ยะฮู้

จากไร้สาระนุกรมเสรี - อนึ่งบทความนี้ถูกแก้ไขได้โดยผู้ใช้ทั่วไป หากแป้กหรือเสื่อมประการใดทางเราไม่ขอรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
โลโก้ของยะฮู้ในอดีต

[แก้ไข] คำจำกัดความ

ชื่อของ ยะฮู้ (หรือ ยาฮู หรือ ยายฮู ก็ว่า) มีต้นกำเนิดมาจากฮาร์ดเกย์ โดยมักจะพูดเวลาปรากฎตัว หรือเวลาดีใจ พร้อมกับเขย่าก้นแล้วร้องเสียงสั่นๆ ว่า อย่าฮู้ววววว

[แก้ไข] ประวัติศาสตร์

โลโก้ของยะฮู้ในปัจจุบัน

ปัจจุบัน (2551) แม้วโครซัค ได้ทำการซื้อเว็บยะฮู้แล้ว โดยจะมีการเปลี่ยนชื่อยะฮู้อย่างแน่นอน เป็น "ยายโครซัค" (Yicrosoft)

[แก้ไข] ประวัติการใช้งาน

[แก้ไข] ผู้ใช้

[แก้ไข] คำศัพท์เฉพาะ

[แก้ไข] ข้อมูลเพิ่มเติม

โครง บทความเกี่ยวกับเว็บไซต์และอินเทอร์เน็ตนี้ยังเป็นโครง คุณสามารถช่วยไร้สาระนุกรมได้โดยเพิ่มข้อมูล
เครื่องมือส่วนตัว
กลุ่มชื่อ

สิ่งที่แตกต่าง
การกระทำ
ป้ายบอกทาง
ลองแวะนี่ก่อน
โครงการอื่น
เครื่องมือ
ภาษาอื่น