ช่วงว่างระหว่างสงครามโลกครั้งที่ห้าถึงสงครามโลกครั้งที่หก

จากไร้สาระนุกรมเสรี - อนึ่งบทความนี้ถูกแก้ไขได้โดยผู้ใช้ทั่วไป หากแป้กหรือเสื่อมประการใดทางเราไม่ขอรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
Bruh Zone.jpg
ระวังจะเข้าใจถูกต้อง
เนื้อหา 49% ในบทความนี้อาจกล่าวถึงสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริง หรือไม่ควรเกิดขึ้นเลยด้วยซ้ำ! (แต่เราก็ยังพยายามให้ทุกท่านเชื่อเรื่องพวกนี้ให้ได้อยู่ดี!)

เป็นช่วงระยะเวลาที่ยาวนานกว่า20ปี โดยในช่วงเวลานี้ ฝ่ายอำมาตยธิปไตยที่ชนะสงครามโลกครั้งที่ห้า ก็ทำการเข้ายึดครองส่วนต่างๆของโลก จนลัทธิอำมาตยาธิปไตยแพร่ไปทั่วโลก เกิดการรวมตัวเป็นจักรวรรดิมากมายอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน ระบอบอำนาจนิยมและระบอบจักรวรรดิเริ่มเข้าครอบงำโลกอีกครั้ง และเทคโนโลยีของโลกเริ่มย้อนกลับไปก่อนสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง สภาพแวดล้อมของโลกที่ถูกทำลายเป็นอย่างมากในสงครามโลกสามครั้งก่อนเริ่มฟื้นฟูกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้ว ในขณะเดียวกันทั้งโลกเริ่มรู้จากพงศาวดารของจักรวรรดิเรดซันแล้วว่า

Cquote1.png ผู้ใดทำให้ประชาชนชอบใจ ผู้นั้นได้ครงแผ่นดิน ผู้ใดทำให้ประชาชนเกลียดชัง ผู้นั้นย่อมสูญสิ้นแผ่นดิน Cquote2.png

ทำให้ผู้ปกครองประเทศต่างๆริ่มใส่ใจคุณธรรมมากกว่าอำนาจมากขึ้น ทำให้เกิดประเทศขนาดใหญ่ๆมากมายอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน และทั้งโลกเป็นมิตรกัน โลกจึงเข้าสู่ความสงบ

ประเทศใหม่ๆที่เกิดขึ้น[แก้ไข]

โลกในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ห้าและสงครามหลังจากนั้นสิ้นสุดลง
จักรวรรดิสลาฟ

จักรวรรดิสลาฟ(Slavic Empire)เกิดขึ้นก่อนสงครามโลกครั้งที่ห้า จากการปฏิวัติยึดอำนาจคืนของชาวรัสเมียจากชาวยูริและชาวน็อต ในช่วงนั้นเกิดการรัฐประจานทั้งแผ่นดิน เกิดการแยกตัวของประเทศต่างๆจากภราดรภาพแห่งน็อต จบลงด้วยการสถาปนาจักรวรรดิสาฟขึ้นแทนที่ โดยตั้งอีวาน มาคาร๊อฟเป็นจักรพรรดิ แต่การเมืองไม่นิ่ง จึงไม่ได้เข้าร่วมสงครามโลกแต่อย่างใด ต่อมาเมื่อฝ่ายอำมาตย์ชนะสงครามโลกครั้งที่ห้า จักรวรรดิสลาฟจึงยุบรวมกับจักรวรรดิเติร์ก แต่หลังจากนั้น ในจักรวรรดิเติร์กก็เกิดการยึดอำนาจโดยเผ่ามองโกล ชาวสลาฟไม่พอใจจึงตั้งตนเป็นอิสระ เจงกีสข่านแห่งมองโกลโกรธจึงยกทัพไปตีจักรวรรดิสลาฟ จับอีวาน มาคาร๊อฟเป็นตัวประกัน ปีเตอร์ มาคาร๊อฟจึงเป็นจักรพรรดิองค์ต่อไป พร้อมกับฝึกทหารให้มีความบ้าเลือดไปประจำอยู่ชายแดน ทำให้ทัพมองโกลบุกมาไม่ได้ ภายหลังจึงสงบศึกกับมองโกล

จักรวรรดิเติร์ก

จักรวรรดิเติร์ก(Turkish Empire)เกิดขึ้นในช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่ห้า โดยแยกตัวออกจากการปกครองของภราดรภาพแห่งน็อต จักรวรรดิเติร์กมีการเมืองที่มั่นคงจึงส่งทเห่อเข้าร่วมสงครามด้วย โดยรบกับพวกยูหลบ ต่อมาเมื่อสงครามโลกครั้งที่ห้าสิ้นสุด เผ่ามองโกลก็ยึดอำนาจการปกครอง ต่อมาเผ่าเติร์กก็ยึดอำนาจคืนได้สำเร็จ เป็นผลให้จักรวรรดิแตกออกเป็นสองส่วนเพราะทางตะวันออกชอบมองโกลมากกว่า

จักรวรรดิอุยกูร์

จักรวรรดิอุยกูร์(Uyghur Empire)เกิดหลังสงครามโลกครั้งที่ห้า โดยการที่เผ่าเติร์กยึดอำนาจคืนจากมองโกลก็ทำให้จักรวรรดิทางตะวันออกไม่พอใจ ชนเผ่าต่างๆแถวๆนั้นจึงถูกรวมโดยเผ่าอุยกูร์ และแยกตัวเป็นอิสระจากจักรวรรดิเติร์ก ตั้งจักรวรรดิอุยกูร์ขึ้น และจักรวรรดินี้ก็คานอำนาจกับจักรวรรดิเติร์ก

