พูดคุย:สหภาพโวเสี้ยต

จากไร้สาระนุกรมเสรี - แหล่งรวบรวมเรื่องราวตลกขบขันและบิดเบือนข้อเท็จจริง
(เปลี่ยนทางมาจาก พูดคุย:สหภาพโซเวียต)

สงครามโลกครั้งที่ 3 ได้ลอกเนื้อหามาจากเกม Red Alert 2 หรือเปล่า