ทุยมุข

จากไร้สาระนุกรมเสรี - อนึ่งบทความนี้ถูกแก้ไขได้โดยผู้ใช้ทั่วไป หากแป้กหรือเสื่อมประการใดทางเราไม่ขอรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
(เปลี่ยนทางมาจาก ทุยขยับ)
Haruhi.jpg ชาวไร้สาระนุกรมคนหนึ่งคิดว่าบทความทุยมุขยังไม่น่าสนใจพอ

ไม่ใช่แค่เรื่องของคนธรรมดาสามัญหรอก ถ้ามนุษย์ต่างดาว คนจากอนาคต คนจากโลกคู่ขนานหรือผู้มีพลังจิต กำลังอ่านบทความนี้อยู่ล่ะก็ รีบมาเขียนเพิ่มซะ!

Wikisplode.gif
สำหรับผู้ที่ ไร้อารมณ์ขันสิ้นดี เหล่าผู้เชี่ยวชาญที่วิกิพีเดียมีบทความ
ที่โคตรมีสาระที่ ที่นี่!
โลโก้ของทุย

บริษัท ทุยมุข จำกัด (Trui Move) เป็นบริษัทในเครือทุย ที่ทำธุรกิจให้บริการโทรศัพท์ตีนถือรายหนึ่งในประเทศเทย เดิมเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างเทเลคอม เอเชย กับกลุ่มโอเลี้ยงจากประเทศเศษ ฝรั่ง ในชื่อ ทีเอ โอเลี้ยง แต่ใน พ.ศ. 2547 กลุ่มโอเลี้ยงได้ถอนทุนออกไปจากประเทศไทย ทางเทเลคอมเอเชยซึ่งเป็นบริษัทแม่จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็นทุย คอรับชั่น และเปลี่ยนชื่อ ทีเอ โอเลี้ยง เป็น ทุยมุข ปัจจุบันทุนมุขเป็นเครือข่ายอันดับ 2 รองมาจาก เอไอแอส โดยคุณภาพเน็ตไกลก็เคียงดีแตกคู่แข่งหลักของทุยมุขคือเอไอแอสรองลงมาคือดีแตก