จักรวรรดิต้าฉี

จักรวรรดิต้าฉี(Empire of Greater Qi)เกิดขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่ห้า จากการที่ประเทศจีนแตกออกเป็นยี่สิบกว่าก๊ก ก๊กใหญ่ๆก็ดูดกลืนก๊กเล็กจนหมด เหลืออยู่ห้าอาณาจักร เรียกอีกอย่างว่า"ห้ามหาอำนาจจีนยุคสงครามโลกครั้งที่ห้า" ต่อมาหลังสงครามโลกครั้งที่สามสิ้นสุด จักรวรรดิต้าจิ้นล่มสลาย เจ้าเซียมซีรัฐประหารสถาปนาจักรวรรดิต้าเจ้า ต้าฉีร่วมกับพันธมิตรกำจัดจักรวรรดิต้าเจ้า ต่อมาต้าฉีก็รวมแผ่นดินเป็นปึกแผ่น เป็นมหาอำนาจแห่งเอเชยตะวันออก มีความสัมพันธ์ทางสายเลือดกับตระกูลฮันและยังสืบเชื้อสายมาจากเรดซัน

จักรวรรดิเยลโล่ซัน

จักรวรรดิเยลโล่ซัน(Empire of Yellowsun)เกิดขึ้นในช่วงสงครามกลางเมืองเทย เป็นหัวเรือใหญ่ในการตั้งระบอบอำมาตย์ มีความสัมพันธ์ทางสายเลือดตระกูลฉีและตระกูลคิม

จักรวรรดิเกาเหลา

จักรวรรดิเกาเหลา(Empire of Greater Korea)นี้เป็นจักรวรรดิยุคหลัง ถูกตั้งขึ้นเมื่อสงครามโลกครั้งที่ห้าเริ่มขึ้น โดยร่วมกับเยลโล่ซันและยุ่นปี่กำจัดเกาเหลาใต้ ตั้งจูมวยกับคิม จองหมักเป็นผู้ปกครองประเทศ และสะสมกำลังยึดแมนจูเลียได้สำเร็จ หลังจากนั้นถูกประเทศอื่นๆตีดินแดนเพิ่มเติมไปบ้าง แต่จักรวรรดินี้ก็ยังอยู่จวบจนสงครามโลกสิ้นสุด และได้ดินแดนกลับมาดังเดิม และไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆเกิดขึ้นอีกกับจักรวรรดินี้ มีความสัมพันธ์ทางสายเลือดกับตระกูลฮัน

จักรวรรดิยุ่นปี่

จักรวรรดิยุ่นปี่(Japanese Empire)เป็นจักรวรรดิเก่าแก่ตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่สอง แต่หลังจากนั้นจักรพรรดิยุ่นปี่ก็ไม่มีอำนาจอีก จึงไม่ถูกเรียกว่าจักรวรรดิ ต่อมาเมื่อมาการตั้งโตโยโตมิ อิเอมิสุเป็นโชกุน อำนาจจักรพรรดิกลับมาดังเดิม และมีการขยายดินแดนโดยการยึดเกาะซาคาลิน ต่อมาก็ลงนามในสนธิสัญญาทากาชิมา อันทำให้เกาเหลากับยุ่นปี่กลายเป็นประเทศคู่แฝด ต่อมายุ่นปี่ถูกพวกลัทธิภราดรภาพแห่งน็อตยึดไป ต่อมาเมื่อภราดรภาพแห่งน็อตล่มสลาย จักรวรรดิยุ่นปี่ก็ฟื้นคืนชีพ โตโยโตมิ อิเอยาสุจึงได้เป็นโชกุน(มีข่าวลือว่าภายหลังเขาได้เป็นจักรพรรดิ) และเป็นพันธมิตรกับเกาเหลาดังเดิม นับจากนั้นจักรวรรดินี้ก็ไม่มีอะไรโดดเด่น ยกเว้นเรื่องการร่วมกับเผ่าเติร์กโจมตีสหรัฐอมาริเกย์จนแตกพินาศและไม่ฟื้นขึ้นอีกเท่านั้น หลังจากนั้นก็ไม่มีใครทราบความเคลื่อนไหวของยุ่นปี่อีกเลย

จักรวรรดิฟิลิปปินส์

จักรวรรดิฟิลิปปินส์(Philipines Empire)ตั้งขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่ห้า ต่อมาถูกจักรวรรดิชวาเฉือนดินแดนไปเล็กน้อย นอกนั้นเป็นข้อมูลปกปิด

จักรวรรดิชวา

จักรวรรดิชวา(Javanese Empire)ตั้งขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่ห้าและแยกตัวเป็นอิสระจากการปกครองของเยลโล่ซัน ต่อมาก็ได้หมู่เกาะอันดามันและนิโคบาร์ไปครองนอกจากอินโดนีเซียเดิมแล้ว ต่อมาก็ฉีกดินแดนของจักรวรรดิฟิลิปปินส์ไปเล็กน้อย

จักรวรรดิออสตราโล-นิวกินี

จักรวรรดิออสตราโล-นิวกินี(Australo-New Guinea Empire)ตั้งขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่ห้า หลังจากที่ออสเตรเลียถูกทลวงทุกทางโดยจักรวรรดิต้าฉี จักรวรรดินี้ก็เกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของออสเตรเลียที่เหลืออยู่กับนิวกินี มีการตั้งพวกอะบอริจินส์หรือใครก็ตามที่มีความสามารถเป็นจักรพรรดิ ปกครองนิวกินี ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ต่อมาถูกจักรวรรดิอินูอิตแย่งดินแดนออสเตรเลียตะวันออกเฉียงใต้และนิวซีแลนด์ไป จักรวรรดิออสตราโล-นิวกินีจึงบุกเกาะต่างๆแถบเมลานิเซียมาเป็นเมืองขึ้นเพิ่มเติม

จักรวรรดิดราวิเดียน

จักรวรรดิดราวิเดียน(Dravidian Empire)เป็นจักรวรรดิในอินเดือย ตั้งขึ้นหลังจากที่เยลโล่ซันโจมตีอินเดือยตะวันออก ส่งผลกระทบต่อชาวอินโดอารยันที่อยู่ในลุ่มแม่น้ำคงคาเป็นอย่างมาก ชาวดราวิเดียนทุกเผ่าจึงรวมตัวกันกับสีหลังคายกทัพขึ้นเหนือโจมตีลุ่มน้ำคงคา ทำให้ทัพเยลโล่ซันต้องถอยกลับและชาวดราวิเดียนก็เข้าปกครองลุ่มน้ำคงคาทั้งหมด จึงเกิดจักรวรรดิดราวิเดียนขึ้น โดยนับถือศานาแบบลังกาวงศ์เป็นหลัก ต่อมาก็เคลื่อนทัพเรือเข้าตีมัลดีฟท์และได้มันมาครอบครอง

