ตีนผี

จากไร้สาระนุกรมเสรี - อนึ่งบทความนี้ถูกแก้ไขได้โดยผู้ใช้ทั่วไป หากแป้กหรือเสื่อมประการใดทางเราไม่ขอรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

ตีนผี คือตีนของคนที่ตายไปแล้ว

พอดีผีไม่มีจริงบนโลก

ตีนผีก็กลับกลายเป็น

คนที่ขับรถเร็วจนน่าหวาดเสียว ไม่รักษากฎจราจร