.-. .... .--.- ... -- -...- .-. --..- ...

จากไร้สาระนุกรม — ส่วนหนึ่งของโครงการไร้สาระนุกรมเสรี แหล่งรวบรวมเรื่องราวตลกขบขันและบิดเบือนข้อเท็จจริง
(เปลี่ยนทางมาจาก รหัสมอร์ส)
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
Wikisplode.gif
... ...-. .... .-. .--.- -... --.- ---. ...- -..-- .. ..- / .-..- .-. ...- -...- .- .-. -- -. --..- -.-. .--.- -. ... ..-.. ...- -. -.. .. / . .... .-.. ..- .- --.- ---. ...- . -..- .. ..- -.-- .-- -..- .- .--- -..-- .. ..- .-- ..-.. --. ..-.. .--.. .. . -.. .. -.-- -- .. -... -..-- -.- .-- .- -- -..-- .. ..- --- -.- - .-. -- .. ... .- .-. .-....-. .... .--.- ... -- -...- .-. --..- ...

“-..- .- - ..-.. --. ...-. .-.. .--.- -.--. - --. -...- -.-- ---. ..- .-..- -. -...- .--.- -. - .-. .- -.-- / -.--. -..-. .- --. - .--.- .-- --.- -- . -...- -.--. -.--.-”

~ -. .- -.-- .--. ..-.. --... -... ---. - .-. / . .-.. -.-. .- -..-- ..-.. --. .- .-. .--.. .-. .-. -.- -...- .- -- ..- .- -.- -. .-..- .... -- ..-

“--.- -- ... ..- -.--. ... .--.- .--- .--- .- -. .-..-. ... --- ... .-..-. . .--.. ..-- ..- -...- .-..- .... ...- .--.. .. ..- -. ...- -...- -.--. .--. .-. .-... -..- .- -..- -. .--.. .- --.- -- --. .-.. .--.- -... .--. .-. .-... . -..-- ... . -..-- -.-- .-..- -. . .-. ---.. .-- .-- .--.- -.”

. -..- ..-- ...- -...- . .--.. .-.. ..-.. -.--. ... ...-. .... .-. .--.- -... -..-- ...-. .-..-. .-. .... .--.- ... -- -...- ... .-..-.
-. .--.- --. .-.- ... -.. -.--. --.- ---. ...- -. .. ...- .-..- -- ..- -- .. ... ..- .-- -. . --. .. ..- -.-- .-- -.-. ...- -...- -.--. .-.- - ..- -...- -.-- ..- .- -.--. .-..- -..

.--.- -. .-. .--.- --. .-.- -- ..- / .-.- -- ..- -..- -...- -... -..-- ...-. -...- .- .... .- .-. -...- .-. ..- -...- -.-- -- .- --. / .-.- -- ..- --.. ..-- ...- -...- . ... ..-- ...- -...- --.- ...- .- ... .-- -.-- -.--- / .-. -...- -.--. . -..-- ...- .- / .-..- .... ...- ---- .--.- -. .-..- ... ..- / .-.- -- ..- -..- -...- -... .--.. .- ---- .--.- -. .-..- .--. . -..-- .. ..- -.-- .-- / .--.. .- .-..- .--. -.-. .- -.-- .... .-- -.-- -.. ...- .-- -.-- / .-.- -- ..- . --. ..-- -...- -... --- -.. -. - ...-. .-. .-- -..-. -..-. .--.- -... .-.- - ..- .-.- -- ..- .-..- -- ..- . .-.. ..-.. --. -.-. .- -.-- / ---- .--.- -. -..-. ..--. -.--. .-. .--.- --. .-.- -- ..- -.-. -...- -.--. ---- .--.- -.

--. .- .-. .-..- -..- ...- .-..- -. .-- .-. .-. -. ... ..-.. .-.. .--. --..-[แก้ไข]

๏ -.- -. .-..- -- ..- -.-.. ..--. -.--. -.- .-. .- .-- - .- -.-- .-- .- -.-- -..- .. .-- .- -
.-..- -.- .-. .--.. ..-.. -.- .- - . -.-. ..- -. -.- ..- .- .-..- -- ..- -...- .- ... .--.- .---
-.- -. -..-. .-... -.-.. ..--. -.--. -.- .-. .- .-- - .- -.-- .-- .- -.-- -..- .. .-- .--.- -.
.-..- -- ...- -..-. ..-.. ...- -- ..-. .--.- -. .-.- -..-- -.--. . .... -.--. ..-- -...- --. -.-- .--.- -.--. . ... ..-- -...- --. - .- -.-- ๛

-.-. ...- -...- -.- .-- .- -- -..-- .. ..- .-..- -- ..- -- .. -.- .-- .- -- .... -- .- -.--[แก้ไข]

..-. .- --. ... .-... -.- ..-.- -..-- ..- . .-. .--.. .-... ... --. .- ..- -... --. ...- -..-- ..-- / .- ... . -.. ... .-... -..-. -. ..-. .--. -.-- .-... .-- --. .-. ...-. -... .. -. -..-. ... -- .-. ..- ...- .--.- .-.- ..-- ...- .-- -... .-... -.-.. .--.. -... ..-. . -. . ...- -.. .- .-. -.- ..--. ..--. .... ..- -..-- --.- -.-.- .-.. .-..- - -.- ..--. .- -.. ...- ..- .. ..- .---- ----- . --. ... -.. / . --.- -.-- .-... --. ...-. - .--.. -.--. --.- .-.. .-- .-..- -.-- .- -....- - ..- --. -.. .-- ...-. .-.. ..-- ...- .--.- .-.- -.-.- ...-. .--.- -.--- ..-.- -....- -.-. ..--. ... ...- -.--. --. .- ..-- ..-.. .-..- .-.. ...-. .- -..-- -.. .-.. / - .-..- -.-- .--.- ..-- .--. ... .... -.--. ...-. -..- .... .--.- -.--. .-.. ..-. ..- --. ..-- .--.- -.-- -...- ...- .-..- ..--. .--.. -..-- -.. -. .--.- ... .... .- --. -... .-..- -. .--. -- .-... -..-. .-.- -- -... .-... .--.- .--.- -.- .- -..-. -.-.. -..-- -.. -

-...- .- . -... .-.... .-- . ..-.. -.-.- -. .--.. -... .-..- ...- -... .-... . .-. .--.- --.- -...- -.--. -..-- -.-- ...-. -..-. / .-... -.-- ..- .- ... --. .--.. -.--- .--.- .-... .-..- -... ..- ..-- --.- -.--. ..-.- -.-- -. . .-.- -... -... .-. .-..- .-... .-..- -..-. ..- .--. .... ...- -.-. .-.. -.--. .--. .-. --.- .-.. -... .-... -.-. -.. ..-. ... .... .- ... ...- .--.. .-. .. ..-.. / .-.- .-.. .-... -... .... ..- .- ...-. -. .-. .-..- .-. / -.-- .-..- ...- .-.- ..--. -.-. -.- .- ..-- .--. ..-.- .... .- -... -.-- ...-. .-. ...-. .--.- ...- .--.- -..-- .--. -- -... .-..- .- --. -... .- --. ..-. .-... ..-.- ---. --..- --- .--.. -.--. ..- .- ...-. -.-- -..-- .-.- ..- ...- --. ... --- --.. --.-- -...- .-.. --..- -.--.-


-...- ..- .- -. . .--.. ..-.. ..- -- . - ..-.. --[แก้ไข]