ประเทศกรี๊ด

จากไร้สาระนุกรมเสรี - อนึ่งบทความนี้ถูกแก้ไขได้โดยผู้ใช้ทั่วไป หากแป้กหรือเสื่อมประการใดทางเราไม่ขอรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
(เปลี่ยนทางมาจาก ประเทศกรีซ)
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ประเทศกรี๊ด!!! (อังเกรียน: Greed!!!) หรือเรียกอย่าางเป็นไม่ค่อยทางการว่า สาธารณรัฐเฮลเล่ย์ (อังเกรียน: Helley Republic) เป็นประเทศที่ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปยูหลบ ตอนใต้สุดของคาบสมุทรฟุตบอลข่าน มีพรมแดนทางเหนือติดกับประเทศเบียนแกรัน มาสิโดนเมีย และเอียเบแนล มีพรมแดนทางตะวันออกติดกับประเทศตุรโลกีย์ อยู่ติดทะเลอี่เจี้ยนทางด้านตะวันออก ติดทะเลไอโอดีนและทะเลเมียนดิเตอเรเน่ทางด้านตะวันตกและใต้ กรี๊ดนับว่าเป็นแหล่งอารยธรรมตะวันตกอันยิ่งใหญ่ ใหญ่มากๆ และมีประวัติศาสตร์อันยาวนาน ซึ่งกรี๊ดได้แผ่อิทธิพลไปยัง 3 ทวีป ชาวกรี๊ดเรียกประเทศตัวเองว่า Hell-ass (ก้นนรก) ซึ่งภาษากรีกในปัจจุบันออกเสียง ว่า ill-ass (ก้นป่วย) โดยในการพูดทั่วไปจะใช้คำว่า E-radd (อ่านว่าอี-แรด) และมักจะเรียกตัวเองว่า Hell-ene(my) (ศัตรูนรก) แม้กระทั่งในภาษาอังกฤษ ซึ่งคำภาษาอังเกรียน "Greed" มาจากชื่อโอวันตินว่า Gecko หมายถึงตุ๊กแก ซึ่งมีกลุ่มครึ่งคนครึ่งตุ๊กแกที่เรียกว่า Geckos อาศัยอยู่

