ผู้คุมกฎแห่งไร้สาระนุกรม

จากไร้สาระนุกรมเสรี - อนึ่งบทความนี้ถูกแก้ไขได้โดยผู้ใช้ทั่วไป หากแป้กหรือเสื่อมประการใดทางเราไม่ขอรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

คำเตือน หน้านี้เป็นหน้าล้อเลียนหน้าAdministratorsเท่านั้น แต่ใครจะเชื่อเราก็ไม่ว่าอะไร อ่านๆไปแล้วคุณจะได้รู้แจ้งเห็นจริง ขอย้ำ นี่คือการล้อเลียน

สำหรับผู้ที่เข้ามาแก้ไขหน้านี้ ขอให้อ่านหน้าAdministratorsเสียก่อน เพราะถึงแม้จะเพื่อล้อเลียนหน้านั้น แต่ยังเพื่อทำให้ทุกท่านได้เข้าใจถึงหน้าที่ของเหล่าผู้คุมกฏอย่างถ่องแท้อีกด้วย

ผู้คุมกฎแห่งไร้สาระนุกรม (Web Warden of Thai Uncyclopedia) คือชาวไร้สาระนุกรมที่มี "สแตน"ที่คนธรรมดาทั่วไปไม่อาจมีได้ โดยผู้คุมกฎมีอำนาจเทียบเท่าชาวไร้สาระนุกรมในเรื่องการเขี่ยบทความ แก้ไข เสนอนโยบาย หรือการโหวต โดยไม่มีอำนาจหน้าที่พิเศษเหนือคนอื่น ในขณะเดียวกันชาวไร้สาระนุกรมทุกคนสามารถดูแลระบบในไร้สาระนุกรมได้ โดยช่วยในการเก็บกวาดข้อมูล จัดเรียงข้อมูล ตรวจสอบบทความ ตอบโต้ผู้ต่อต้าน ผู้ก่อเกรียนร้ายและเหล่ากบฏทั้งหลาย โดยชาวไร้สาระนุกรมที่ทำหน้าที่เป็นผู้คุมกฏมักจะถูกเสนอชื่อให้เป็นผู้คุมกฏ โดยสภาเผ่า

ผู้ที่จะมาเป็นผู้ดูแลระบบ (Candidate)จะต้องใช้งานไร้สาระนุกรมมาเป็นเวลาร้อยปีแล้ว เนื่องมาจากให้คุ้นเคยกับนโยบายของไร้สาระนุกรม รวมถึงวิธีการแก้ไขหน้า รวมถึงได้รับการเกลียดชังยอมรับจากชาวไร้สาระนุกรมท่านอื่น

ในบางครั้งชาวไร้สาระฯบางท่านคิดว่า ผู้คุมกฏมีหน้าที่แค่เพียงตามเก็บกวาดงานซึ่ง ถูกต้องแล้ว ไม่ถูกต้องเลย พวกท่านเหล่านั้นยังมีหน้าที่อื่นๆ อีกเยอะ แล้วแต่ท่านจะโปรด... ขอเพียงอย่าไปขัดใจพวกเขาก็แล้วกัน มิเช่นนั้น อาจเป็น เช่นนี้

ระดับของผู้คุมกฏ[แก้ไข]

ผู้คุมกฏแต่ละระดับต่างก็มีสแตนที่แตกต่างกันไป โดยลำดับขั้นของผู้คุมกฏจะถูกแยกเป็นดังต่อไปนี้

ผู้คุมกฏพิเศษ (Assistant Warder)[แก้ไข]

เป็นประเภทของชาวไร้สาระฯที่ได้รับแต่งตั้งเพื่อให้มีความสามารถพิเศษต่างๆ ที่ทั้งชาวไร้สาระและผู้คุมกฏทั่วไปไม่มี ผู้ที่จะเป็นผู้คุมกฏพิเศษได้นั้น จะต้องได้รับการคัดเลือก และตรวจสอบจากทางสภาเผ่า แล้วว่าเป็นผู้ที่มีความจงรักภักดีต่อเวปไร้สาระนุกรม

