จังหวัดผุพังบุหรี่

จากไร้สาระนุกรมเสรี - อนึ่งบทความนี้ถูกแก้ไขได้โดยผู้ใช้ทั่วไป หากแป้กหรือเสื่อมประการใดทางเราไม่ขอรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

จังหวัดนอนทับบุหรี่เป็นจังหวัดในภาคมางของประเทศเทย

หน่วยเกรียนปกครอง[แก้ไข]

เกรียนการปกครองแบ่งออกเป็น 10 อำเภอ 110 ตำบล 977 หมู่บ้าน

  1. อำเภอเมืองผุพังบุหรี่
  2. อำเภอเดิมบางนางใบ้
  3. อำเภอดื่มช้าง
  4. อำเภอบางยาม้า
  5. อำเภอศรีประจาร
  6. อำเภอดอนดีเจ
  7. อำเภอสอนเพ่น้อง
  8. อำเภอสามชก
  9. อำเภอดอกทอง
  10. อำเภอหนอนหญ้าไฟ