แสดงไอพีและผู้ใช้ที่ถูกบล็อก

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ค้นหาผู้ใช้ที่ถูกบล็อก
หน้าแรกหน้าก่อนหน้าหน้าถัดไปหน้าสุดท้าย
วัน-เวลา เป้าหมาย หมดอายุ ผู้ดูแลระบบที่บล็อก ตัวแปรเสริมการบล็อก เหตุผล
14:52, 27 ตุลาคม 2564 สวัสดี2 (พูดคุย | หน้าที่เขียน) 07:00, 16 มิถุนายน 2575
เหลือเวลา 10 ปี, 189 วันและ 10 นาที
Patzagorn Y? (พูดคุย | หน้าที่เขียน)
 • การแก้ไข (ทั้งเว็บไซต์)
 • บล็อกการสร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่
 • ปิดใช้งานอีเมล
555: ผู้ก่อกวนจากวิเกรียนพีเดีย
15:44, 13 กรกฎาคม 2564 192.42.116.19 (พูดคุย) ตลอดไป Ariascythe (พูดคุย | หน้าที่เขียน)
 • การแก้ไข (ทั้งเว็บไซต์)
 • บล็อกการสร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่
 • ไม่สามารถแก้ไขหน้าคุยกับผู้ใช้ของตนเอง
ใช้ VPN เพื่อหลบเลี่ยงโทษแบน
16:15, 4 กรกฎาคม 2564 Don (พูดคุย | หน้าที่เขียน) 16:15, 4 กรกฎาคม 2565
เหลือเวลา 206 วัน, 19 ชั่วโมงและ 37 นาที
Patzagorn Y? (พูดคุย | หน้าที่เขียน)
 • การแก้ไข (ทั้งเว็บไซต์)
 • บล็อกการสร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่
สร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่เพื่อหลบเลี่ยงการบล็อก
15:44, 2 เมษายน 2564 Iสี่ยโอ (พูดคุย | หน้าที่เขียน) ตลอดไป Patzagorn Y? (พูดคุย | หน้าที่เขียน)
 • การแก้ไข (ทั้งเว็บไซต์)
 • ยกเลิกการบล็อกอัตโนมัติ
 • ปิดใช้งานอีเมล
 • ไม่สามารถแก้ไขหน้าคุยกับผู้ใช้ของตนเอง
ชื่อผู้ใช้ขัดต่อนโยบาย ไม่สามารถใช้ได้
10:15, 27 ธันวาคม 2563 พระบาทสมเด็จพระไมโลมหาโกโก้กรมสมเด็จพระเบาหวาน (พูดคุย | หน้าที่เขียน) ตลอดไป Ariascythe (พูดคุย | หน้าที่เขียน)
 • การแก้ไข (ทั้งเว็บไซต์)
 • ยกเลิกการบล็อกอัตโนมัติ
 • ไม่สามารถแก้ไขหน้าคุยกับผู้ใช้ของตนเอง
ชื่อผู้ใช้ขัดต่อนโยบาย ไม่สามารถใช้ได้
01:18, 13 ธันวาคม 2563 เสี่ยโอเยอรมัน (พูดคุย | หน้าที่เขียน) ตลอดไป Kiet (พูดคุย | หน้าที่เขียน)
 • การแก้ไข (ทั้งเว็บไซต์)
 • ยกเลิกการบล็อกอัตโนมัติ
 • ปิดใช้งานอีเมล
ชื่อผู้ใช้ขัดต่อนโยบาย ไม่สามารถใช้ได้
20:25, 12 สิงหาคม 2563 Moviecr7 (พูดคุย | หน้าที่เขียน) ตลอดไป Ariascythe (พูดคุย | หน้าที่เขียน)
 • การแก้ไข (ทั้งเว็บไซต์)
 • บล็อกการสร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่
 • ไม่สามารถแก้ไขหน้าคุยกับผู้ใช้ของตนเอง
สแปมด้วยการใส่ลิงก์ หรือข้อความที่ไม่มีความหมาย
21:58, 8 สิงหาคม 2562 ประยุทธ์โกงเลือกตั้ง (พูดคุย | หน้าที่เขียน) ตลอดไป Ariascythe (พูดคุย | หน้าที่เขียน)
 • การแก้ไข (ทั้งเว็บไซต์)
 • ยกเลิกการบล็อกอัตโนมัติ
