ราดซะบัณเฑาะก์เกย์ยะสภา

จากไร้สาระนุกรมเสรี - อนึ่งบทความนี้ถูกแก้ไขได้โดยผู้ใช้ทั่วไป หากแป้กหรือเสื่อมประการใดทางเราไม่ขอรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
Wikisplode.gif
สำหรับผู้ที่ ไร้อารมณ์ขันสิ้นดี เหล่าผู้เชี่ยวชาญที่วิกิพีเดียมีบทความ
ที่โคตรมีสาระที่ ที่นี่!

ราดซะบัณเฑาะก์เกย์ยะสภา เมื่อก่อนชื่อ ราดซะบัณเฑาะก์เกย์ยะสถาน เป็นแหล่งมั่วสุมของพวกแกรมม่านาซีและผู้เยี่ยวนานหลายหลายสาขา

ประวัติ[แก้ไข]

ก่อตั้งโดยผู้ที่นิยมแนวคิดแกรมม่านาซี นิยมเสือกเรื่องการใช้ภาษาแบบผิดๆ ของทุกคนบนโลก

สมาชิกมักเรียกตัวเองว่า ราดซะบัณเฑาะก์ แต่ใน ชาวไร้สาระนุกรมมักเรียกพวกนี้ว่า หน่วยเอสเอส

ปัจจุบันหากินด้วยการเขียนพจนานุกรมขาย และปรากฏเป็นข่าวเนืองๆ ตอนที่จะเพิ่มคำศัพท์หรือเปลี่ยนวิธีเขียนคำศัพท์

หน้าที่[แก้ไข]

 • แก้คำผิดหรือแก้ประโยคผิดไวยากรณ์ใน Blognone
 • บัญญัติคำใหม่ๆ
  • ทั้งนี้ ไม่เคยบัญญัติคำว่า ละมุนภัณฑ์ กระด้างภัณฑ์ และ แท่งหรรษา แต่อย่างใด แต่สรย้วยก็ยังเข้าใจผิดว่าว่าราดซะบัณเฑาะก์ฯ บัญญัติอยู่ดี
 • บัญญัติว่าคำใดสุภาพ ไม่สุภาพ แล้วบัญญัติคำราชาศัพท์ที่มาใช้แทน
  • บัญญัติว่า เห็นควรด้วย ไม่สุภาพ เพราะควนผำแล้วได้ เห็นควยด้วน ให้ใช้คำว่า เห็นสมควร
  • บัญญัติว่า ตากแดด ไม่สุภาพ เพราะควนผำแล้วได้ แตดดาก ให้ใช้คำว่า ผึ่งแดด
  • บัญญัติว่า แม้ว ไม่สุภาพ เพราะเกลียดแม้ว เป็นคำเรียกอย่างดูถูกเหยียดหยาม ให้เรียกว่า ชาวม้ง หรือ ชาวเมียว
  • บัญญัติว่า อีก้อ ไม่สุภาพ เพราะเป็นคำเรียกอย่างดูถูกเหยียดหยาม ให้เรียกว่า ชาวอาข่า
  • บัญญัติว่า ยุ่น ไม่สุภาพ เพราะเป็นคำเรียกอย่างดูถูกเหยียดหยาม ให้เรียกว่า ชาวเกาะชาวยุ่นปี่
 • นำป้ายแม่แบบตามข้างล่างไปใส่ในหน้าที่มีคำผิดในไร้สาระนุกรม
แกรมมานาซี.jpg
พิมพ์ให้มันถูกๆ สิวะ!

หน่วยเอสเอสตรวจพบคำที่จงใจพิมพ์ผิดหรือใช้ผิดหลักไวยากรณ์
แต่แม่งเยอะชิบหาย เกินกว่าที่หน่วยเอสเอสจะช่วยแก้ได้หมด
หากไม่มั่นใจว่าคำนั้นพิมพ์ถูกหรือไม่ก็อย่าเอาเป็นเยี่ยงอย่าง
แต่ไม่ต้องแก้เพราะที่นี่คือไร้สาระนุกรม และท่านผู้นำจับพวกคนเขียนไปรมแก๊สหมดแล้ว

ผลงาน[แก้ไข]