รายการชื่อสแตนของผู้คุมกฏพิเศษ

 • บอต คือร่างอวตาลของชาวไร้สาระฯบางท่านที่ได้รับความโปรดปรานจากสภาเผ่า มีหน้าที่ตรวจสอบ ปรับปรุง หรือแก้ไขส่วนเล็กน้อยต่างๆ เพราะผู้ที่ได้รับสถานะนี้จะมีความสามารถในการ"พรางตัว"ติดตัวอยู่ตลอดเวลา จึงทำให้ไม่สามารถปรากฏข้อมูลการปรับปรุงใน ปรับปรุงล่าสุดได้ ดังนั้นจึงใช้แต่เพียงการปรับปรุงเล็กน้อยเท่านั้น ไม่สมควรที่จะนำมาใช้แก้ไขหรือเขียนบทความได้
 • ตาปีศาจ (Devil's Eyes) เป็นความสามารถในการมองเห็นหมายเลขไอพีของผู้ใช้ที่ลงทะเบียนแล้ว
 • หัตถ์บร๊ะเจ้า(Invisible Hand)เป็นสแตนที่มีความสามารถในการซ่อนและคืนรุ่นปรับปรุงได้ โดยที่ผู้ใช้ทั่วไปไม่รู้ว่าข้อมูลต่างๆได้กลบหรือกู้คืนไปเรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ: ผู้คุมกฏอาจมีสแตนเหล่านี้เพียงบางแสตน ไม่จำเป็นต้องมีทั้งหมด

ผู้คุมกฏทั่วไป (General Warder)[แก้ไข]

เป็นประเภทของผู้ดูแลที่ดูแลไร้สาระนุกรมอยู่ตามปรกติ มีดังนี้

 • ผู้ควบคุม (Agent) คือผู้ดูแลความสงบเรียบร้อยของเวปไร้สาระนุกรม มี Licent to Kill สามารถกักขังหน่วงเหนี่ยว (บล็อกชั่วคราว) ประหารชาวไร้สาระฯ (บล็อกถาวร) ที่ไม่ชอบขี้หน้าต้องสงสัยว่า ต่อต้าน ก่อเกรียน หรือก่อกบฏ ต่อเวปไร้สาระนุกรมได้โดยไม่ต้องถาม (ฆ่าก่อนคุยทีหลัง) แต่โชคดีที่ท่านๆไม่ทำเช่นนั้น ท่านมักจะคุยก่อน ฆ่าทีหลังเสียมากกว่า
 • ผู้แต่งตั้ง (Promoting Officer) คือผู้คุมกฏที่สามารถมอบแสตนต่างๆให้กับชาวไร้สาระนุกรมได้ แต่เมื่อท่านมอบให้แล้ว จะไม่มีสิทธิเพิกถอน ซึ่งฟังดูแล้วท่านเหล่านี้เหมือนกับเป็นเทวดาเดินดินสำหรับชาวไร้สาระฯก็มิปาน

แต่อย่างไรก็ตาม โดยส่วนมาก (จริงจริงนะ)ของผู้คุมกฏนั้นจะเป็น ผู้ควบคุมและผู้แต่งตั้งควบคู่กันไป

ผู้คุมกฏระดับสูง (Supreme Commander/Big Brother)[แก้ไข]

คือผู้ที่เป็น มหาจักรพรรดิแห่งจักรวรรดิไร้สาระนุกรม แต่น่าเสียดายที่ตอนนี้ ไร้สาระนุกรมยังเป็นแค่มดตัวเล็กๆ เลยยังไม่มีใครได้เสวยราชสมบัติเป็นมหาจักรพรรดิแห่งไร้สาระนุกรม แต่ตำแหน่งนั้น ได้ถูกคิดค้นไว้ล่วงหน้าแล้วดังนี้