ชื่อผู้ใช้ขัดต่อนโยบาย ไม่สามารถใช้ได้
21:15, 22 ธันวาคม 2561 กรูเป็นคนเขียน มีไรมั๊ย (พูดคุย | หน้าที่เขียน) ตลอดไป Kiet (พูดคุย | หน้าที่เขียน)
 • การแก้ไข (ทั้งเว็บไซต์)
 • บล็อกการสร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่
 • ปิดใช้งานอีเมล
 • ไม่สามารถแก้ไขหน้าคุยกับผู้ใช้ของตนเอง
ชื่อผู้ใช้ขัดต่อนโยบาย ไม่สามารถใช้ได้
21:11, 22 ธันวาคม 2561 B-vivace.Y (พูดคุย | หน้าที่เขียน) ตลอดไป Kiet (พูดคุย | หน้าที่เขียน)
 • การแก้ไข (ทั้งเว็บไซต์)
 • บล็อกการสร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่
 • ปิดใช้งานอีเมล
 • ไม่สามารถแก้ไขหน้าคุยกับผู้ใช้ของตนเอง
ก่อเกรียนให้เกิดความขัดแย้งวุ่นวาย: http://en.uncyclopedia.co/wiki/User:B.vivace.Y
20:12, 24 ตุลาคม 2561 ไก่กรอบ (พูดคุย | หน้าที่เขียน) ตลอดไป Ariascythe (พูดคุย | หน้าที่เขียน)
 • การแก้ไข (ทั้งเว็บไซต์)
 • บล็อกการสร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่
 • ไม่สามารถแก้ไขหน้าคุยกับผู้ใช้ของตนเอง
ใช้หลายบัญชีในทางที่ผิด
18:51, 15 ตุลาคม 2561 ไก่ทอด (พูดคุย | หน้าที่เขียน) ตลอดไป Ariascythe (พูดคุย | หน้าที่เขียน)
 • การแก้ไข (ทั้งเว็บไซต์)
 • บล็อกการสร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่
 • ไม่สามารถแก้ไขหน้าคุยกับผู้ใช้ของตนเอง
คนเดียวกับผู้ใช้ Qqq และมีการก่อเกรียนที่ wikipedia ด้วย
19:20, 10 ตุลาคม 2561 FuckGay (พูดคุย | หน้าที่เขียน) ตลอดไป Ariascythe (พูดคุย | หน้าที่เขียน)
 • การแก้ไข (ทั้งเว็บไซต์)
 • ยกเลิกการบล็อกอัตโนมัติ
 • ไม่สามารถแก้ไขหน้าคุยกับผู้ใช้ของตนเอง
ชื่อผู้ใช้ขัดต่อนโยบาย ไม่สามารถใช้ได้
17:08, 5 ตุลาคม 2561 Qqq (พูดคุย | หน้าที่เขียน) ตลอดไป Ariascythe (พูดคุย | หน้าที่เขียน)
 • การแก้ไข (ทั้งเว็บไซต์)
 • บล็อกการสร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่
 • ไม่สามารถแก้ไขหน้าคุยกับผู้ใช้ของตนเอง
สแปมด้วยการใส่ลิงก์ หรือข้อความที่ไม่มีความหมาย
12:26, 3 ตุลาคม 2561 Memail555+- (พูดคุย | หน้าที่เขียน) ตลอดไป Ariascythe (พูดคุย | หน้าที่เขียน)
 • การแก้ไข (ทั้งเว็บไซต์)
 • บล็อกการสร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่
 • ไม่สามารถแก้ไขหน้าคุยกับผู้ใช้ของตนเอง
ตามผลการวีโต้
22:54, 4 เมษายน 2561 พวกสวะโม่ง (พูดคุย | หน้าที่เขียน) ตลอดไป Ariascythe (พูดคุย | หน้าที่เขียน)
 • การแก้ไข (ทั้งเว็บไซต์)
 • ยกเลิกการบล็อกอัตโนมัติ
 • ไม่สามารถแก้ไขหน้าคุยกับผู้ใช้ของตนเอง
ชื่อผู้ใช้ขัดต่อนโยบาย ไม่สามารถใช้ได้: และการทำหน้าว่าง
23:10, 1 เมษายน 2561 Kuyyyyyy (พูดคุย | หน้าที่เขียน) ตลอดไป Ariascythe (พูดคุย | หน้าที่เขียน)