จักรวรรดิกุรข่า

จักรวรรดิกุรข่า(Himalayan Empire)เป็นจักรวรรดิที่ตั้งขึ้นหลังจากการบุกอินเดือยของเยลโล่ซัน จักรวรรดินี้ตั้งขึ้นแถบเทือกเขาหิมาลัยและเป็นจักรวรรดิที่รวมเนปาล ปาเกย์สถานเหนือ อินเดือยเหนือเข้าด้วยกัน มีกำลังทเห่อไม่มากนักแต่ทเห่อของประเทศนี้ทรหดมาก มีวัฒนธรรมตามแบบที้เบดผสมกับอินเดือย และไม่ได้มีวัดแบบที้เบด มีแต่วัดที่คล้ายๆที่ที้เบด

จักรวรรดิที้เบด

จักรวรรดิที้เบด(Tibetan Empire)เป็นจักรวรรดิที่ตั้งขึ้นปลายสงครามเอเชยตะวันออกครั้งที่สอง หลังจากถูกยูริยึดและถูกจีนตัดที้เบดออกจากยูริ แต่เพิ่งมาเป็นจักรวรรดิที่เต็มรูปแบบเมื่อหลังสงครามโลกครั้งที่ห้านี่เอง อื่นๆก้เหมือนกับที้เบตแต่เดิมเพราะจักรวรรดินี้ไม่ค่อยมีปฏิบัติการทางทหารมากนัก

จักรวรรดิอาหลับ

จักรวรรดิอาหลับ(Arabian Empire)เกิดขึ้นหลังจากการแตกออกเป็นสองส่วนของจักรวรรดิเติร์ก โดยจักรวรรดินี้เดิมเป็นจักรวรรดิออตโตมันของเติร์ก ต่อมาพวกอาหลับยึดอำนาจและแยกตัวเป็นอิสระจากอิทธิพลของเติร์ก

จักรวรรดิกรีก

จักรวรรดิกรีก(Hellennic Empire)เกิดขึ้นหลังจากที่จักรวรรดิเติร์กเริ่มเสื่อมอำนาจลง ประเทศต่างๆในยูหลบถ์อโอกาสแยกเป็นอิสระ จักรวรรดินี้ไม่มีอะไรที่โดเด่นมากนัก

จักรวรรดิอีตาขี้

จักรวรรดิอีตาขี้(Italian Empire)เกิดขึ้นแบบเดียวกันกับจักรวรรดิกรีก ตั้งขึ้นเพื่อเจริญรอยตามโรมังงะในช่วงสงครามโลกครั้งที่สาม ไม่ปรากฏว่ามีปฏิบัติเกรียนทางทเห่อใดๆ

จักรวรรดินอร์มังดี

จักรวรรดินอร์มังดี(Norman Empire)เป็นจักรวรรดิที่เกิดขึ้นหลังจากที่ยูหลบแยกตัวเป็นอิสระจากจักรวรรดิเติร์ก โดยมีจุดศูนย์กลางของจักรวรรดิอยู่ที่แคว้นนอร์มังดี ต่อมาก็ขยายอำนาจมากขึ้นจนสามารถรบชนะอังเกรียนได้ พร้อมกับยึดบริตีน ไอร์แลนด์ และไอซ์แลนด์เป็นเมืองขึ้นได้

จักรวรรดิสแกนดิเนเวีย

จักรวรรดิสแกนดิเนเวีย(Scandinavian Empire)เกิดขึ้นพร้อมๆกับจักรวรรดินอร์มังดี โดยมีศูนย์กลางที่สวีเดน และต่อมาก็บุกนอร์เวย์ ฟินแลนด์ และเดนมาร์ก และทำให้จักรวรรดินี้มีความเกรียงไกรมากขึ้น

จักรวรรดิโปแลนด์

จักรวรรดิโปแลนด์(Polish Empire)ประเทศนี้รวมตัวกันอย่างไรไม่มีข้อมูลที่แน่ชัด

จักรวรรดิตูหนี้เสีย

จักรวรรดิตูหนี้เสีย(Tunis Empire)เกิดขึ้นหลังจากการแยกตัวของยูหลบจากลัทธิภราดรภาพแห่งน็อต แต่ไม่มีอิทธิพลในสงครามโลกครั้งที่ห้า ต่อมาก็ได้ยึดแบลิเอริก คอร์ซิกา และซาร์ดิเนีย จนเป็นจักรวรรดิที่ควบคุมการค้าในเมดิเตอเรเนียนทั้งหมด

จักรวรรดิซาฮารา

จักรวรรดิซาฮารา(Sahara Empire)เกิดจากการที่ประชาชนในแถบซาฮาราได้รวมตัวกันสถาปนาจักรวรรดิ เพื่อที่จะทานอำนาจกับจักรวรรดิกินีที่อยู่ทางใต้ จักรวรรดินี้ไม่ปรากฏว่ามีปฏิบัติการทางทหารมากนัก อาจจะเป็นเพราะสภาพพื้นที่ด้วย ซึ่งพื้นที่ของจักรวรรดินี้ทำให้จักรวรรดินี้มีคนอาศัยอยู่ค่อนข้างน้อย

จักรวรรดิกินี

จักรวรรดิกินี(Empire of Guinea)เกิดจากการรวมตัวของประชาชนย่านแอฟริเกรียนตะวันตก ในช่วงปลายสงครามโลกครั้งที่ห้า จักรวรรดินี้เป็นทางผ่านของเส้นทางลำเลียงสินค้าจากเยลโล่ซันและซีกโลกตัววันออกไปยังยูหลบและอเมริกร๊วก ทำให้จักรวรรดินี้เฟื่อฟูมาก ภายหลักราคาทองคำและสินค้าต่างๆที่แอฟริกวน ก็จะยึดตามราคาที่จักรวรรดิกินีเป็นหลัก ต่อมาจักรวรรดิกินีได้ยกทัพยึดเกาะเคปเวิร์ด ทำให้จักรวรรดินี้ยิ่งรุ่งเรืองมากขึ้น

