สถิติ

สถิติหน้า
หน้าเนื้อหา3,663
หน้า
(หน้าทั้งหมดในวิกินี้ รวมทั้งหน้าพูดคุย หน้าเปลี่ยนทาง เป็นต้น)
33,133
ไฟล์ที่อัปโหลด12,274
สถิติการแก้ไข
สถิติการแก้ไขทั้งหมดตั้งแต่ไร้สาระนุกรมถูกก่อตั้งขึ้นมา251,807
การแก้ไขต่อหน้าเฉลี่ย7.60
สถิติผู้ใช้
ผู้ใช้ลงทะเบียน3,274
ผู้ใช้ที่ยังมีความเคลื่อนไหว (รายการสมาชิก)
(ผู้ใช้ที่ดำเนินปฏิบัติการในช่วง 30 วันหลังสุด)
23
บอต (รายการสมาชิก)5
ผู้ดูแลระบบ (รายการสมาชิก)13
ผู้ดูแลสิทธิแต่งตั้ง (รายการสมาชิก)6
emailconfirmed (รายการสมาชิก)2
rollback (รายการสมาชิก)6
ผู้มีตาปีศาจ (รายการสมาชิก)12
staff (รายการสมาชิก)0
สถิติอื่น
สารหมู่ที่อยู่ในคิว0