ติดคุก

จากไร้สาระนุกรมเสรี - อนึ่งบทความนี้ถูกแก้ไขได้โดยผู้ใช้ทั่วไป หากแป้กหรือเสื่อมประการใดทางเราไม่ขอรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

ก็คือโดนจับขังคุกอ่ะแหละ แต่สามารถออกหรือรอดจากคุกมาได้ถ้าคุณนับถือ ศาสนาคนมีการศึกษา