกรียนปกป้องและสนับสนุนการทุจริตและคอรัปชั่นแห่งประเทศเทยติมีองค์กรธุรเกรียนของคณะกรรมเกรียนปกป้อง สนับสนุนการทุจริตและคอรัปชั่นแห่งประเทศเทยที่เป็นเอกราช มีฐานะเป็นกลม(ไม่ใช่แบนหรอกเรอะ) ตามกฎหมายว่าด้วยกฏแห่งครอบงำและทุจริตแผ่นดิน จะเรียกในแบบเต็มยศว่า สำนักงงคณะกรรมเกรียนปกป้องและสนับสนุนการทุจริตและคอรัปชั่นแห่งประเทศเทย เรียกโดยย่อๆว่า สำนักงง ป.ป.ชวย.

สำนักงงคณะกรรมเกรียนปกป้องและสนับสนุนการทุจริตและคอรัปชั่นแห่งประเทศเทยจะมีเลขาฯ หน้าห้องไว้ฟันเล่นคณะกรรมเกรียนปกป้องและสนับสนุนการทุจริตและคอรัปชั่นแห่งประเทศเทยเป็นผู้เบ่งขี้ตรงๆต่อประธานกรรมเกรียนปกป้องและสนับสนุนการทุจริตและคอรัปชั่นแห่งประเทศเทย

การแต่งตั้งเลขาฯ หน้าห้องของคณะกรรมเกรียนปกป้องและสนับสนุนการทุจริตและคอรัปชั่นแห่งประเทศเทยต้องได้รับการอนุญาตจากทุจศีลและผองเพื่อน พร้อมด้วยสาวกแห่งนอปอเกรียนก่อนเท่านั้น.


รายชื่อคณะกรรมเกรียน และเลขา หน้าห้อง[แก้ไข]

ปี 254000-2542000[แก้ไข]

ประธานกรรมเกรียน นายศาลาวัด มีเธอกินนมถ้วย

กรรมเกรียน

 1. จอมพลปลาสลิด
 2. ดร.หยงสตาร์
 3. Mr.Energy
 4. หมัคร
 5. ปาก่อน
 6. ยูริ พลังจิต
 7. ท่านวิว
 8. ว้ายหลอน

เลขาห้อง ปปชวย.. - นายบ้ารัก โอซาม่า

ปี 254750005-25495060[แก้ไข]

(ดันเจือกสิ้นสุดวาระก่อนกำหนด จากคำปิ๊ป้ากษาศาลดีกูแผนกคดีอ้าย้าของนักการเมีย ให้ลืมคุกแพะคนละ 2 ปี แต่เนื่องจากเมื่อพิจารณาจากตำแหน่งหน้าที่ของแพะทั้ง 9 แล้ว โทษจำคุกศาลให้รอลงอาญาไว้ 2 ปี (เนื่องจากทุจศีลแอบมาติดสินบนไว้ล่วงหน้า)ฐานกระทำถูกสุจริตต่อหน้าที่(ปกติมันต้องทุจริตนี่เนอะ) หรือกระทำผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชเกรียน กรณีลงค่าตอบแทนให้ตนเอง(ลดทำไมฟระ ขึ้นอย่างเดิมน่ะดีแล้ว)

ประธานกรรมเกรียน - ปังคุง

กรรมเกรียน

 1. มิสเตอร์ดี
 2. ปัญญาอ่อน นิรันทร์สถุล
 3. เบย เทยนิสัน
 4. โม้กเวรร์ เทยนิสัน
 5. ท่านผู้นั้น
 6. อานนท์ ผวาสนุกเกอร์
 7. ไอ้ขี้เมา
 8. เจ๊เบียบ

เลขาหน้าห้อง ปปชวย. - กว๊อฟ มา๊ยค์

ปี 2549002 ยัน ปัจจุบัน[แก้ไข]

แต่งตั้งตามใบปลิวประกาศของคอมอชวย ฉบับที่ 19 ลงวันที่ 22 กันยายน 2549002

ประธานกรรมเกรียน - มิสเตอร์บีน

กรรมเกรียน -

 1. ไอ้006
 2. แมลงสาบหน้าสำนักงงปปชวย.
 3. นาย อภิเสียบ เวดชาชีวะวิทยา
 4. สมยาย งงสัตว์ว่ะ
 5. โดเรม่อน
 6. ซาร่าห์ คอนเนอร์
 7. พ่อบูด

เลขาหน้าห้อง ปปชวย. - Mr. Fusion

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้ไข]