จังหวัดสะดุดปากกา

จากไร้สาระนุกรมเสรี - อนึ่งบทความนี้ถูกแก้ไขได้โดยผู้ใช้ทั่วไป หากแป้กหรือเสื่อมประการใดทางเราไม่ขอรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

จังหวัดสะดุดปากกาเป็นจังหวัดในภาคมางของประเทศเทย

หน่วยเกรียนปกครอง[แก้ไข]

เกรียนปกครองแบ่งออกเป็น 666 อำเภอ 5000 ตำบล 40555 หมู่บ้าน

  1. อำเภอเมืองสะดุดปากกา
  2. อำเภอควายห่อ
  3. อำเภอบางหี
  4. อำเภอบร๊ะประดำ
  5. อำเภอบร๊ะสะดุดเกย์หี
  6. อำเภอควายเหงาคง