 • การแก้ไข (ทั้งเว็บไซต์)
 • ยกเลิกการบล็อกอัตโนมัติ
 • ไม่สามารถแก้ไขหน้าคุยกับผู้ใช้ของตนเอง
ชื่อผู้ใช้ขัดต่อนโยบาย ไม่สามารถใช้ได้
00:01, 4 มกราคม 2561 0992031011kuay (พูดคุย | หน้าที่เขียน) ตลอดไป Ariascythe (พูดคุย | หน้าที่เขียน)
 • การแก้ไข (ทั้งเว็บไซต์)
 • ยกเลิกการบล็อกอัตโนมัติ
 • ไม่สามารถแก้ไขหน้าคุยกับผู้ใช้ของตนเอง
ชื่อผู้ใช้ขัดต่อนโยบาย ไม่สามารถใช้ได้
11:34, 28 เมษายน 2560 อีสัส อีเหี้ย (พูดคุย | หน้าที่เขียน) ตลอดไป Ariascythe (พูดคุย | หน้าที่เขียน)
 • การแก้ไข (ทั้งเว็บไซต์)
 • ยกเลิกการบล็อกอัตโนมัติ
 • ไม่สามารถแก้ไขหน้าคุยกับผู้ใช้ของตนเอง
ชื่อผู้ใช้ขัดต่อนโยบาย ไม่สามารถใช้ได้
20:25, 27 พฤษภาคม 2559 กูเงี่ยน (พูดคุย | หน้าที่เขียน) ตลอดไป Ariascythe (พูดคุย | หน้าที่เขียน)
 • การแก้ไข (ทั้งเว็บไซต์)
 • ยกเลิกการบล็อกอัตโนมัติ
 • ไม่สามารถแก้ไขหน้าคุยกับผู้ใช้ของตนเอง
ชื่อผู้ใช้ขัดต่อนโยบาย ไม่สามารถใช้ได้
10:57, 16 พฤศจิกายน 2558 เงี่ยนโว้ย (พูดคุย | หน้าที่เขียน) ตลอดไป Ariascythe (พูดคุย | หน้าที่เขียน)
 • การแก้ไข (ทั้งเว็บไซต์)
 • ยกเลิกการบล็อกอัตโนมัติ
 • ไม่สามารถแก้ไขหน้าคุยกับผู้ใช้ของตนเอง
ชื่อผู้ใช้ขัดต่อนโยบาย ไม่สามารถใช้ได้
01:40, 19 สิงหาคม 2557 ณฬาดล ศรีสวัสดิ์ (พูดคุย | หน้าที่เขียน) ตลอดไป Brandy Frisky (พูดคุย | หน้าที่เขียน)
 • การแก้ไข (ทั้งเว็บไซต์)
 • บล็อกการสร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่
 • ปิดใช้งานอีเมล
 • ไม่สามารถแก้ไขหน้าคุยกับผู้ใช้ของตนเอง
เขียนหรือแทรกเนื้อหาที่ผิดทำนองคลองธรรม: เล่นหิ้งชั้นสูง ไม่สมควรจะเก็บไว้ทำพันธุ์
14:46, 8 มีนาคม 2557 Pattanon1005 (พูดคุย | หน้าที่เขียน) ตลอดไป Wildlord (พูดคุย | หน้าที่เขียน)
 • การแก้ไข (ทั้งเว็บไซต์)
 • บล็อกการสร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่
 • ไม่สามารถแก้ไขหน้าคุยกับผู้ใช้ของตนเอง
เขียนหรือแทรกเนื้อหาที่ผิดทำนองคลองธรรม
03:09, 24 ธันวาคม 2556 Theinwred (พูดคุย | หน้าที่เขียน) ตลอดไป Wildlord (พูดคุย | หน้าที่เขียน)
 • การแก้ไข (ทั้งเว็บไซต์)
 • บล็อกการสร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่
 • ไม่สามารถแก้ไขหน้าคุยกับผู้ใช้ของตนเอง
ก่อเกรียนให้เกิดความขัดแย้งวุ่นวาย: เล่นหิ้งสถาบันพระมหากษัตริย์
16:07, 31 พฤษภาคม 2556 Tearapong11 (พูดคุย | หน้าที่เขียน) ตลอดไป Wildlord (พูดคุย | หน้าที่เขียน)
 • การแก้ไข (ทั้งเว็บไซต์)
 • บล็อกการสร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่
 • ไม่สามารถแก้ไขหน้าคุยกับผู้ใช้ของตนเอง
 