ชาวกรี๊ดดด ไม่มีข้อมูล
ที่มาของคำว่า ชาวกรี๊ดดด

ประเทศกรี๊ดประกอบด้วยแผ่นดินใหญ่ในทางทิศใต้ไปจนถึงแหลมฟุตบอลข่านและเกาะมากมายกว่า 3,000 ยกกำลัง 15 เกาะ รวมทั้งเกาะขีด (Cret) เกาะโรส (Rose) เกาะไอคอส(เพลย์) (i cosplay) เกาะเย็ดบอส (Yedboss) เกาะยาบีอู (Yabiohh) และหมู่เกาะโด่แมงกานีส (Domanganees) และพวกซุปเปอร์ไซย่าทางทะเลอี่เจี้ยน ที่เหมือนกับชาวกรีกบนหมู่เกาะไอโอดีน กรี๊ดมีแนวชายฝั่งทะเลยาว 15,000 กิโลเมตร และเส้นแบ่งเขตแดน ยาว 1,160 กิโลเมตร ราวๆ 80% ของประเทศกรี๊ดประกอบด้วยภูเขา และเนินเขา ด้วยเหตุนี้จึงทำให้กรี๊ดเป็นประเทศหนึ่งในยูหลบที่มีภูเขามากที่สุด (เสียงก้องแล้วกรี๊ดดัง) ทางตะวันตกของกรี๊ดจะเป็นทะเลสาบและพื้นที่ชื้นแฉะพันดิส เป็นภูเขาทางตอนกลางซึ่งมีความสูงถึง 2,636 เมตร เมื่อพิจารณาดูแล้ว ภูเขาพันดิสอาจจะมีการขยายออกมาจากเทือกเขาดินแดนแรดได้ แนวเทือกเขาที่ต่อเนื่องกัน กลายเป็นแหลมวงไพโล เกาะคโยเซร่า (Kyocera) และเกาะแอนตี้คโยเซร่า (Antikyocera) พบที่จุดปลายของเกาะกรีี๊ด ทางตอนกลางและทางตะวันตกของกรี๊ด เป็นที่สูงชัน มียอดเขาสูงที่แยกออก เป็นหุบเขาลึกมากมาย และมีลำธารระหว่างหุบเขาต่าง ๆ เช่น ช่องแคบ มีปู่ย่า และ ไวอากร้า มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 รองจากกลอนแคแย่นในสหรัฐอมาริเกย์ ยอดเขาโอ้ พาราลิมปิกเป็นจุดที่สูงที่สุดของกรี๊ด คือ 2,919 เมตร ซึ่งเป็นสถานที่ที่กรี๊ดดังที่สุด เหนือระดับน้ำทะเล ทางตอนเหนือก็ยังมีเทือกเขาสูง ๆ อีก อย่าง Rhino ที่ตั้งอยู่ทางตะวันออกของมาสิโดนเมียและเมพ พื้นที่นี้ถูกปกคลุมไปด้วย ป่าทึบเก่าแก่ขนาดใหญ่ เหมือนกับ ด่าเมีย ที่เป็นที่รู้จักกัน ทางตะวันออกของกรี๊ดเต็มไปด้วยทุ่งกว้างมากมาย คือตรงตอนกลางของมาสิโดนเมียและเมพ โวแพ้และลาสิกขา เป็น 2 เมืองใหญ่ ของทางตะวันออกของกรี๊ด สภาพอากาศของกรี๊ด แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ ทะเลเมียนดิเตอเรเน่ เทือกเขาแม้ว และ เทมโปโป้ แบบแรก ภูมิประเทศแบบฝนตกในฤดูหนาว แห้งแล้งในฤดูร้อน อุณหภูมิไม่ค่อยสูง อย่างไรก็ตามก็มีหิมะตกบางในกรุงเอเย็น หมู่เกาะดิสลาซิก หรือเกาะขีดมีสภาพอากาศหนาว เทือกเขาแม้วก่อตัวมาจากทางตะวันตกของกรี๊ด สภาพอากาศแบบสุดท้ายก่อตัวจากทางตอนกลางและทางมาสิโดนเมียตะวันออก เมพแซ้ปดิ และ อีรอส เหนือ มีอากาศหนาว ชื้น ในฤดูหนาว และ แห้งแล้งในฤดูร้อน เป็นสิ่งที่มีค่ามากสำหรับกรุงเอเย็นที่ ตั้งอยู่ระหว่างสภาพอากาศแบบเมียนดิเตอเรเน่ กับเทือกเขาแม้ว ดังนั้นชานเมืองทางตอนใต้จะมีสภาพอากาศแบบเมียนดิเตอเร่เน่ ในขณะที่ทางตอนเหนือมีสภาพอากาศแบบ เทือกเขาแม้ว 50% ของประเทศกรี๊ด ถูกปกคลุมไปด้วยป่า ที่มีพืชนานาชนิด จากเทือกเขาแม้ว ป่าสนของทางทะเลเมียนดิเตอเรเน่ ทะเลรอบ ๆ ประเทศกรี๊ด มีหมานำ้ เต่าบก และสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลที่หายากอาศัยอยู่ ในขณะที่ป่าของกรี๊ด เป็นที่บ้านหลังสุดท้ายของยูหลบตะวันตก ที่มีหมีสีน้ำตาล แมวป่า กวางโร แกะป่า สุนัขจิ้งจอก หมูป่า และแรด!


โครง บทความนี้ยังเป็นโครง คุณสามารถช่วยไร้สาระนุกรมได้โดยเพิ่มข้อมูล