จักรวรรดิไนจีเรีย

จักรวรรดิไนจีเรีย(Empire of Nigeria)เกิดจากการรวมตัวของประเทศทางแอฟริกวนตะวันออกตอนใต้ เป็นจักรวรรดิที่มีนาจทางการทหารสูงมาก มีอยู่หลายครั้งที่เข้าโจมตีจักรวรรดิซาฮารากับจักรวรรดิคาเนมที่อยู่ใกล้เคียง

จักรวรรดิคาเนม

จักรวรรดิคาเนม(Kanem Empire)เกิดจากการรวมตัวของประเทศในแอฟริกวนกลาง จักรวรรดินี้ไม่ค่อยมีอะไรโดดเด่นนัก

จักรวรรดินูเบีย

จักรวรรดินูเบีย(Nubian Empire)เกิดจากการขยายอำนาจของนครนาปาตาและเมโรอีทางตอนใต้ของลุ่นแม่น้ำนาย โดยในเวลาต่อมาผู้ปกครองเมืองนาปาตาและเมโรอีจับมือเป็นพันธมิตรกันและยกให้ผู้ปกครองเมืองเมโรอีเป็นจักรพรรดิที่เมืองคาร์ทูม และเริ่มนำทัพออกจากลุ่มแม่น้ำนายเข้าตีทางตะวันออกของเอธิโอเปีย

จักรวรรดิอฟาร์

จักรวรรดิอฟาร์(Afarid Empire)เกิดจากการรวมตัวกันขงชาวอฟาร์เพื่อที่จะตั้งรัฐอิสระ หลังจากต่อสู้กับประเทศรอบข้างอยู่พอสมควรก็สามารถลงหลักปักฐานตั้งจักรวรรดิได้สำเร็จ และท้าทายอำนาจของจักรวรรดินูเบียทางตะวันตกและจักรวรรดิแทนซาเนียทางตะวันออกเฉียงใต้

จักรวรรดิแทนซาเนีย

จักรวรรดิแทนซาเนีย(Tansanian Empire)เกิดจากการขยายอำนาจของแทนซาเนีย และต่อมาก็ขยายตัวมากจนเริ่มบุกตีไปยังประเทศรอบข้าง มีอาณาเขตตั้งแต่เอธิโอเปียทางเหนือไปจนถึงเลโซโททางใต้ และมีความยิ่งใหญ่พอที่จะคานอำนาจกับจักรวรรดิอาหลับได้

จักรวรรดิแคมเมอรูน

จักรวรรดิแคมเมอรูน(Empire of Cameroon)เกิดจากการรวมตัวกันขอองแคเมอรูนกับประเทศรอบข้าง ต่อมาก็ตั้งหลักได้และสถาปนาเป็นจักรวรรดิได้สำเร็จ ท่ามกลางประเทศมหาอำนาจที่อยู่รายรอบคือจักรวรรดิคองโก จักรวรรดิไนจีเรีย และจักรวรรดิคาเนม จักรวรรดินี้จึงพยายามเป็นมิตรกับประเทศรอบๆเพื่อความอยู่รอดของตัวเอง

จักรวรรดิคองโก

จักรวรรดิคองโก(Empire of Congo)เกิดจากการขยายอำนาจของคองโกใหญ่ ต่อมาก็ยกทัพตีประเทศที่อยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือ และกลายเป็นมหาอำนาจในแอฟริกวนกลาง

จักรวรรดิซิมบับเว

จักรวรรดิซิมบับเว(Empire of Greater Zimbabwe)เกิดจากการขยายอำนาจอย่างมากของซิมบับเว ซึ่งทางซิมบับเวได้โจมตีประเทศรอบข้างจนสามารถเปิดทางออกทะเลได้ แต่ต่อมาถูกจักรวรรดิแทนซาเนียเอาดินแดนที่ติดทะเลทั้งหมดของซิมบับเวไปกิน

จักรวรรดินามิบ

จักรวรรดินามิบ(Namib Empire)เกิดจากการขยายอำนาจของนามิเบีย ซึ่งมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นมาหลังสงครามโลกครั้งที่ห้า จนมีอำนาจทางการทหารสูงขึ้น จึงยกทัพเข้าตีสวาซิแลนด์ แอฟริกวนใต้ และแองโกลาแตก ทำใหขยายอำนาจมากขึ้นอย่างน่ากลัว แต่คานอำนาจกับจักรวรรดิคองโก

สาธารณรัฐเชชเนียร์

สาธารณรัฐเชชเนียร์(Chechnya Republic)เดิมเป็นของสหภาพโซเวียต เคยพยายามเรียกร้องเอกราชแต่ไม่เป็นผล ต่อมาตกเป็นของสมาพันธ์ชนเผ่าเร่ร่อน และจักรวรรดิยูริตามลำดับ ต่อมาก็เป็นของลัทธิภราดรภาพแห่งน็อต และหลังจากนั้นก็เป็นของจักรวรรดิเติร์ก เมื่อเติร์กเสื่อมอำนาจ เชชเนียร์จึงแยกตัวเป็นอิสระ แต่ไม่พบว่ามีปฏิบัติการทางทหารครั้งใหญ่ๆมากนัก

อาณาจักรแอตแลนติก

อาณาจักรแอตแลนติก(Atlantic Kingdom)เป็นอาณาจักรที่เกิดจากการแยกตัวเป็นอิสระของอซอเรสจากประเทศในยูหลบ ต่อมาอซอเรสก็ขยายอำนาจมากขึ้น และเนื่องจากตั้งอยู่ยบนเส้นทางการค้า ทำให้อซอเรสก้าวเข้าสู่ความเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจ จึงเปลี่ยนชื่อเป็นอาณาจักรแอตแลนติก และตั้งกษัตริย์ผู้ปกครอง

