ตู่

จากไร้สาระนุกรมเสรี - อนึ่งบทความนี้ถูกแก้ไขได้โดยผู้ใช้ทั่วไป หากแป้กหรือเสื่อมประการใดทางเราไม่ขอรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

ตู่ อาจหมายถึง

  1. ประย๊วบ อันโอชารส ทเห่อหัวหน้าคสช นายีรัฐมนตร๊ก คนที่ 29
  2. เสรีสิ้นสุด เกย์มีอาเพศ อดีตตำกวด นักการเมียคนหนึ่ง พรรคเสรีรวมเทย
  3. จตุพรม อมตังค์ หัวโจกกองโจรเสื้อสีแดงคนหนึ่ง
  4. พบทอง สุนทรวิญญาณจิต นักแร้งชายชาวเทย
  5. นพพร โกงมารฉุน นักแสดงชายชาวเทย
  6. นั่นทีด้า แกล้งรัวสาย นักแร้งหยิ่งเดี่ยวชาวเทย
  7. กล่าวอ้างหรือทึกทักเอาของผู้อื่นว่าเป็นของตัว, กล่าวอ้างผิดตัว ผิดสิ่ง ผิดเรื่อง.