ผู้ใช้:นายทองดี

จากไร้สาระนุกรมเสรี - แหล่งรวบรวมเรื่องราวตลกขบขันและบิดเบือนข้อเท็จจริง

[[1]] ประวัติส่วนตัว นายทองดี สาลีมา ชื่อเล่น ต้อม: ( English Name ) ( Thong Dee Sarema )

วัน เดือน ปีเกิด วันศุกร์ที่ 2 กันยายน พุทธศักราช 2531

เวลา 13.54 น. ขึ้น 6 ค่ำ 9 เดือน ปี มะโรง ณ.โรงพยาบาลโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

น้ำหนักแรกเกิด 2.850 กรัม

การศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านพรหมทิน ปีพุทธศักราช 2544

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านสระเตย ปีพุทธศักราช 2547

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปิยะบุตร์ ปีพุทธศักราช 2550 (ภาษาไทย – สังคม)

ปัจจุบัน กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการสื่อสารการท่องเที่ยวและบันเทิง ปี 2 อยู่ที่ มหาวิทยาลัยเกริก (รามอิน

ทรา บางเขน)

ผลงานด้านการศึกษา

ปีพุทธศักราช 2547

- เป็นผู้ที่มีความเสียสละต่อส่วนรวม

- ได้รับรางวัลรองชะเลิศ อันดับที่ 1 การแข่งขันตอบปัญหา ระดัด มัธยมปลาย เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตฯ

- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อับดับที่ 2 การเขียนเรียงความ เนื่องในวันไหว้ครู

ปีพุทธศักราช 2548

- ชนะเลิศการตอบปัญหาสัปดาห์ห้องสมุด

- ชนะเลิศการประกวดคัดลายมือ ประเภทอาลักษณ์ เนื่องในวันสุนทรภู่

- ได้เข้าร่วมโครงการตอบปัญหาเศรษฐกิจการเงินกับ ธนาคารแห่งประเทศไทย ( ธปท )

- รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ในการแข่งขันคัดลายมือประเภทอาลักษณ์ ระดับเขตฯ ( ในงาน “มหกรรม ฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี ลพบุรี

มหานครแห่งการเรียนรู้ เชิดชูมหาราชา”)

- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ในการประกวดมารยาท

ปีพุทธศักราช 2550

- ได้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าชั้นเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 6/4 ได้อย่างดีเยี่ยม

- ได้ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการนักเรียน ได้อย่างดีเยี่ยม

ข้อคิดในชีวิตประจำวันคือ การได้ทำในสิ่งที่ชอบและรอบคอบในการใช้ชีวิต

สีที่ชอบ สีฟ้า

งานอดิเรก อ่านหนังสือ ร้องคาราโอเกะ เที่ยวห้าง ฟังวิทยุ เที่ยวบ้านเพื่อน วาดรูป

ติดต่อผมได้ที่นี่

[email protected]hotmail.com

[email protected]

Web Blog

http://thongdeelopburi.blogspot.com/

http://thongdee2531.exteen.com/

http://thongdee1.blogspot.com/