ประเทศ

จากไร้สาระนุกรมเสรี - อนึ่งบทความนี้ถูกแก้ไขได้โดยผู้ใช้ทั่วไป หากแป้กหรือเสื่อมประการใดทางเราไม่ขอรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
โครง บทความนี้ยังเป็นโครง คุณสามารถช่วยไร้สาระนุกรมได้โดยเพิ่มข้อมูล

ประเทศต่างๆในโลก อ้างเอิงเงิงเงยจากทวีป[แก้ไข]

ทวีปยูหลบ[แก้ไข]

ทวีปเอเชย[แก้ไข]


ทวีปแอฟริกวน[แก้ไข]
ทวีปโอเชี้ยเนี่ย[แก้ไข]

ทวีปอเมริกร๊วก[แก้ไข]

แบ่งเป็นสองส่วนคือ

  1. อเมริกร๊วกเหนือ
  2. อเมริกร๊วกใต้

ทวีปอเมริกร๊วกเหนือ[แก้ไข]


ทวีปอเมริกร๊วกใต้[แก้ไข]