ประเทศนอนทับบุหรี่

จากไร้สาระนุกรมเสรี - อนึ่งบทความนี้ถูกแก้ไขได้โดยผู้ใช้ทั่วไป หากแป้กหรือเสื่อมประการใดทางเราไม่ขอรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

รัฐไร้เอกราชในการปกครองของสาธารณรัฐไพร่สถุนสกุลหญ้าแพรกแห่งทวีปเทยนอนทับบุหรี่ หรือ ประเทศนอนทับบุหรี่ เกิดขึ้นในสมัยกรุงฮีพรากผู้เยาว์ โดยเป็นเพียงจังหวัดเล็กๆกับประชากรขนาดเท่าขี้เล็บ ต่อมาได้ยกสถานะเป็นนครรัฐ ราชอาณาจักร รัฐไร้เอกราช ตามลำดับ ปัจจุบันปกครองแบบไร้เอกราชโดยขึ้นต่อรัฐบาลไพร่หน้าฮี และมีผู้อาศัยรองลงมาจากกรุงเมพมหากระโปก แค่นี้ล่ะสัส เดี๋ยวกูมาทำต่อ พวกหน้าฮี