สถิติ

สถิติหน้า
หน้าเนื้อหา3,828
หน้า
(หน้าทั้งหมดในวิกินี้ รวมทั้งหน้าพูดคุย หน้าเปลี่ยนทาง เป็นต้น)
33,980
ไฟล์ที่อัปโหลด12,027
สถิติการแก้ไข
สถิติการแก้ไขทั้งหมดตั้งแต่ไร้สาระนุกรมถูกก่อตั้งขึ้นมา274,861
การแก้ไขต่อหน้าเฉลี่ย8.09
สถิติผู้ใช้
ผู้ใช้ลงทะเบียน3,422
ผู้ใช้ที่ยังมีความเคลื่อนไหว (รายการสมาชิก)
(ผู้ใช้ที่ดำเนินปฏิบัติการในช่วง 30 วันหลังสุด)
23
บอต (รายการสมาชิก)6
ผู้ดูแลระบบ (รายการสมาชิก)16
ผู้ดูแลสิทธิแต่งตั้ง (รายการสมาชิก)7
ผู้ใช้ยืนยันอีเมล (รายการสมาชิก)4
ผู้ย้อนรวดเดียว (รายการสมาชิก)8
ผู้มีตาปีศาจ (รายการสมาชิก)14
ทีมงาน (รายการสมาชิก)0
สถิติอื่น
สารหมู่ที่อยู่ในคิว0