ไร้สาระนุกรม:บอต

จากไร้สาระนุกรมเสรี - แหล่งรวบรวมเรื่องราวตลกขบขันและบิดเบือนข้อเท็จจริง
(เปลี่ยนทางมาจาก บอท)

ไร้สาระนุกรมบอต (Uncyclopedia/Raisaranugrom bot) หรือบอตในไร้สาระนุกรม คือ หุ่นยนต์ หรือ โปรแกรมบอต หรือ โปรแกรมอัตโนมัติ ที่ทำการแก้ไขไร้สาระนุกรม ถึงแม้ว่าไร้สาระนุกรมจะสนับสนุนให้ผู้ใช้ปล่อยบอต เนื่องจากต้องการให้ผู้ใช้มีความสุขที่ได้มีโปรแกรมคอยช่วยจัดการทุกอย่างแทนตัวเอง อีกทั้งได้มีการนำบอตมาใช้ในการแก้ปัญหา การทำงานซ้ำซ้อน เช่นเพิ่มลิงก์ไปภาษาอื่นอัตโนมัติ แก้ลิงก์ซ้ำซ้อน ฯลฯ

รายชื่อทีมบอตในปัจจุบัน[แก้ไข]

บอตที่ทำงานในปัจจุบัน[แก้ไข]

บอตที่ต้องการ[แก้ไข]

  1. ค้นหา บทความ ทั้งหมด ที่ไม่มีลิงก์ไปภาษาอื่น
    • ถ้าเป็นบทความภาษาอื่น --> สร้างลิงก์
    • ถ้าเป็นบทความภาษาไทย --> สร้างบทความในไร้สาระนุกรมภาษาอังกฤษ
  2. ช่วยลงชื่อผู้ใช้โดยอัตโนมัติ สำหรับผู้ใช้ที่ไม่ได้ลงชื่อเอง
  3. แก้คำผิดในทุกบทความ

ขออนุญาตการใช้งานบอต ในไร้สาระนุกรมไทย / bot-flagged request[แก้ไข]

ไม่ต้องมาขออนุญาต มาใช้ได้เลย