ยมโลก

จากไร้สาระนุกรมเสรี - อนึ่งบทความนี้ถูกแก้ไขได้โดยผู้ใช้ทั่วไป หากแป้กหรือเสื่อมประการใดทางเราไม่ขอรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

ยมโลกเป็นเขตการปกครองเขตหนึ่งของจักรวรรดิเอริเชี่ยนจากทั้งหมดสามเขตด้วยกัน(สวรรค์ บาดาล และยมโลก)

สภาพทั่วไป[แก้ไข]

ลักษณะภูมิประเทศทั่วไปของยมโลกจะแบ่งเป็นสองเขตคือเขตร้อนและเขตเย็น เขตร้อนจะอยู่ตั้งแต่ริมแม่น้ำสติกซ์จนถึงนรกขุมที่หก ส่วนเขตเย็นจะอยู่บริเวณขุมเจ็ดถึงขุมเก้า

ทุกที่ในเขตยมโลกไม่มีแสงจากดวงอาทิตย์เลยแม้แต่นิดเดียว

อาณาเขตปกครอง[แก้ไข]

ยมโลกแบ่งเขตเป็นทั้งหมด 8 เขตด้วยกันดังนี้

เขตที่ 1[แก้ไข]

ติดกับริมแม่น้ำสติกซ์ เป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญของยมโลกได้แก่ ศาลยมโลก สภายมโลก

เขตที่ 2[แก้ไข]

เขตที่ 3[แก้ไข]

เขตที่ 4[แก้ไข]

เขตที่ 5[แก้ไข]

เขตที่ 6[แก้ไข]

เขตที่ 7[แก้ไข]

เขตที่ 8[แก้ไข]

สภายมโลก[แก้ไข]