คุยเรื่องไร้วิทยาลัย:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

จากไร้สาระนุกรมเสรี - แหล่งรวบรวมเรื่องราวตลกขบขันและบิดเบือนข้อเท็จจริง

อยากรุจังหอพักเปงงัย วุ่นวายไหมหอใน ห้องนึงมีกี่คนเสื้อผ้าต้องเปะป่าว