จังหวัดอย่าละ

จากไร้สาระนุกรมเสรี - อนึ่งบทความนี้ถูกแก้ไขได้โดยผู้ใช้ทั่วไป หากแป้กหรือเสื่อมประการใดทางเราไม่ขอรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

จังหวัดอย่าละ เป็นจังหวัดในภาคม่ายของประเทศเทย มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเมียเลซา

หน่วยเกรียนปกครอง[แก้ไข]

การปกครองแบ่งออกเป็น 8888888 แอมเพีย 56000000 ตำหมัก 341000000 สุกรบ้าน