21:08, 17 พฤศจิกายน 2555 Goddota (พูดคุย | หน้าที่เขียน) ตลอดไป Wildlord (พูดคุย | หน้าที่เขียน)
 • การแก้ไข (ทั้งเว็บไซต์)
 • บล็อกการสร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่
 • ไม่สามารถแก้ไขหน้าคุยกับผู้ใช้ของตนเอง
ลบเนื้อหา หรือทำให้หน้าว่าง: จงใจสมัครเพื่อสแปม
23:12, 15 กรกฎาคม 2555 วรูญ (พูดคุย | หน้าที่เขียน) ตลอดไป Wildlord (พูดคุย | หน้าที่เขียน)
 • การแก้ไข (ทั้งเว็บไซต์)
 • บล็อกการสร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่
 • ไม่สามารถแก้ไขหน้าคุยกับผู้ใช้ของตนเอง
ลบเนื้อหา หรือทำให้หน้าว่าง
09:58, 21 กุมภาพันธ์ 2555 AllmonBoutwell862 (พูดคุย) ตลอดไป Brandy Frisky (พูดคุย | หน้าที่เขียน)
 • การแก้ไข (ทั้งเว็บไซต์)
 • บล็อกการสร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่
 • ไม่สามารถแก้ไขหน้าคุยกับผู้ใช้ของตนเอง
สแปมด้วยการใส่ลิงก์ หรือข้อความที่ไม่มีความหมาย
21:19, 10 พฤศจิกายน 2554 Ccng1122 (พูดคุย | หน้าที่เขียน) ตลอดไป Brandy Frisky (พูดคุย | หน้าที่เขียน)
 • การแก้ไข (ทั้งเว็บไซต์)
 • บล็อกการสร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่
 • ไม่สามารถแก้ไขหน้าคุยกับผู้ใช้ของตนเอง
สแปมด้วยการใส่ลิงก์ หรือข้อความที่ไม่มีความหมาย
21:25, 8 พฤศจิกายน 2554 Rubi12ponting (พูดคุย) ตลอดไป Brandy Frisky (พูดคุย | หน้าที่เขียน)
 • การแก้ไข (ทั้งเว็บไซต์)
 • บล็อกการสร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่
 • ไม่สามารถแก้ไขหน้าคุยกับผู้ใช้ของตนเอง
สแปมด้วยการใส่ลิงก์ หรือข้อความที่ไม่มีความหมาย
22:19, 19 ตุลาคม 2554 Ae (พูดคุย) ตลอดไป Brandy Frisky (พูดคุย | หน้าที่เขียน)
 • การแก้ไข (ทั้งเว็บไซต์)
 • บล็อกการสร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่
 • ไม่สามารถแก้ไขหน้าคุยกับผู้ใช้ของตนเอง
สแปมด้วยการใส่ลิงก์ หรือข้อความที่ไม่มีความหมาย
01:11, 10 ตุลาคม 2554 Uz (พูดคุย) ตลอดไป Brandy Frisky (พูดคุย | หน้าที่เขียน)
 • การแก้ไข (ทั้งเว็บไซต์)
 • บล็อกการสร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่
 • ไม่สามารถแก้ไขหน้าคุยกับผู้ใช้ของตนเอง
สแปมด้วยการใส่ลิงก์ หรือข้อความที่ไม่มีความหมาย
01:10, 10 ตุลาคม 2554 Ov (พูดคุย) ตลอดไป Brandy Frisky (พูดคุย | หน้าที่เขียน)
 • การแก้ไข (ทั้งเว็บไซต์)
 • บล็อกการสร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่
 • ไม่สามารถแก้ไขหน้าคุยกับผู้ใช้ของตนเอง
เขียนหรือแทรกเนื้อหาไร้สาระในหลายหน้า
15:40, 9 ตุลาคม 2554 Lorrainedv (พูดคุย) ตลอดไป Brandy Frisky (พูดคุย | หน้าที่เขียน)
 • การแก้ไข (ทั้งเว็บไซต์)
