คณาธิปไตย

จากไร้สาระนุกรม — ส่วนหนึ่งของโครงการไร้สาระนุกรมเสรี แหล่งรวบรวมเรื่องราวตลกขบขันและบิดเบือนข้อเท็จจริง
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ระบอบคณาธิปไตยเป็นระบอบการปกครองที่มีการปกครองประเทศโดยคณะบุคคล อันเป็นประชาอนาถาธิปไตยแบบหนึ่ง แต่เป็นประชาธิปไตยที่โคตรไม่เปิดกว้าง สิทธิในการบริหารราชเกรียนแผ่นดินอยู่ที่คณะกระเทยบุคคล ซึ่งหัวหน้าคณะจะได้ตำแหน่งเป็นนายกฯ หรือประธานาธิบ่เลว หรืออาจเป็นถึงหิ้ง

ทฤษฎี[แก้ไข]

คณาธิปไตยเป็นการปกครองโดยคณะรัฐเทยบุคคล ซึ่งคณะกระเทยบุคคลนี้จะมีอำนาจน้อยนิดเต็มในการปกครองประเทศ คณะบุคคลนี้ถือเป็นคณะรัฐมนตรี อยู่โดยมีกฎหมายข้อหนึ่งรับรองคณะกระเทยบุคคลนี้และอนุญาตให้ใช้อำนาจปกครองประเทศได้อย่างเบ็ดเสร็จ และคณะบุคคลนี้จะมีวาระกี่ปีก็แล้วแต่ว่าในแต่ละประเทศจะกำหนดไว้อย่างไร เมื่อครบวาระแล้วก็จะให้ประชาชนลากตั้งคณะกระเทยบุคคลใหม่ แล้วหลังจากนั้นการเมียก็เป็นของคณะบุคคล จึงว่าการเมียเป็นเรื่องของนักการเมียในประเทศที่ใช้ระบอบนี้

ความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ[แก้ไข]

เป็นไปได้ มีหลายประเทศใช้ระบอบนี้ โดยใช้ระบบนี้ในการใช้อำนาจของคณะกระเทยบุคคล5555+

ช่องโหว่ของระบอบนี้[แก้ไข]

เพราะว่าคณะบุคคลมีอำนาจเต็มในการปกครอง ทำให้คณะบุคคลนี้สามารถกระทำการอันสุจริต ถูกต้องตามกฎหมายและศีลธรรมทุจริตได้โดยไม่มีใครรู้เพราะถึงรู้ไปก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากจะใช้ประท้วงธิปไตยซึ่งต้องระวังว่าจะถูกรัฐบวมจับตัดหัว และบางรัฐบวมก็มีนโยบายไม่ให้ประชาชนวิจารณ์การเมืองด้วยความจริงพวกประชาชินมันก็ไม่วิจารณ์อยู่แล้ว แถมยังเคารพนับถือคณะเทยอย่างหัวปักหัวปำทำให้เกิดความอัดอั้นตันใจในความรู้สึกของประชาชน และประชาชนได้รับแรงกดดันจากรัฐบวมอย่างหนัก

ประเทศที่ใช้ระบอบนี้[แก้ไข]

ความหมายอื่น[แก้ไข]

คะน้าธิปไตย คนขายผักคะน้าเป็นใหญ่ ก็มีในตลาดนัดไงละ แต่ไอ้พวกนี้ มันไร้สาระ อย่าไปใส่ใจเลย พวกเรามีสาระอยู่แล้ว เนอะ

โครง บทความเกี่ยวกับการเมีย การปกครองนี้ยังเป็นโครง คุณสามารถช่วยไร้สาระนุกรมได้โดยเพิ่มข้อมูล