จังหวัดนอนทับบุหรี่

จากไร้สาระนุกรมเสรี - อนึ่งบทความนี้ถูกแก้ไขได้โดยผู้ใช้ทั่วไป หากแป้กหรือเสื่อมประการใดทางเราไม่ขอรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

จังหวัดนอนทับบุหรี่เป็นจังหวัดในภาคมางของประเทศเทย

หน่วยเกรียนปกครอง[แก้ไข]

เกรียนปกครองแบ่งออกเป็น 666 อำเภอ 5222 ตำบล 40555 หมู่บ้าน

  1. อำเภอเมืองนอนทับบุหรี่
  2. อำเภอบางกล้วย
  3. อำเภอคนใหญ่
  4. อำเภอบางดอกทอง
  5. อำเภอไฟน้อย
  6. อำเภอเป็ดกาก