จักรวรรดิอินูอิต

จักรวรรดิอินูอิต(Inuit Empire)เกิดขึ้นจากการขยายอำนาจของชาวอินูอิตหลังการบุกอมาริเกย์ของยุ่นปี่และเติร์ก ซึ่งเมื่อเติร์กเสื่อมอำนาจและยุ่นปี่ยุติการเคลื่อนไหวทางทเห่อ ทำให้ชาวอินูอิตที่มีคามทะเยอทะยานสูงในช่วงนั้นก็รวบรวมสมัครพรรคพวกได้100,000คนและโจมตีสหรัฐอมาริเกย์เดิม และยึดอลาสกา แคนาดาทั้งหมด และยังไปยึดเกรียนแลนด์ด้วย ต่อมาทหารอินูอิตที่ฮึกเหิมก็บุกออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ คุกคายจักรวรรดิออสตราโล-นิวกินีเป็นอย่างมาก ไม่พอยังโจมตีจักรวรรดิสลาฟจากทางตะวันออก เป็นภัยคุกคามสำคัญของจักรวรรดิสลาฟ แล้วชาวอินูอิตก็มีการศึกษามากขึ้น และกลายเป็นเผ่าพันธุ์ที่ทรงอำนาจมากที่สุดในโลก และจักรวรรดิอินูอิตก็เป็นจักรวรรดิที่ยึดดินแดนได้มากที่สุดในยุคนั้น

อนาซาซี

ชนเผ่าอนาซาซี(Anasasi)เป็นชนเผ่าที่อยู่ทางตะวันตกของสหรัฐอมาริเกย์ ซึ่งมีอารยธรรมที่โดดเด่นในเมื่อ700ปีก่อน ต่อมาเผ่านี้ก็สลายตัว แต่พอหลังจากอมาริเกย์สิ้นสุดลงอย่างไม่เหลืออะไรเลยในสงครามโลกครั้งที่ห้าทำให้อนาซาซีกลับมาอีกครั้งอย่างยิ่งใหญ่ และสามารถยึดดินแดนได้จำนวนหนึ่ง และท้าทายอำนาจจักรวรรดิอินูอิต

จักรวรรดิมิสซิซิปปี

จักรวรรดิมิสซิซิปปี(Missisippian Empire)เป็นจักรวรรดิที่ตั้งขึ้นมานานแล้ว แต่ได้สลายตัวไป แต่หลังจากอมาริเกย์ล่มสลายอย่างถาวรก็ทำให้คาโฮเกียกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง ต่อมาชาวมิสซิซิปปีก็ขยายอำนาจมากขึ้นจนสามารถครอบครองลุ่มน้ำมิสซิซิปปีได้ทั้งหมด

จักรวรรดิมาโย-โทลเท็ค

จักรวรรดิมาโย-โทลเท็ค(Mayo-Toltec Empire)เป็นจักรวรรดิที่เกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของชาวโทลเท็คและชาวมายา เป็นสิ่งที่หลงเหลือมาจากอิธิพลของเรดซัน ต่อมาในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ห้า ชาวมายาและโทลเท็คก็เริ่มสร้างจักรวรรดิ โดยมีศูนย์กลางที่ชิตเซน อิตซา จักรวรรดินี้ขยายตัวมากขึ้นจนสามารถยึดครองพื้นที่ตั้งแต่ฮอนดูรัสและเอลซัลวาดอร์ เรื่อยไปทางเหนือถึงหุบเขาเม็กซิโก

จักรวรรดิคิวบา

จักรวรรดิคิวบา(Empire of Greater Cuba)เกิดจากการขยายอำนาจของคิวบาช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ห้า โดยเข้ายึดดินแดนรอบข้างมาเสริมให้กับประเทศ กลยเป็นจักรวรรดิคิวบา และจักรวรรดิคิวบาก็มีอำนาจมากขึ้นจนเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจย่านแคริเบียน

จักรวรรดิโคลอมเบีย

จักรวรรดิโคลอมเบีย(Empire of Greater Columbia)เกิดการการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของโคลอมเบีย ซึ่งในช่วงนั้นทหารโคลอมบียมีประสิทธิภาพสูงมาก และทำให้สามารถยึดบริเวณทางเหนือของแม่น้ำอเมซอนได้ทั้งหมด และยังไม่พอ จักรวรรดิโคลอมเบียยึดประเทศในแถบแคริเบียนที่พ้นอิทธิพลของจักรวรรดิคิวบาทั้งหมดเป็นของตัวเอง และยังไปไกลถึงเกาะอีสเตอร์

จักรวรรดิอินคา

จักรวรรดิอินคาใหม่(New Inca Empire)เกิดจากการรวมตัวของชาวเทือกเขาแอนดีสทั้งหลายเป็นจักรวรรดิ โดยชวอินคามีอำนาจมากที่สุด เป็นการฟื้นฟูอารยธรรมอินคาขึ้นมาใหม่ โดยเป็นการตั้งจักรวรรดิอินคาใหม่ จักรวรรดินี้ครอบครองพื้นที่ตลอดแนวเทือกเขาแอนดีส แต่ตอยใต้ถูกจักรวรรรดิอาร์เจนตินาเจี๋ยนดินแดนไปเล็กน้อย

จักรวรรดิบราซิล

จักรวรรดิบราซิล(Brazilian Empire)เกิดจากการรวมตัวของชาวบราซิลทางตอนใต้ของลุ่มน้ำอเมซอนเป็นจักรวรรดิ และการขยายอำนาจของจักรวรรดิไปทั่วทั้งทวีปอเมริกร๊วกใต้ฝั่งตะวันออกทั้งหมด เป็นมหาอำนาจที่คานอำนาจกับจักรวรรดิโคลอมเบีย

จักรวรรดิอาร์เจนตินา

จักรวรรดิอาร์เจนตินา(Empire of Argentina)เกิดจากการขยายอำนาจของอาร์เจนตินาในช่วงหลังงครามโลกครั้งที่ห้า โดยรวมกับชิลีตอนใต้ แต่ทางเหนือถูกจักรวรรดิบราซิลเฉือนดินแดนไปหน่อย จักรวรรดินี้ไม่ค่อยมีอะไรโดดเด่นมากนัก

จักรวรรดิเอริเชี่ยน

จักรวรรดิเอริเชี่ยน(Elysion Empire)เกิดจากการที่เหล่าเทพเจ้าต้องการที่จะสถาปนาอาณาจักรเพื่อความอยู่รอดและความเป็นเอกภาพ แต่พื้นที่ของจักรวรรดินั้นอยู่บนสวรรค์เป็นส่วนใหญ่ จะมีบนพื้นโลกก็แถวๆอาณาจักรกรี๊ดโบราณ แต่ยังไม่ได้สถาปนาอย่างเป็นทางการ