 • บล็อกการสร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่
 • ไม่สามารถแก้ไขหน้าคุยกับผู้ใช้ของตนเอง
สแปมด้วยการใส่ลิงก์ หรือข้อความที่ไม่มีความหมาย
16:47, 7 ตุลาคม 2554 Tommieudha (พูดคุย) ตลอดไป Brandy Frisky (พูดคุย | หน้าที่เขียน)
 • การแก้ไข (ทั้งเว็บไซต์)
 • บล็อกการสร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่
 • ไม่สามารถแก้ไขหน้าคุยกับผู้ใช้ของตนเอง
สแปมด้วยการใส่ลิงก์ หรือข้อความที่ไม่มีความหมาย
18:33, 23 กันยายน 2554 Ernestohes (พูดคุย) ตลอดไป Wildlord (พูดคุย | หน้าที่เขียน)
 • การแก้ไข (ทั้งเว็บไซต์)
 • บล็อกการสร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่
 • ไม่สามารถแก้ไขหน้าคุยกับผู้ใช้ของตนเอง
รายเดียวกับผู้ที่มาสแปมโฆษณา
18:31, 23 กันยายน 2554 Robertouad (พูดคุย) ตลอดไป Wildlord (พูดคุย | หน้าที่เขียน)
 • การแก้ไข (ทั้งเว็บไซต์)
 • บล็อกการสร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่
 • ไม่สามารถแก้ไขหน้าคุยกับผู้ใช้ของตนเอง
สแปมโฆษณา
22:45, 19 กันยายน 2554 ทหารปลาร้าวัย (พูดคุย | หน้าที่เขียน) ตลอดไป Brandy Frisky (พูดคุย | หน้าที่เขียน)
 • การแก้ไข (ทั้งเว็บไซต์)
 • บล็อกการสร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่
 • ไม่สามารถแก้ไขหน้าคุยกับผู้ใช้ของตนเอง
ใช้หลายบัญชีในทางที่ผิด: สแปมด้วยการใส่ลิงก์ หรือข้อความที่ไม่มีความหมาย
16:49, 8 กันยายน 2554 Maekaiyu (พูดคุย | หน้าที่เขียน) ตลอดไป Brandy Frisky (พูดคุย | หน้าที่เขียน)
 • การแก้ไข (ทั้งเว็บไซต์)
 • บล็อกการสร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่
 • ปิดใช้งานอีเมล
 • ไม่สามารถแก้ไขหน้าคุยกับผู้ใช้ของตนเอง
เล่นหิ้งชั้นสูง
11:41, 10 พฤษภาคม 2554 49.48.211.72 (พูดคุย) ตลอดไป Brandy Frisky (พูดคุย | หน้าที่เขียน)
 • การแก้ไข (ทั้งเว็บไซต์)
 • ไม่ล็อกอินเท่านั้น
 • บล็อกการสร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่
 • ไม่สามารถแก้ไขหน้าคุยกับผู้ใช้ของตนเอง
เขียนหรือแทรกเนื้อหาไร้สาระในหลายหน้า
21:57, 24 มกราคม 2554 Fire55 (พูดคุย | หน้าที่เขียน) ตลอดไป Brandy Frisky (พูดคุย | หน้าที่เขียน)
 • การแก้ไข (ทั้งเว็บไซต์)
 • บล็อกการสร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่
 • ไม่สามารถแก้ไขหน้าคุยกับผู้ใช้ของตนเอง
 
19:57, 9 มกราคม 2554 Pkill (พูดคุย | หน้าที่เขียน) ตลอดไป Pakorn (พูดคุย | หน้าที่เขียน)
 • การแก้ไข (ทั้งเว็บไซต์)
 • บล็อกการสร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่
 • ปิดใช้งานอีเมล
 • ไม่สามารถแก้ไขหน้าคุยกับผู้ใช้ของตนเอง
เขียนหรือแทรกเนื้อหาที่ผิดทำนองคลองธรรม: อัปโหลดรูปภาพลามกอนาจาร, และอาจเป็นเกรียนปลาร้�
