ยมโลก

จากไร้สาระนุกรมเสรี - อนึ่งบทความนี้ถูกแก้ไขได้โดยผู้ใช้ทั่วไป หากแป้กหรือเสื่อมประการใดทางเราไม่ขอรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

ยมโลกเป็นเขตการปกครองเขตหนึ่งของจักรวรรดิเอริเชี่ยนจากทั้งหมดสามเขตด้วยกัน(สวรรค์ บาดาล และยมโลก)

สารบัญ

[แก้ไข] สภาพทั่วไป

ลักษณะภูมิประเทศทั่วไปของยมโลกจะแบ่งเป็นสองเขตคือเขตร้อนและเขตเย็น เขตร้อนจะอยู่ตั้งแต่ริมแม่น้ำสติกซ์จนถึงนรกขุมที่หก ส่วนเขตเย็นจะอยู่บริเวณขุมเจ็ดถึงขุมเก้า

ทุกที่ในเขตยมโลกไม่มีแสงจากดวงอาทิตย์เลยแม้แต่นิดเดียว

[แก้ไข] อาณาเขตปกครอง

ยมโลกแบ่งเขตเป็นทั้งหมด 8 เขตด้วยกันดังนี้

[แก้ไข] เขตที่ 1

ติดกับริมแม่น้ำสติกซ์ เป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญของยมโลกได้แก่ ศาลยมโลก สภายมโลก

[แก้ไข] เขตที่ 2

[แก้ไข] เขตที่ 3

[แก้ไข] เขตที่ 4

[แก้ไข] เขตที่ 5

[แก้ไข] เขตที่ 6

[แก้ไข] เขตที่ 7

[แก้ไข] เขตที่ 8

[แก้ไข] สภายมโลก

เครื่องมือส่วนตัว
กลุ่มชื่อ

สิ่งที่แตกต่าง
การกระทำ
ป้ายบอกทาง
ลองแวะนี่ก่อน
โครงการอื่น
เครื่องมือ