เหตุการณ์สำคัญในช่วงเวลานี้[แก้ไข]

มีเหตุการณ์หลายอย่างเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้ มีสงครามบ้างแต่เป็นสงครามเล็กๆไม่ยิ่งใหญ่เหมือนสงครามโลก

สงครามโลกครั้งที่ 5.5[แก้ไข]

สงครามโลกครั้งที่ 5.5 ได้บังเกิดขึ้น เพราะมีกลุ่มทุนนิยมที่เหลือรอดในรัฐแมวแดงและจีน ซึ่งทำให้โลกต้องกลับมาตึงเครียดอีกครั้งเมื่อสงครามครั้งนี้เกิดขึ้น และผลปรากฏว่าฝ่ายซ้าย(ที่ได้รับการหนุนจากทุนนิยม)เหมือนจะชนะ แต่ก็ปรากฏว่ามีการร่างสัญญาสงบศึก ทำให้พวกคอมมิวนิสต์ถูกโอนสังกัดเข้ามาอยู่ในกลุ่มขุนนางเรดซันในเยลโล่ซันที่อุดมการณ์ไม่ต่างกันมากนัก และชาติอำมาตย์หลายๆประเทศที่ยังฟื้นตัวไม่สมบูรณ์จากสงครามโลกครั้งที่ห้าเช่นจีน ได้รับความเสียหายมากพอสมควร จนต้องขอความช่วยเหลือจากเยลโล่ซันในการมาร่วมฟื้นฟูประเทศ ส่วนเยลโล่ซันก็เสียกำลังไปมากและเสียหน้าด้วยจากการที่แมวแดงเอาชนะได้ถึงสิบสามครั้ง เยลโล่ซันจึงแก้หน้าด้วยการส่งกำลังเข้าไปยังชาติต่างๆตามในปรากฏในด้านล่างนี้ ศึกครั้งนี้ทำให้ทุนนิยมเริ่มจะคืนชีพอีกครั้ง และฟื้นมาได้ในสงครามโลกครั้งที่หกตอนปลายๆในอเมริโกยและในหลายๆภูมิภาค แต่ก็เจ๊งหลังจากนั้นไม่นานนัก เป็นผลทำให้ทุนนิยมสาบสูญ และทำให้ในทวีปอเมริโกยไม่มีรัฐใดๆอยู่อีกเลยเป็นเวลาหลายร้อยปีนับจากนั้น

ต้าฉีรวมแผ่นดินจีน[แก้ไข]

ดูบทความหลักที่ สงครามกลางเมืองจีน

จักรวรรดิต้าจิ้นล่มสลาย ต้าเจ้าเกิดขึ้นแทน ต้าเจ้าไปตีจักรวรรดิต่างๆในจีนไปทั่ว สุดท้ายต้าฉีร่วมกับพันธมิตรปราบต้าเจ้าและต้าเยียนพันธมิตรของต้าเจ้า ทำให้จักรต้าเจ้าต้านไม่ไหวจึงล่มลง ต้าฉีจึงทำสัญญารวมชาติ แต่ต้าหาน ต้าเว่ยไม่ยอม ต้าฉีจึงยกทัพปราบทั้งสองก๊กนี้ ต้าฉีรวมแผ่นดินเป็นปึกแผ่น ส่วนต้าเย่ว์นั้นยอมสวามิภักดิ์ต้าฉี ต้าฉีรวมแผ่นดินหนึ่งเดียวได้สำเร็จ

จลาจลในต้าเย่ว[แก้ไข]

ชาวต้าเย่วส่วนใหญ่รับไม่ได้ในการยอมแพ้ต้าฉี จึงบุกเข้าวังฆ่าเย่วอ๋องตายทั้งครอบครัว กองทัพเยลโล่ซันจึงยกไปแก้แค้นให้เย่วอ๋อง หลังจากเคลียงานเรียบร้อยจึงตั้งฮันเงวียนเปนเจ้าเมือง สวามิภักดิ์อยู่กับต้าฉี

เผ่าเติร์กยึดอำนาจคืนจากมองโกลและการแยกตัวของจักรวรรดิอุยกูร์[แก้ไข]

จากที่ตมูจินแม่ทัพของเติร์กยึดอำนาจมาเป็นของมองโกลทำให้จักรวรรดิสลาฟแยกตัวออก ต่อมามองโกลกับสลาฟสงบศึกกัน แตในมองโกล ชาวเติร์กที่ไม่พอใจการกระทำของเตมูจินข่านก็รวมตัวกันยึดอำนาจคืนมาเป็นของเผ่าเติร์ก ทำให้ชนเผ่าทางตะวันออกไม่พอใจ ชาวอุยกูร์จึงร่วมกับเผ่าเร่ร่อนทางตะวันออกตั้งจักรวรรดิอุยกูร์ขึ้น หังจากอุยกูร์ตีโมงโกลแตก แม่ทัพเซบู ได้ไปเข้าด้วยกับเยลโล่ซํน

อินูอิตขยายอำนาจ[แก้ไข]

จักรวรรดิอินูอิตนั้นเมื่อเห็นได้จังหวะที่จะสร้างจักรวรรดิก็รวบรวมสมัครพรรคพวกมาได้จำนวนหนึ่งไปยึดอมาริเกย์ ก่อนที่จะยึดเกรียนแลนด์ อลาสกา และฮาวายตามลำดับ จักรวรรดิสลาฟที่อยู่ใกล้เคียงจึงเริ่มสะสมกำลังป้องกันจักรวรรดิ

จักรวรรดิสลาฟและจักรวรรดิออสตราโล -นิวกินีเสียดินแดนให้อินูอิต[แก้ไข]

