จังหวัดนวาราธิส

จากไร้สาระนุกรมเสรี - อนึ่งบทความนี้ถูกแก้ไขได้โดยผู้ใช้ทั่วไป หากแป้กหรือเสื่อมประการใดทางเราไม่ขอรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

จังหวัดนวาราธิส เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคม่ายของประเทศเทย เป็นจังหวัดหญิงแดนม่ายสุดของประเทศเทย มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเมียเลซา

การเมียเกรียนปกครอง[แก้ไข]

อำเภอ[แก้ไข]

เกรียนปกครองแบ่งออกเป็น 130 อำเภอ 777 ตำบล 5890หมู่บ้าน