ทฤษฏีความน่าจะเป็น

จากไร้สาระนุกรมเสรี - อนึ่งบทความนี้ถูกแก้ไขได้โดยผู้ใช้ทั่วไป หากแป้กหรือเสื่อมประการใดทางเราไม่ขอรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

คำจำกัดความ[แก้ไข]

เดาอย่างมีหลักเกณฑ์ มั่วอย่างมีหลักการ

คำอธิบายอย่างย่อ[แก้ไข]

มันคือวิชามาร ที่เราต้องรู้ด้วยการเดาและการคำนวณที่ยากมาก แล้วมันคือสิ่งที่เราต้องจำเป็นต้องเดาอย่างยิ่งถ้าเจอข้อสอบเรื่องนี้
                 — เด็ก ซามูไรป่วนกวนใจสาว

ทฤษฎีนี้มีประโยชน์มาก นักเกรียนไทยที่เชี่ยวชาญด้านทฤษฎีนี้ ใช้มันเพื่อสอบเข้าเรียนต่อ แต่ไม่รับประกันนะ ว่าเขาเหล่านั้นจะได้เรียนหรือเปล่า
                 — สหายแมว

คำอธิบายด้วยหลักการทางคณิตศาสตร์[แก้ไข]

ทฤษฎีความน่าจะเป็น (Probability) เป็นทฤษฎีที่ว่าด้วยฟังก์ชันของเซตๆ หนึ่ง โดยเซตจะประกอบไปด้วยข้อมูลตามจำนวนตัวเลือกในข้อสอบ

ทฤษฎีบทความน่าจะเป็นอย่างง่าย มีทฤษฎีบทดังนี้
1.จำนวนของตัวเลือกในทุกๆ ตัวเลือกจะมีค่าใกล้เคียงกัน นั่นคือได้จากสูตร จำนวนข้อ หารด้วยจำนวนตัวเลือก
2.อ้างอิงจากฟังก์ชันที่ 1 ในกรณีที่เราไม่สามารถเลือกตอบคำถามได้ ให้พิจารณาจากจำนวนตัวเลือกในข้อที่ตอบไปแล้ว
3.ถ้าไม่สามารถทำข้อสอบได้เป็นส่วนมาก ให้พิจารณาเลือกตอบตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งทุกข้อเพื่อเป็นการกำจัดความเสี่ยง
4.วิธีหมุนปากกา นับนิ้ว ไม่ได้รับการกล่าวถึงในทฤษฎีนี้
นอกจากนี้ ยังมีทฤษฎีบทเพิ่มเติมสามข้อของความน่าจะเป็น ดังนี้
5.สำหรับวิชาฟิสิกส์ ให้นำหน่วยทุกหน่วยในโจทย์มาแทนในสูตร ตัดกันจะได้หน่วยสุดท้ายซึ่งนั่นคือคำตอบ
6.สำหรับวิชาภาษา ให้ยึดถือตามความคุ้นเคยเป็นสำคัญ
7.สำหรับวิชาภาษาอังกฤษ ไม่มั่นใจให้เลือกช้อย 3 ก่อน ถ้าช้อย 3 ตอบไปเยอะแล้ว ค่อยเลือก 2 4 1 ตามลำดับ
8.หากลังเล ให้ยึดตามความคิดแรกที่ปรากฎขึ้นในหัว
ทฤษฎีบทสุดท้าย ทฤษฎีความน่าจะเป็นนี้ สามารถใช้กับข้อสอบชนิดเลือกตอบตามตัวเลือก (ปรนัย) เท่านั้น


9.หากมียางลบให้ทำเป็นลูกเต๋าโดยการเขียน1-4(อีก2ด้านที่เหลือปล่อยว่าง)แล้วโยนเป็นลูกเต๋า
10.ถ้าโยนได้หน้าว่าง ให้โยนใหม่
11.ถ้าโยนใหม่ตามข้อ 10. เเล้วได้หน้าว่างอีก ให้ทำซ้ำข้อ 10.
12.ถ้าทำตามข้อ 11. เเล้วยังได้หน้าว่างอีก ให้ทำตามข้อ 11. อีกครั้ง ก็คือทำตามข้อ 10. อีกครั้ง
13.ถ้าทำตามข้อ 12 เเล้วได้หน้าว่างอีก ให้ทำตามข้อ 11. เเล้วยังได้หน้าว่างอีก ให้ทำตามข้อ 11. อีกครั้ง ก็คือทำตามข้อ 10. อีกครั้ง
.
.
.
100.กาซักข้อเถอะ