ด่อม

จากไร้สาระนุกรมเสรี - อนึ่งบทความนี้ถูกแก้ไขได้โดยผู้ใช้ทั่วไป หากแป้กหรือเสื่อมประการใดทางเราไม่ขอรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

ด่อม มาจากคำว่า ด่อม และด่อมก็มีความหมายด่อม

เริ่มแรกคำว่าด่อมมาจากเด็กสไมล์ เป็นเด็กกลุ่มหนึ่งที่ฝักใฝ่ในการเล่นและฟังดนตรีอย่างมาก แต่จะมีเพื่อนบางคนที่ไม่มีความกระตือรือร้น งี่เง่า ไร้พัฒนาการ เพราะการไม่รู้จักพัฒนาตนเอง เด็กคนที่เหลือจะพยายามหาคำสุภาพไว้เรียกเด็กที่ไร้พัฒนาการเหล่านี้ว่า "ด่อม" จากนั้นคำว่าพัฒนาการของคำว่าด่อมเริ่มเปลี่ยนความหมายเป็นการใช้เรียก พวกคนหรือวัตถุต่างๆที่ล้าสมัย เชยๆ ไม่ได้เรื่อง ว่า"ด่อม" อย่างเช่น ด่อมว่ะแสด เพลงด่อมว่ะแสด เป็นต้น