บูจูบั่นทอน

จากไร้สาระนุกรมเสรี - อนึ่งบทความนี้ถูกแก้ไขได้โดยผู้ใช้ทั่วไป หากแป้กหรือเสื่อมประการใดทางเราไม่ขอรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
Buju Banton Inna Heights.jpg

บูจูบั่นทอน เป็นอัครสาวกไอด้อล แห่งศาสนาบูจูที่สูญหายไป เนื่องจากได้รับพรจากบร๊ะมหาเมพแมวน้ำ ท่านกำลังเผยแพร่ศาสนาอยู่ในต่างประเทศ ด้วยเสียงบทสวดอันไพเราะของท่าน ก้องกังวาลไปทั่วปฐพี ซาบซึ้งไปถึงสาวกบูจูทั้งหลาย ... บทสวดของท่านช่าง ปรังเกรี๊ยะ โกร๊ะปร๊าก อะไรเช่นนี้

สาวกบูจูสามารถหาฟังบทสวดของท่านได้ที่ ประเทศ ไอมีมแลนด์ ยูทุบเทอเรีย และอีกหลายประเทศทั่วไป ((บร๊ะสาวกโลมาเดอะพุงพุงละลายในปากแต่ไม่ละลายในมือ ได้อุทานเมื่อแรกเห็น อัครมหาสาวกท่านนี้แล้ว ว่าเป็นคนรู้จักกันท่านมิได้ชื่อ บูจู แบนตัน (Buju Banton) แต่ชื่อ บูจูบั่นทอน))

อ้างอิง[แก้ไข]