ลัทธิกาก้า

จากไร้สาระนุกรมเสรี - อนึ่งบทความนี้ถูกแก้ไขได้โดยผู้ใช้ทั่วไป หากแป้กหรือเสื่อมประการใดทางเราไม่ขอรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

การจุติของท่าน บร๊ะศาสดา กาก้า[แก้ไข]

บร๊ะศาสดา กาก้า จุติ ณ วันที่ 28 มีนาคม ค.ศ. 1986