ผู้ใช้:Pubat/templates

จากไร้สาระนุกรมเสรี - แหล่งรวบรวมเรื่องราวตลกขบขันและบิดเบือนข้อเท็จจริง

รวมแม่แบบของ pubat[แก้ไข]

สร้างแม่แบบส่วนตัวใหม่[แก้ไข]

พิมพ์ชื่อแม่แบบ แทนที่คำว่า (ชื่อแม่แบบ) แล้วคลิก สร้างแม่แบบใหม่


รุปแบบที่แอบดู

แม่แบบต่อต้าน[แก้ไข]

รูปแบบการใช้งาน ภาพที่ปรากฏ
แม่แบบ:ผู้ใช้:Pubat/templates/PrincessKalayani
ผู้ใช้:Pubat/templates/LovePrincessSirindhorn ผู้ใช้:Pubat/templates/LovePrincessSirindhorn
แม่แบบ:ผู้ใช้:pubat/templates/Nationalism แม่แบบ:ผู้ใช้:pubat/templates/Nationalism
ผู้ใช้:Pubat/templates/LoveThaksin ผู้ใช้:Pubat/templates/LoveThaksin
ผู้ใช้:Pubat/templates/ManCity ผู้ใช้:Pubat/templates/ManCity
ผู้ใช้:Pubat/templates/Democracy ผู้ใช้:Pubat/templates/Democracy
ผู้ใช้:Pubat/templates/Cons2540 ผู้ใช้:Pubat/templates/Cons2540
ผู้ใช้:Pubat/templates/MilitaryDictatorship ผู้ใช้:Pubat/templates/MilitaryDictatorship
ผู้ใช้:Pubat/templates/PremBackCNS ผู้ใช้:Pubat/templates/PremBackCNS