ภาษาต่างดาว

จากไร้สาระนุกรมเสรี - อนึ่งบทความนี้ถูกแก้ไขได้โดยผู้ใช้ทั่วไป หากแป้กหรือเสื่อมประการใดทางเราไม่ขอรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

วาเลดาถวย โซโตบูเด๊ต๋งตุดะ อุ๊ดตุหนีก บาราดาซาอูโยเย็ตาลากุ บอสะทองตาป๋อ มาลากะรูมปี๋มากระจ๋อดะกุปี๋ฮูว้ายเนบะปุ่นน๊าโกร๊กตะเล๊าโจกโอ่กิฟ ปั้งตะเหมียว, หรินจิจี๊ เอ๊อกาสี่พุ๊งซ์เมย์หลินเฮาซ์เฮ่ากิ๊กิแหม่ว เบ๊าะดุหี่นเมดีเผี่ยนกุกกิเซี๊ยม๊าวปันฝาน เอิ๊ดเถิ่งด๋าริสต่าวี๊ด ตรองดองแถร่ๆบุ้นจึกเท่ข่าโร๊ถบรุ่นเอ๋โกร๊กจี่หมัด เผิ่ดเม๊นู่นตาเหมไดโนเสาร์

อ๋าง อ๋าง อ๋าง อ๊ะๆๆๆๆ วู๊ตู้บิดูฮู้วาลาหล่าเวี่ยลาเวลๆ เอ๊ออะ
                 — ฟินูเชี่ยน เดอ ลา ลู ไซก๊อต ฝากบอกถึงเพื่อนที่อาศัยอยู่บนโลกใบนี้

บอสะทองตาป๋อ[แก้ไข]

ท่องเหม่สาโอบูโด๊โอ๊ดตาโผม เกร็งปิอ่ายเรลตงถางเป่งหมัน ยิปซาหล่ามอีซ๊าบวนตู๋ยทุกตะหนากตุเหวียงกาเซเรน้องตาลากุ โกรกต่าน่วมคอนแอ๊ชุดเจนจ๋อยอายดาริ่น แอ่บฉ่าแฟ้ต๋อยโดหม่องปุนใฝ่มูตาโด่ว ควาเหียะขี้จราเคไฟ้ชาไลดุดเมตาซ้อนน็อตครีแหมนโอนตาลุ้มเกนไซวัดทูเรบุ๊แวนตาเฝย มู่ฉีโฉว

 • ตั๊ดตุ๊เนีย
 • อ๊กกีตาด
 • เฉว๊อะ
 • จึดจื่อแอ๊ก
 • สุรำ

บะปุ่นน๊าะ[แก้ไข]

ตะบะปู่นเหมนดาซีติ๊จงดงอายจะล็งจงอาย โย๊กด๊กจีนบะน๊อตมาเหล่อ บู๊นจรึกบะทู๊กปาด่าถงกายีจ่กจ๋ย มาเหล่มี๊ดลาเท้งด๋าเพหมี่ก๊าเหลี่ยนเทงไดตงถี่ป๊งคีด่อจั๊กลักเขียดด่อหารอ้อบตึงนี๊ด ซับกีน่านเซอแคร์โตดโต่ไม่ซับผ่านเกะโอ่เล้ดอ๊อบพูหย่ายจึกเหมนซกโตนั่นเฮยเมียนเพิ้ดมีแซมบรูดั๊น โจกบึ๊ฟต้าเปนเนถอยกาลันตะดี๊อ๊วกตาเหรือเปี่ยนเสียวอ๊าดคันจงซ่วนตรุด ซับต่ามี๊นโมเยียวโป้กแยะมินอื่อปงเทียหราเปาตาหยืด เมลิหวันซุบทานต้าซันเดนเต๊เฟตาแอ่ด

 • ปิ๊ปต่าช่อง
 • โฮ่รีสาด
 • โพ๊บจ่าย
 • อ๊ปปรงจ๋าย

โชกดาเทียมอับปิซ๊า เช็ดพิเขเผิ่ยนปล่าว๊าน โจกโอ่กิฟแพงแฝ่ร้อนเด้นตาก่อนเหม่บรู่ว่าอืดต่าเช้าภูดากิ๊พาบีหนาน

ปั้งตะเหมียว, หรินจิจี๊[แก้ไข]

แส่โชงขรึ่ม อกตะปู๊มมู๊มูโถรเดร๊กปุมหน่าเช๊าะเตาซ่านจี๊รินจี๋ บู่นอ๊กตาปู้นยาจินโท๊อือโยงเผิ่นแอ๊นองป๋านดาปึ่ยหรินจีจี๊มูเซียฟรี๊ เห่ยเฮ่ยเฮ่ยเฮ่ยต๊งตุหนัมซาดาเปดซาลาดาเปด ปั้งตะเหมียวเค๊ทชี่ตรั่กเส็ดเส็ดปู่มยากี่แซ๊บตะเยิ๊ดกุ๊กกุกหม่อน ก่าบเป๋ดฉกตกตรก โป๊กต่ายืดพุ๊งซ์เมย์หลินดาแลนจิกี่ ตรุดตุ๊ดโซ่เฮาซ์เฮ่ากิ๊กิฮู๊พี๊ง เอ้อกาสี่เว่นเต๊อเหลิดซายป้ออือตาพาบอึ้นจึยปั๋งคางควากานี้ ว้อฮีม้าโปงสาทเนดาแล๊นช่ากันลึยผักเอิงเดอเสดฉกจึกอ๊ายเขดต่าบรี๊ม

 • พั๊มดึงฮาโหร๋
 • อ่กปล่าว๊านอำดีไผ
 • ส่งฮีรั่นมาตาหวี

แจ่ดตะก๊าสฟากราด้อดันลาหวี เยือแฉบก่าบตะฝอสอุ้ยเส็บสาบตรูดตร่าวี๊ปอ๊กตาก่าย เชนทูอ๊าดลีลันต๋าปิ๊บปาชีมอนบูด่อก โอตาฮ้อโซ๊กนึลหลีบุนตาดั่วหรินจิจี๊ชึงกีรุอึมตาล๊วงดานิมหมาน แอนตะหมีก่ากแฟนซี๊เซอคัทเถีย จาพริมต๊ายโต๊ดโตสาบยูซิไอ่

แพนเบียเจ๋[แก้ไข]

เซ็บกาสาบมียาเบี๊ยอึยตาชื่มฟลิบฟีจาดบูนตังมี๊ แอ๊ะตาเรื่อเซนตาอเว๊าะแอนซาเจ๋ มันซาหรีลันเนด้าเพอซาร้วยเปาะแต่กเผล จ้นตาฝิ่บฉึ่งเต๊อดเงิ่นมวกควั้นแตราแหลด ทีเพลโสบดส่าต๊าฟโจกวีด่อม ซ้อกกี่ย้ายกุนเกรโด่หรวดเมฟร้องกุนตารัด อายงโล้กอยตาเบ้าะชีซาตรี๊กแอดตาฉนบุ้นจึกเท่


บ้องเคี่ยวความขี้ทศ[แก้ไข]