จักรวรรดิ

จากไร้สาระนุกรม — ส่วนหนึ่งของโครงการไร้สาระนุกรมเสรี แหล่งรวบรวมเรื่องราวตลกขบขันและบิดเบือนข้อเท็จจริง
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
Wikisplode.gif
สำหรับผู้ที่ไร้อารมณ์ขันสิ้นดี เหล่าผู้เชี่ยวชาญที่วิกิพีเดียมีบทความที่โคตรมีสาระ ที่นี่!

จักรวรรดิ สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 แง่ ดังนี้

  • การรวมตัวของประเทศต่างๆ อย่างเหนียวแน่น เป็นการรวมตัวกันเพื่อช่วยเหลือกันทางด้านการเมีย เศรษฐกิจ สังคัง ฯลฯ การรวมตัวแบบนี้จะเป็นการรวมตัวอย่างสมัครใจ ไม่ใช่การรวมตัวแบบไม่สมัครใจที่จะกล่าวถึงต่อไป พบได้เช่นในสงครามเย็น ซึ่งมีจักรวรรดิอมาริเกย์ เป็นฝ่ายหนึ่งในสงคราม ซึ่งประเทศเทยกรวมอยู่ในจักรวรรดินั้นด้วย บางทีสหภาพยูหลบอาจเรียกได้ว่าเป็น "จักรวรรดิ" แต่ไม่นิยมเรียกเท่านั้นเอง
  • การยึดครองของประเทศต่างๆ เป็นการรวมตัวแบบไม่สมัครใจ ส่วนใหญ่จะเป็นไปด้วยการทำสงคราม ผู้ที่เป็นฝ่ายแพ้จะต้องถูกผนวกรวมกับผู้ชนะ เช่นจักรวรรดิยูริ, จักรวรรดิหงิกทำเนียน เป็นต้น จักรวรรดิประเภทนี้บางจักรวรรดิอาจไม่มีจักรพรรดิ แต่องค์กษัตริย์อาจมีพระราชอำนาจเป็นอย่างมากก็ได้ อย่างเช่นจักรวรรดิอัสซีเรียน ,จักรวรรดิไฮเปอร์เซียน ,จักรวรรดิฟินิกซ์เซี้ยน ,จักรวรรดิอีปอบหยิบ ,จักรวรรดิโรมังงะ เป็นลำต้น
    • แต่ก็มีบางจักรวรรดิที่ฉีกกฎทั้งสองข้อ โดยเกิดจักรวรรดิเหล่านี้ขึ้นด้วยสันติวิธี แต่ก็มีการล่าอาณานิคมเหมือนกัน ประเภทนี้ก็มีจักรวรรดิเรดซัน ที่ใช้การค้าและการเจรจาในการได้เมืองขึ้น แบบว่าพูดคุยไม่เท่าไหร่ ค้าขายกันไม่เท่าไหร่พื้นที่เป้าหมายก็ยอมสวามิภักดิ์

มีจักรวรรดิที่เป็นที่รู้จักกันมาก ดังนี้จักรวรรดิหงิกทำเนียน (สหราชอนาจาร),จักรวรรดิเศษฝรั่งหรือฝรั่งเสร็จ,จักรวรรดิอาณานิคมยันละเมอหรือยันแล้วเมอ,จักรวรรดิรุสเซียหรือโซเวียต, จักรวรรดิยุ่นปี่,จักรวรรดิตาลิ้มโจรโพกผ้าเหลือง

สันติภาพที่เกิดจากการปกครองของจักรวรรดิ หรือการรวมกลุ่มเป็นประชาคมแบบข้อแรกนั้น เรียกกันว่าPax

รายชื่อจักรวรรดิอื่นๆ[แก้ไข]

จักรวรรดิโบราณยุคแรก[แก้ไข]

คริสตสหัสวรรษแรก[แก้ไข]

ยุคแรกของคริสตสหัสวรรษที่สอง[แก้ไข]

ยุคหลังของคริสตสหัสวรรษที่ 2[แก้ไข]

ยุคคริสต์ศตวรรษที่ 20 (พ.ศ. 2444 – พ.ศ. 2543)[แก้ไข]

ยุคคริสต์ศตวรรษที่ 21 (พ.ศ. 2544 –)[แก้ไข]

จักรวรรดิอื่นๆ และจักรวรรดิแห่งอนาคต[แก้ไข]

ลัทธิจักรวรรดินิยม[แก้ไข]

คือลัทธิล่าเมืองขึ้นของชาติตะวันตก เกิดขึ้นเพื่อที่จะแสดงแสนยานุภาพของประเทศของตน และแสวงหาทรัพยากรจากอาณานิคมที่ล่ามาได้ ในยุคก่อนปฏิวัติอุตสาหกรรม มักใช้อาณานิคมในการตั้งสถานีการค้าสร้างผลกำไรให้ประเทศของตน ส่วนในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม ก็ใช้อาณานิคมเป็นที่ระบายสินค้า และยัดเยียดเทคโนโลยีใหม่ๆให้แก่อาณานิคม

จักรวรรดิของชาติตะวันตกยุคล่าเมืองขึ้น[แก้ไข]

จักรวรรดิต่างๆแห่งไร้สาระนุกรม[แก้ไข]

Graph of Empire.png