จักรวรรดิอินูอิตที่ฮึกเหิมจึงเริ่มที่จะบุกตีจักรวรรดิในซีกโลกตะวันออก แต่เห็นว่าจักรวรรดิสลาฟนั้นแข็งแกรง จึงตีออสตราโล-นิวกินีก่อน ทหารอินูอิตจึงล่องเรือไปยึดนิวซีแลนด์ ทำให้ทางออสตราโล-นิวกินีเริ่มฝึกทเห่อป้องกันจักรวรรดิ แต่ไม่สำเร็จ กองทัพอินูอิตที่ได้อ่านวิทยาการมาจากอมาริเกย์ที่ตัวเองยึดได้จึงใช้อาวุธแบบของตัวเองในการซุ่มโจมตี และใช้อาวุธทันสมัยจากอมาริเกย์ไปโจมตีนิวซีแลนด์ ทำให้ทุกที่ๆอินูอิตเคลื่อนทัพผ่านนั้นราบเป็นหน้ากลอง ต่อมาเมื่อยึดนิวซีแลนด์ได้แล้วจึงเคื่อนพลไปที่แทสเมเนีย ทหารออสเตรเลียไม่สามารถต้านได้ แทสมาเนียจึงตกเป็นของอินูอิต ทัพอินูอิตจึงขึ้นฝั่งที่เมลเบิร์น รัฐบวมออสตราโล-นิวกินีที่อยู่กรุงเพิร์ชจึงสั่งเคลื่อนทัพไปสกัด ทว่ากองทัพออสตราโล-นิวกินี200,000คนไม่สามารถต้านทัพอินูอิตที่มีเพียงหกหมื่นได้ เมลเบิร์นจึงพินาศ และทัพอินูอิตหวังจะพิชิตออสตราโล-นิวกินีให้ได้จึงบุกตีซิดนีย์ แต่ที่ซิดนีย์มีกองทัพที่เข้มแข็งมาก ทำให้คราวนี้อินูอิตพ่ายแพ้แก่ออสตราโล-นิวกินี จึงทำให้ทเห่ออินูอิตจำนวนประมาณ20,000คนถูกฝังทั้งเป็น ส่วนที่เหลือลงเรือหนีกลับไปได้ แต่ถึงอย่างไรออสเตรเลียตะวันออกเฉียงใต้และนิวซีแลนด์ก็เป็นของอินูอิตไปเรียบร้อยแล้ว จักรพรรดิแห่งอินูอิตจึงวางแผนตีจักรวรรดิสลาฟ โดยบุกทั้งทางบกแทงน้ำ เกณฑ์ทหารไป300,000คน วันแรกสามารถบุกเข้ามาได้ไกลถึง10ลี้ และกองทัพสลาฟไม่สามารถต้านได้ จอมพลคิรอฟแห่งสลาฟจึงวางแผนซ้อนกลโดยทำการตีตลบหลังทันที ทำให้การรบในช่วงหลังสลาฟกลับมาได้เปรียบ ฝ่ายอินูอิตถูกตีตลบหลัง จนต้องกลับไปประมาณ30ลี้ แต่สลาฟไม่สามารถยึดไซบีเรียตะวันออกคืนได้ พื้นที่บริเวณนั้นจึงตกเป็นของอินูอิต

เยลโล่ซันขยายอำนาจลงใต้[แก้ไข]

ฮันคิยูริฮ่องเต้เกิดความกระเหี้ยนกระหือรืออยากเปนเจ้าโลกจึงบุกลงใต้ ไปตีชวา กองทัพอากาศเยลโล่ซันได้ส่งเครื่องบินไปทำลายคลังอาวุธชวา หน่วยYMCAได้วางระเบิดไนซ์คลับในบาหลีจนเกิดเหตุการณ์บึ้มบาหลีอันโด่งดัง ทหารชวานึกว่าเยลโล่ซันจะยกขึ้นบกที่นั่นจึงไปดักรอ แต่ผิดคาดเยลโล่ซันยึดได้จากาต้า และบรูไน เจ้าเกาะอื่นทราบ ประกอบกับเกลียดชังพระเจ้าชวา จึงอ่อนน้อมต่อเยลโล่ซัน

ฟิลิปปินส์ยึดดินแดนคืน[แก้ไข]

หลังจากจักรวรรดิชวาถูกเยลโล่ซันโจมตี ฟิลิบปินส์จึงเตรียมทัพเรือจำนวน500,000มาบุกอินโด ทำให้ทัพฟิลิปปินส์สามารถยึดสุลาเวสีได้ และยึดดินแดนเดิมของตัวเองทั้งหมดคืนได้ ต่อมาเกิดผลประโยชน์ไม่ลงตัวกับเยลโล่ซัน เยลโล่ซันจึงยกทัพมา และเอาสุราเวสีไปครึ่งเกาะ โคคุเรียวและยุ่นปี่ทราบข่าวจึงนำทัพเรือมายึดแปซิฟิคเหนือ ยุ่นปี่ยึดได้อ่าวเลเต้ โคคุเรียวยึดได้มิดาเนา

ต้าฉีตีทิเบต[แก้ไข]

ต้าฉีได้ยกทัพ3แสนไปทางตะวันตกเพื่อทำลายเผ่าทิเบตให้ราบคาบ แต่ต้องประสบกับทางวิบากของเส้นทางตะวันตกประกอบกับระหว่างทางมีพลธนูติดลำกล้องทิเบตซุ่มอยุ่ ทำให้ทหารบาดเจ็บล้มตายมาก แม่ทัพฉีรุ่ยได้เอาผ้าห่อตัวกลิ้งลงจากเขา ทหารทั้งหมดจึงกลิ้งตาม ไปที่เมืองหลวงทิเบต ทหารทิเบตได้รอต้อนรับไว้แล้ว แม่ทัพฉีรุ่ยต้องตัดหนวดหนีตายไปทางช่องเขา จนเจอทัพของรัชทายาท จึงจัดทัพใหม่ เอาทหารไปรวมกันตรงปะตูตะวันออก ทิเบตรุ้ทันจึงเอาชาวบ้านไว้ตรงปะตูตะวันออกแล้วเอาทหารไปไว้ตรงปะตุเหนือ ผลตามคาด ต้าฉีบุกทางปะตูเหนือทำให้ถูกซุ่มโจมตี เมื่อทหารฉีถอยหมด ทหารทิเบตจึงมาเก็บอาวุธโดยหารู้ไม่ว่าทหารฉีซุ่มอยู่แล้ว ในที่สุดทหารฉีสามารถบุกเข้าเมืองได้ องค์ดาไลลามะหนีไปอัฟกานิสถาน ระหว่างนั้นถูกทัพของหิมาลัยกั้นไว้ ทำให้ต้องกลับประเทศดังเดิม ที้เบดจึงอยู่นิ่งๆในดินแดนของตัวเองเพื่อไม่ให้ทัพจีนมาตีอีก ต่อมาจีนเลิกความคิดที่จะทำลายที้เบดและหันมาเป็นพันธมิตรแทน

