ภารโรง

จาก ไร้สาระนุกรม
ข้ามไปที่: นำทาง, สืบค้น
ตัวอย่างภารโรงดีเด่น
ท่านอาเบะก็เป็นภารโรงเช่นกัน
ภารโรงแบบโมเอะ

ภารโรง เป็นอาชีพที่นิยมมากในประเทศ ยุ๋นปี๋
มักพบเจอ อาชีพภารโรง ได้ตาม โรงเรียน หรือ หอพักสตรีทั่วไป

ภารโรงที่ดีควรมีบุคลิกดังนี้
1.หน้าตาโทรมๆ
2.สวมชุดวอร์ม
3.ผ้าขนหนูสีเหลืองพาดคอ

เครื่องมือส่วนตัว
View and edit namespaces data

สิ่งที่แตกต่าง
การกระทำ
ป้ายบอกทาง
เครื่องมือเพิ่ม
ในภาษาอื่น