 • กำหนดว่า "แซว" ต้องเขียนว่า "แซ็ว"
 • กำหนดว่า "แซบ" ต้องเขียนว่า "แซ่บ"
 • กำหนดว่า "หอยจ๊อ" ต้องเขียนว่า "ฮ่อยจ๊อ"
 • กำหนดว่า "หมูหยอง" ต้องเขียนว่า "หมูหย็อง"
 • กำหนดว่า "เฟิร์น" ต้องเขียนว่า "เฟิน"
 • กำหนดว่า "สแตมป์" ต้องเขียนว่า "แสตมป์"
 • กำหนดว่า "แคตตาล็อก" ต้องเขียนว่า "แค็ตตาล็อก"
 • กำหนดว่า "น็อต" ต้องเขียนว่า "นอต"
 • กำหนดว่า "อนุรักษ์นิยม" ต้องเขียนว่า ""
 • กำหนดว่า "ตีตัวออกห่าง"/"เอาใจออกห่าง" ต้องเขียนว่า "ตีตัวออกหาก"/"เอาใจออกหาก"
 • กำหนดให้ผู้ชายมีคำว่า "ครับ" เพียงคำเดียว แต่ผู้หญิงมี "คะ" และ "ค่ะ" ถึงสองคำ และต้องเลือกคำให้ถูกต้องตามการออกเสียงในประโยคนั้นๆด้วย ห้ามใช้สลับกัน ซึ่งอาจถือว่าเป็นความเหลื่อมล้ำทางเพศอีกอย่างหนึ่ง
 • กำหนดให้เรียกคนรักเพศเดียวกันว่า "รักร่วมเพศ" แม้ว่าเขาจะไม่ได้ชอบหรือรักการร่วมเพศเลย เช่น เกย์คนหนึ่งได้ยืนยันว่า "ผมรักการทำอาหาร ก็เพราะกระทะโคยเลียขิงนี่ไงครับ" แต่ราดซะบัณเฑาะก์ฯ ก็จะกำหนดให้ทุกคนกล่าวว่าเขารักร่วมเพศอยู่ดี
 • กก.ตวย. ได้ห้ามการจดทะเบียนตั้งพรรคฅนเทย โดยให้เหตุผลว่าราดซะบัณเฑาะก์ฯ ไม่ให้ใช้ตัว ฅ. แล้ว
 • ไม่บันหยัดคำว่า "ยังไง" บันหยัดแต่คำว่า "อย่างไร"
 • ไม่บันหยัดคำว่า "หยง" เพราะเกลียดหยง คิดว่าเว็บหยงส่งเสริมภาษาวิบัติ หยงแปลว่านายหน้าค้าข้าว เป็นคนรวมข้าวจากโรงสีเพื่อขายให้ผู้ส่งออก
 • คิดจะใส่วรรณยุกต์ในคำทับศัพท์ แต่โดนด่าขรม เลยปล่อยให้เรื่องเงียบไปแล้ว
 • ล่าสุดแก้ระบบคำทับศัพท์ใหม่ ด้วยการสอบถามความคิดเห็นจากเด็กอนุบาล ทำให้ระบบเดิมที่ว่าง่อยแล้วยิ่งง่อยลงไปอีก โดยเฉพาะการทับศัพท์จากภาษายุ่นปี่

คำที่เขียนผิดจนเบื่อจะแก้[แก้ไข]

Wikisplode.gif
สำหรับผู้ที่ ไร้อารมณ์ขันสิ้นดี เหล่าผู้เชี่ยวชาญที่วิกิพีเดียมีบทความ
ที่โคตรมีสาระที่ ที่นี่!
แกรมมานาซี.jpg
ใครพิมพ์ผิดอีกโดนกูจับไปรมแก๊สแน่!

หน่วยเอสเอสเบื่อที่จะช่วยแก้แล้ว นี่จึงเป็นคำเตือนสุดท้ายจากท่านผู้นำ

 • เวทมนตร์ เขียนผิดเป็น เวทย์มนต์ เวทย์มนตร์ เวทมนต์ เวทย์แม้ว g;m,o9iN
 • สาวน้อยจอมเวท เขียนผิดเป็น สาวน้อยจอมเวทย์
 • มุกตลก เขียนผิดเป็น มุขตลก
 • เปอร์เซ็นต์ เขียนผิดเป็น เปอร์เซนต์
 • ไพ่โพดำ โพแดง เขียนผิดเป็น ไพ่โพธิ์ดำ โพธิ์แดง
 • อนุรักษนิยม เขียนผิดเป็น อนุรักษ์นิยม
 • กงเกวียนกำเกวียน เขียนผิดเป็น กงกำกงเกวียน
 • ควนผำ เขียนผิดเป็น คำผวน


โครง บทความนี้ยังเป็นโครง คุณสามารถช่วยไร้สาระนุกรมได้โดยเพิ่มข้อมูล