ต้าฉีเสียปักกิ่ง[แก้ไข]

ระหว่างที่ทัพฉีกำลังตีทิเบตอุยกูร์ได้ยกทัพ1แสนข้ามกำแพงเมืองจีนมา ยึดฝั่งเหนือของจีน ชาวจีนถอยลงใต้ไปอยุ่นานกิงแทน ส่วนทัพจีนกำลังยุ่งยากในทิเบตยังกลับมาไม่ได้ ฝ่ายอุยกูร์ต่อเรือไม่เปนจึงรอดไป ด้านเหนือของแม่นำฮวงโห ตกเปนของอุยกูร์ แต่ว่าทัพอุยกูร์ข้ามแม่น้ำฮวงโหไปไม่ได้ ทัพหลวงที่เมืองจี่หนานจึงยันชายแดนกันกับอุยกูร์ เมื่อทัพหลวงที่นำโดยแม่ทัพฉีรุ่ยกลับมาก็ต้องจัดกองทัพไปตามแนวตะเข็บชายแดน แล้วเกณฑ์ทัพมาอีก400,000คน สุดท้ายรบชนะอุยกูร์ อุยกูร์จึงหนีกลับถิ่นฐานเดิม

ความอึมครึมในช่วงว่างนี้[แก้ไข]

การขยายอำนาจของอินูอิตคุกคามมหาอำนาจทุกประเทศ ไม่เว้นแม่แต่จักรวรรดิเกาเหลา เกาเหลาจึงร่วมกับต้าฉีเพื่อไล่อินูอิต ซึ่งก็สามารถทำได้ แมนจูเรียทั้งหมดเกาเหลาสามารถยึดมาได้ จักรวรรดิสลาฟพยายามขับไล่อินูอิตแต่ไม่สำเร็จ ต่อมาอินูอิตเหิมเกริมถึงขนาดจะเข้าตีต้าฉีกับเยลโล่ซัน

ฮันคิยูริฮ่องเต้ขับไล่ทัพอินูอิต[แก้ไข]

อินูอิตยกทัพ80,000มาตีเยลโล่ซัน ฮันคิยูริจึงเลิกกระเหี้ยนกระหือรือแล้วสั่งเกณฑ์ทัพ900,000คนเพื่อต้านอินูอิต ไม่งั้นก็อาจจะเอาไม่อยู่ แม่ทัพของอินูอิตชื่อริชาร์ด แม็กแวลู ฮันคิยูริจึงตั้งฮันจองซุน และ มหาอำมาตย์ลิ้มเป็นแม่ทัพไปต้านทัพอินูอิต แต่การบุกในช่วงแรกของ อินูอิต เจอแต่ที่ว่างเปล่าและที่ๆมีกองทัพไม่แข็งแกร่งนัก จึงเข้าใจว่าเยลโล่ซันกำลังมีปัญหาความขัดแย้งภายในแม่ทัพริชาจจึงกระเหี้ยนกะหือรืออยากได้ความชอบบุกไปเรื่อยๆจนวันแรกสามารถบุกได้ถึง50ลี้ ซึ่งถือว่าไกลมาก แต่ทางเยลโล่ซันได้วางกลศึกอันแยบยลเอาไว้แล้ว แม้ว่าจะเสียทเห่อไปกว่าห้าแสนแล้วก็ตาม ฮันคิยูริรู้ดีว่าหากศัตรูยึดดินแดนได้มาก ก้จะไม่รวมตัวกัน ประกอบมีเทือกเขาตะนาวศรีกั้น ทำให้ส่งทัพหนุนลำบาก มหาอำมาตย์ลิ้ม ได้ตั้งทัพขัดตาไว้ ส่วนฮันจองซุนนำทัพโอบด้านหลัง นำทหารตั้งปืนกล และ ปืนใหญ๋ไว้บนเขาล้อมอินูอิต จับได้เชลยทั้งหมด ฮันคิยูริฮ่องเต้จึงปล่อยไป ส่วนริชาร์ดแม็กแวลูถูกจับได้ระหว่างหนี จึงถูกประหาร

ฮันคิยูริฮ่องเต้สละบัลลังก์[แก้ไข]

ฮันคิยูริฮ่องเต้กลัวว่าจะเกิดเหตุการณ์นองเลือด จึงสละบัลลังก์ให้ฮันจองซุนเปนฮ่องเต้แทน ปรากฏว่าในงานราชาภิเษก กษัตริย์เผ่าขันโตกไม่ยอมมาร่วม จึงให้ฮันเงวียน และฮันจองซกไปตี เจ้าเนวินและชาวเผ่าขันโตกถูกจับใส่ตู้คอนเทนเน่อลงยันต์ แล้วยิงออกนอกอวกาศ อันเปนประเพณีของชาวขันโตก

สันติภาพอันเปราะบางของหลายๆประเทศ ลางบอกเหตุถึงสงครามโลกครั้งต่อไป[แก้ไข]

การบุกอย่างต่อเนื่องของอินูอิตแสดงว่าอินูอิตอยากเป็นเจ้าโลกท่ามกลางการต่อต้านของนานาประเทศ โดยเจริญรอยตามจักรวรรดิยูริและกองกำลังทำลายโลก ในหลายประเทศถึงแม้จะเกิดสันติภาพ แต่ไม่มั่นคงเพราะการคุกคามของอินูอิต เวลาผ่านไปประมาณร้อยกว่าปีหลังสงครามโลกครั้งที่ห้าสิ้นสุดลง อินูอิตยังคงบุกและทำให้ทั่วโลกประกาศสงครามกับอินูอิต พร้อมกับการเข้ามาของตัวละครในสามกร๊วกและตัวการ์ตูนจำนวนหนึ่ง เป็นเหตุที่ทำให้ไฟสงครามโลกครั้งที่หกถูกจุดขึ้น

โครง บทความนี้ยังเป็นโครง คุณสามารถช่วยไร้สาระนุกรมได้โดยเพิ่มข้อมูล