ผู้ใช้:Yagami Light

จากไร้สาระนุกรมเสรี - แหล่งรวบรวมเรื่องราวตลกขบขันและบิดเบือนข้อเท็จจริง

แนะนำตัว[แก้ไข]

แต่ก่อนเคยเป็นเกรียน ปัจจุบันเป็นมนุษย์์ พบไร้สาระนุกรมจากมึงเกิล ต้องการที่จะมาแสดงมุข(อันแป้ก)ลงในเว็บนี้

เผ่าพันธ์:สิ่งมีชีวิตทางกายภาพ(ทรงภูมิปัญญา)

ที่อยู่:โลก

รหัสเครื่องมือสื่อสารที่แปลงเสียงเป็นไฟฟ้า:xxx-xxxxxxx(จะพิมพ์ทำไมวะ)

จุดประสงค์:ตั้งศาลเตี้ยแก่อาชญากร

อ้ากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก!คลื่นไฟเข้าแทรก ข้าจะสติแตกแล้ว ทุกคนหลบไป(สั่งคนอื่นทำไมวะ)................ ขาดการพิมพ์ไป0.1นาโนวินาที