มอดูล:Yesno

จากไร้สาระนุกรม — ส่วนหนึ่งของโครงการไร้สาระนุกรมเสรี แหล่งรวบรวมเรื่องราวตลกขบขันและบิดเบือนข้อเท็จจริง
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
Documentation icon คู่มือการใช้งานมอดูล[สร้าง]
-- ฟังก์ชันนี้ใช้ทำงานร่วมกับ wikitext เพื่อแปลงว่าข้อความที่ได้รับคือ Yes หรือ no 
-- ทำงานคล้ายแม่แบบ {{YesNo}}
-- ต้นฉบับอยู่ที่ https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Module:Yesno&oldid=5439872
return function (val, default)
	val = type(val) == 'string' and val:lower() or val
	if val == nil then
		return nil
	elseif val == true 
		or val == 'yes'
		or val == 'y'
		or val == 'true'
		or val == 'ใช่'
		or val == 'จริง'
		or val == 'ถูก'
		or tonumber(val) == 1
	then
		return true
	elseif val == false
		or val == 'no'
		or val == 'n'
		or val == 'false'
		or val == 'ไม่'
		or val == 'ไม่ใช่'
		or val == 'เท็จ'
		or val == 'ผิด'
		or tonumber(val) == 0
	then
		return false
	else
		return default
	end
end