13:47, 6 มกราคม 2554 ด.ญ. เย็ดหี (พูดคุย) ตลอดไป Brandy Frisky (พูดคุย | หน้าที่เขียน)
 • การแก้ไข (ทั้งเว็บไซต์)
 • ยกเลิกการบล็อกอัตโนมัติ
 • ไม่สามารถแก้ไขหน้าคุยกับผู้ใช้ของตนเอง
ชื่อผู้ใช้ขัดต่อนโยบาย ไม่สามารถใช้ได้
22:21, 12 ธันวาคม 2553 Vestus (พูดคุย | หน้าที่เขียน) ตลอดไป Brandy Frisky (พูดคุย | หน้าที่เขียน)
 • การแก้ไข (ทั้งเว็บไซต์)
 • บล็อกการสร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่
 • ไม่สามารถแก้ไขหน้าคุยกับผู้ใช้ของตนเอง
ข่มขู่ ใส่ร้าย หรือก่อความรำคาญ: เป็นมีเมล อำนาจวีโต้
14:47, 11 ธันวาคม 2553 Donuttowanoon5 (พูดคุย | หน้าที่เขียน) ตลอดไป Pakorn (พูดคุย | หน้าที่เขียน)
 • การแก้ไข (ทั้งเว็บไซต์)
 • บล็อกการสร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่
 • ปิดใช้งานอีเมล
 • ไม่สามารถแก้ไขหน้าคุยกับผู้ใช้ของตนเอง
ก่อเกรียนให้เกิดความขัดแย้งวุ่นวาย: เป็นโดนัท(หรืออาจเป็นปลาร้าวัย) ที่เคยถูกวีโต้ไปแล้ว
21:15, 9 ธันวาคม 2553 Darkwiki (พูดคุย | หน้าที่เขียน) ตลอดไป Pakorn (พูดคุย | หน้าที่เขียน)
 • การแก้ไข (ทั้งเว็บไซต์)
 • บล็อกการสร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่
 • ปิดใช้งานอีเมล
 • ไม่สามารถแก้ไขหน้าคุยกับผู้ใช้ของตนเอง
ก่อเกรียนให้เกิดความขัดแย้งวุ่นวาย: เป็นเกรียนปลาร้าวัยที่เคยถูกวีโต้
13:15, 8 ธันวาคม 2553 กองกำลังฆ่าล้างเผ่าพันธุ์2 (พูดคุย | หน้าที่เขียน) ตลอดไป Brandy Frisky (พูดคุย | หน้าที่เขียน)
 • การแก้ไข (ทั้งเว็บไซต์)
 • บล็อกการสร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่
 • ไม่สามารถแก้ไขหน้าคุยกับผู้ใช้ของตนเอง
ลบเนื้อหา หรือทำให้หน้าว่าง
15:01, 20 พฤศจิกายน 2553 ICT เพื่อประชาชน (พูดคุย) ตลอดไป Brandy Frisky (พูดคุย | หน้าที่เขียน)
 • การแก้ไข (ทั้งเว็บไซต์)
 • บล็อกการสร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่
 • ไม่สามารถแก้ไขหน้าคุยกับผู้ใช้ของตนเอง
ใช้หลายบัญชีในทางที่ผิด
15:01, 20 พฤศจิกายน 2553 ตำรวจ (พูดคุย) ตลอดไป Brandy Frisky (พูดคุย | หน้าที่เขียน)
 • การแก้ไข (ทั้งเว็บไซต์)
 • บล็อกการสร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่
 • ไม่สามารถแก้ไขหน้าคุยกับผู้ใช้ของตนเอง
ใช้หลายบัญชีในทางที่ผิด
15:01, 20 พฤศจิกายน 2553 Ving (พูดคุย) ตลอดไป Brandy Frisky (พูดคุย | หน้าที่เขียน)
 • การแก้ไข (ทั้งเว็บไซต์)
 • บล็อกการสร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่
 • ไม่สามารถแก้ไขหน้าคุยกับผู้ใช้ของตนเอง
ใช้หลายบัญชีในทางที่ผิด
หน้าแรกหน้าก่อนหน้าหน้าถัดไปหน้าสุดท้าย