รายงานการประเมินผลนายวันอยู่บางบอน

จากไร้สาระนุกรมเสรี - อนึ่งบทความนี้ถูกแก้ไขได้โดยผู้ใช้ทั่วไป หากแป้กหรือเสื่อมประการใดทางเราไม่ขอรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
Email 2.png โปรดทราบ บทความนี้นำมาจากฟอร์เวิร์ดเมล

กราบเรียน ฯพณฯ นายงกรัฐมนเทย ซาหมัก สุกรเพศ

เรื่อง: รายงานการประเมินผลงานนายวัน อยู่บางบอนในช่วงระหว่างอยู่ทำเนียบ นายวัน อยู่บางบอนเป็นสส.ที่เอาแต่

ทำงาน เขาสามารถทำงานอย่างมีความรับผิดชอบ ไม่เคย

ใช้เวลางานไปทำเรื่องส่วนตัว พูดคุยโทรศัพท์ และเที่ยวผับเที่ยวบาร์ เขาไม่เคย

ลังเลที่จะช่วยเหลืองานเพื่อนร่วมงาน ในขณะที่ยังสามารถ

ทำงานที่ตนเองได้รับมอบหมายได้ทันเวลา เขาจะใช้เวลาเกินเวลา

งานเพื่อทำงานที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จสิ้น โดยถึงกับจะไม่ไป

พักทานข้าวกลางวันอยู่บ่อยครั้ง นายวัน อยู่บางบอนเป็นพนักงานที่ไม่มี

ความเย่อหยิ่งถือตัว ถึงแม้ว่าเขาจะมีมาตรฐานที่สูงมากใน

ความรู้ในสาขาที่เขาได้ร่ำเรียนมา ผมเชื่อว่านายวัน อยู่บางบอนไม่มี

จุดด้อยใดๆ บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเช่นนี้จะเป็น

ประโยชน์ต่อหน่วยงานของเรา ผมขอแนะนำว่าเราควรจะ

เลื่อนขั้นให้เขาเป็นรัฐมนเทยบางกระทรวงพร้อมคืนยศ้ ทั้งนี้การดำเนินการนั้น ควร

จัดการให้เร็วที่สุดครับ


กราบเรียน ฯพณฯ

เรื่อง:รายงานการประเมินผลงานนายวัน อยู่บางบอน(เพิ่มเติม)

ตอนผมเขียนรายงานการประเมินนี้ นายวัน อยู่บางบอนมายืนดูดบุหรี่เอาปืนมาจ่อกบาลด้านหลังของผม

รายงานการประเมิน ขอให้อ่านเฉพาะบรรทัดเว้นบรรทัดนะครับ


เพิ่มเติม[แก้ไข]