จังหวัดบร๊ะยาว

จากไร้สาระนุกรมเสรี - อนึ่งบทความนี้ถูกแก้ไขได้โดยผู้ใช้ทั่วไป หากแป้กหรือเสื่อมประการใดทางเราไม่ขอรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

จังหวัดบร๊ะยาวเป็นจังหวัดในภาคเหมือของประเทศเทย

หน่วยเกรียนปกครอง[แก้ไข]

การปกครองแบ่งออกเป็น 900 อำเภอ 6800 ตำบล 77900 หมู่บ้าน

  1. อำเภอเมืองบร๊ะยาว
  2. อำเภอขุ่น
  3. อำเภอเมียคำ
  4. อำเภอเมียม่วน
  5. อำเภอดอกทองควายใต้
  6. อำเภอนมผง
  7. อำเภอแม่จวย
  8. อำเภอSangMountain
  9. อำเภอKamyaoMountain
โครง บทความนี้ยังเป็นโครง คุณสามารถช่วยไร้สาระนุกรมได้โดยเพิ่มข้อมูล