 • จักรพรรดิดำ เขาคือผู้ที่มีพระเดชเหนือทุกๆบิตในจักรวรรดิไร้สาระนุกรม สามารถทำลายล้างทุกสิ่งในจักรวรรดิได้ตามพระราชประสงค์ แม้แต่ผู้ที่ได้รับแสตนมาจากผู้แต่งตั้งก็สามารถถูกทำลายได้ด้วยน้ำมือของท่านจักรพรรดิดำ
 • จักรพรรดิขาว เขาคือผู้ที่มีพระคุณต่อทุกๆบิตในจักรวรรดิไร้สาระนุกรม สามารถสร้างสรรค์ทุกสิ่งได้ตามพระราชหฤทัย ทุกๆบิตในไร้สาระนุกรม มีเพียงท่านเท่านั้นที่สามารถสร้างสรรค์ได้

ข้อแตกต่างระหว่างสามัญชน และผู้คุมกฎ[แก้ไข]

ชาวไร้สาระฯทุกคน มีความสามารถในการเขียน แก้ไข เสนอนโยบาย หรือโหวต เหมือนกันหมด ไม่เว้นแม้แต่ผู้คุมกฎ เพียงแต่ว่าความสามารถที่เพิ่มขึ้นมาของผู้คุมกฎส่วนมากจะเป็นในทาง กดขี่ข่มเหง การใช้คำสั่งพิเศษของตัวโปรแกรม ซึ่งได้แก่ การล็อก/ปลดล็อกหน้า เพื่อป้องกันการแก้ไขในกรณีที่มีการโต้เถียง การแก้ไขหน้าที่ถูกล็อก และการกักขังหน่วงเหนี่ยว ประหารสามัญชนที่ท่านๆไม่ชอบขี้หน้าผู้ก่อเกรียนร้าย

แนวทางการปฏิบัติเมื่อพบว่าผู้ดูแลไม่มีความเป็นธรรม[แก้ไข]

ถ้าคุณพบเห็นหรือรู้สึกว่าผู้คุมกฏประพฤติตัวไม่เหมาะสม หรือกระทำการลำเอียง คุณสามารถร้องเรียนได้ที่ เลียขาชาวไร้สาระนุกรม โดยก่อนที่จะร้องเรียนให้แน่ใจว่าได้คุยกับ ผู้คุมกฏผู้นั้นโดยตรงก่อน และดูที่ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย เพื่อให้แน่ใจว่าไม่ได้เกิดจากความเข้าใจผิดของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

ผู้คุมกฏที่ประพฤติตัวไม่เหมาะสม จะถูกพิจารณาและอาจถูกถอดถอนจากการเป็นผู้คุมกฏโดย จักรพรรดิดำ

แต่ก็อย่างที่บอกนั่นแหละ เรามีจักรพรรดิดำ จักรพรรดิขาวซ่ะที่ไหน ดังนั้นก็ก้มหน้าก้มตารับกรรมกันต่อไป อย่าบ่น

อยากเป็นผู้ดูแลจะทำอย่างไร?[แก้ไข]

ง่ายมาก คุณต้องใช้งานไร้สาระนุกรมมาแล้วไม่ต่ำกว่า สี่พันห้าร้อยล้านปีโดยไม่แสดงอาการขัดขืนต่อเหล่าผู้คุมกฏเลย อีกทั้งยังแสดงออกให้เห็นถึงความจงรักภักดีต่อไร้สาระนุกรมเป็นล้นพ้น แล้วคุณจะได้รับการอนุมัติจากทาง สภาเผ่า เอง

รายนามท่านผู้คุมกฏแห่งไร้สาระนุกรม (ฉบับล้อเลียน)[แก้ไข]

รายนามท่านผู้คุมกฏที่เคารพ (ต้นฉบับ)

คำวิพากษ์วิจารณ์[แก้ไข]

 • ใครว่า บอต ไม่สมควรเอามาแก้ไขบทความมากๆ ดูอย่างบอตผมนี้ แก้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้า 555+
                   — ไอ้ปาก่อน
 • เฮ้!! อย่าคิดว่าเป็นผู้คุมกฎแล้วจะกลัวนะ
                   — เจ้าสำนักวัดสิ้นสุดศรัทธาธรรม
 • พูดแบบนี้แสดงว่าแม้แต่ผียังไม่กลัว
                   — ไอ้ปาก่อน