จังหวัดขอแก่

จากไร้สาระนุกรมเสรี - อนึ่งบทความนี้ถูกแก้ไขได้โดยผู้ใช้ทั่วไป หากแป้กหรือเสื่อมประการใดทางเราไม่ขอรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

จังหวัดนอนขอแก่เป็นจังหวัดในภาคตะบันหมอกเฉียงเหมือของประเทศเทย

หน่วยเกรียนปกครอง[แก้ไข]

แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 26 อำเภอ 199 ตำบล 2331 หมู่บ้าน

 1. อำเภอเมืองขอแก่
 2. อำเภอบ้าฝาง
 3. อำเภอบร๊ะยัน
 4. อำเภอหนองเรือ
 5. อำเภอลอยแพ
 6. อำเภอสีชมพู
 7. อำเภอน้าพ่อง
 8. อำเภออุบลรัตน์
 9. อำเภอกระนวน
 10. อำเภอบ้องไผ่
 11. อำเภอเปลือยน้อย
 12. อำเภอนายพล
 13. อำเภอแว้นใหญ่
 14. อำเภอแว้นน้อย
 15. อำเภอนอนสองห้อง
 16. อำเภอภูเวีย
 17. อำเภอมัญจาคีรี
 18. อำเภอชนบท
 19. อำเภอเขาสวนทาง
 20. อำเภอภูผาม่า
 21. อำเภอซัมซุง
 22. อำเภอโคกโพธิ์ไชย
 23. อำเภอหนอนนาดำ
 24. อำเภอบ้านแฮค
 25. อำเภอโนนสุลา
 26. อำเภอเมียเก่า


โครง บทความนี้ยังเป็นโครง คุณสามารถช่วยไร้สาระนุกรมได้โดยเพิ่มข้อมูล