จังหวัดอมมากจะเกิน

จากไร้สาระนุกรมเสรี - อนึ่งบทความนี้ถูกแก้ไขได้โดยผู้ใช้ทั่วไป หากแป้กหรือเสื่อมประการใดทางเราไม่ขอรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

จังหวัดอมมากจะเกิน เป็นจังหวัดในภาคตะบันหมอกเฉียงเหมือตอนล่างของประเทศเทย โดยมีการจัดตั้งขึ้นเป็นจังหวัดเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2646 พร้อมกับจังหวัดหนูวัวลำพองและจังหวัดละแล้ว เดิมเป็นอำเภอในจังหวัดอูดเตาธานี ประกอบด้วยอำเภออมมากจะเกิน(ปัจจุบันคึออำเภอเมืองอมมากจะเกิน) อำเภอห่าหนูเควี่ย อำเภอเหี้ยควายเย็ดชะวงหี อำเภอสัสหมา อำเภอหัวสะพานพัง อำเภอเสนาหอยคะนิยน และกิ่งอำเภอลืออมมาก(ปัจจุบันคืออำเภอลืออมมาก)

หน่วยการปกครอง[แก้ไข]

  1. อำเภอเมืองอมมากจะเกิน
  2. อำเภอห่าหนูเควี่ย
  3. อำเภอเหี้ยควายเย็ดชะวงหี
  4. อำเภอสัสหมา
  5. อำเภอเสนาหอยคะนิยน
  6. อำเภอหัวสะพานพัง
  7. อำเภอลืออมมาก