วอร์เดอมอชอ

จากไร้สาระนุกรมเสรี - อนึ่งบทความนี้ถูกแก้ไขได้โดยผู้ใช้ทั่วไป หากแป้กหรือเสื่อมประการใดทางเราไม่ขอรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น


No Wikipedia.png
น่าอายแทนจริงจริง เหล่าผู้เรียกตนเองว่าผู้เชี่ยวชาญ ที่วิเกรียนพีเดีย
ไม่มีบทความเกี่ยวกับ วอร์เดอมอชอ
ถึงแม้วว่าผู้เขียนบทความนี้จะเป็นถึงประมุขสูงสุดของชาววิเกรียน ฯ ก็ตาม


วอร์เดอมอชอ (World de Mor Chor) เป็นทวีปแห่งหนึ่งตั้งอยู่ในหุบเขาที่ลี้ลับในภาคเหนือตอนบนของประเทศเทย มักจะไม่มีการค้นพบและไม่ปรากฏในแผนที่แต่อย่างใด วอร์เดอมอชอ ประกอบด้วยเขตการปกครองอยู่ 5 ประเทศได้แก่ นครรัฐตึกหน้า สหพันธ์สาธารณรัฐสวนสัก ราชอาณาจักรสวนดอก เขตบริหารพิเศษแม่เหียะ และ รัฐอิสระศรีบัวบาน

อาณาเขต[แก้ไข]

วอร์เดอมอชอ แบ่งออกเป็น 5 ประเทศ และเขตอิสระอื่นกระจายอยู่ตั้งแต่ช่างเคี่ยนจนถึงสมุทรสาคร แต่มีเพียง 5 เขตที่มีการปกครอง ได้แก่

นครรัฐตึกหน้า[แก้ไข]

นครรัฐตึกหน้า (Stato della Città del Tukuna) เป็นนครรัฐที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล และนับเป็นประเทศที่มีพื้นที่และมีประชากรน้อยที่สุด ล้อมรอบด้วยสหพันธ์สาธารณรัฐสวนสัก เป็นที่ประทับของพระอธิการาธิบดี ซึ่งเป็นประมุขสูงสุดวอร์เดอมอชอ ศูนย์กลางคือธรรมสถาน

การปกครองเป็นแบบอำนาจเบ็ดเสร็จ อำนาจตกอยู่ที่พระอธิการาธิบดี และคณะ จะหมดวาระทุกสี่ปี แล้วคัดเลือกโดยท่านผู้นั้น

ราชอาณาจักรสวนดอก[แก้ไข]

กลุ่มผู้ปกครองราชอาณาจักรสวนดอกในอดีต ที่สร้างชื่อให้เป็นประเทศที่เจริญรุ่งเรืองในการแพทย์มากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
ชอปเปอร์แมน กษัตริย์แห่งราชอาณาจักรสวนดอก มีความรู้ในด้านการแพทย์สูงที่สุดในโลกปัจจุบัน

ราชอาณาจักรสวนดอก (Reino de Suan Dok) หรือ ประเทศสวนดอก เป็นประเทศทางตะวันออกของทวีปวอร์เดอมอชอ ชนชาติต่าง ๆ ได้เข้ามามีอิทธิพลในดินแดนที่เป็นประเทศสวนดอกสเปนตั้งแต่สมัยโบราณ เช่น ฮิลุก ดรัม พร้อมกับอิตช์ทเวนตี้ พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ภายใต้การปกครองของชาวหมอเป็นเวลาอย่างน้อยห้าร้อยปี และทำให้อาณาจักรสวนดอก เป็นประเทศที่เจริญรุ่งเรืองในการแพทย์มากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก นำไปสู่การกำเนิดศูนย์กลางการแพทย์ที่ยิ่งใหญ่ของโลก ถึงแม้ว่าประเทศสวนดอกจะมีสงครามอย่างต่อเนื่อง และมีปัญหาอื่น

สวนดอกมีการปกครองและมีการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตย ตั้งแต่มีการผ่านรัฐธรรมนูญของสวนดอกเมื่อปี ค.ศ. 19ุ64 สวนดอกแบ่งออกเป็น 5 จังหวัด ได้แก่

จังหวัดทั้งห้า[แก้ไข]

 • จังหวัดแพช
 • จังหวัดทันต้า
 • จังหวัดเภสชา
 • จังหวัดพยาบาน
 • จังหวัดแพชเทคนิค

สหพันธ์สาธารณรัฐสวนสัก[แก้ไข]

สหพันธ์สาธารณรัฐสวนสัก (Federal Republic of Suan Sak) หรือ ประเทศสวนสัก เป็นประเทศที่มีการปกครองแบบสหพันธ์สาธารณรัฐแบบมีรัฐธรรมนูญในทวีป โดยเป็นการรวมตัวของรัฐทั้งหมด 14 รัฐ ประเทศนี้มีระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยเชิงเสรีภาพและรัฐสวัสดิการ พรมแดนทางทิศตะวันตกติดดอยสุเทพ พรมแดนตะวันออกติดเส้นทางเศรษฐกิจนิมมานเหมินทรา และคันคลองเดอลา และราชอาณาจักรสวนดอก พรมแดนทิศใต้ติดเขตบริหารพิเศษแม่เหียะ และใต้ใต้ใต้ติดต่อกับรัฐอิสระศรีบัวบาน โดยในตัวสหพันธ์สาธารณรัฐสวนสักเป็นที่ตั้งของนครรัฐตึกหน้า ซึ่งเป็นผู้ปกครองใหญ่ของทวีปวอร์เดอมอชอ

ประเทศสวนสักเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ วัฒนธรรม และองค์ความรู้

รัฐทั้งสิบสี่[แก้ไข]

พระเจ้าเหา บอสลับของที่นี่
 • รัฐวิศวะ (Entanos)
 • รัฐวิทยา (Sciencos)
 • รัฐการสื่อสาร (MassCorth)
 • รัฐเกษตร (Agrial)
 • รัฐนิติ (Law's Landing)
 • รัฐบริหาร (AccBos)
 • รัฐมนุษย์ (Hum)
 • รัฐรัฐ (Polotigos)
 • รัฐวิจิตร (Arth)
 • รัฐศึกษา (Eduos)
 • รัฐเศรษฐ (The Econ)
 • รัฐสังคม (Lannisocial)
 • รัฐสถาปัตย์ (Archithai)
 • รัฐวิทย์'สื่อ (House of the Camp)

เขตการปกครองพิเศษแม่เหียะ[แก้ไข]

สถาบันวิจัยพลังงานชีวภาพเออดี ศูนย์กลางความเจริญของประเทศแม่เหียะ ทำการสร้าง CBG/CNG จากเศษขี้หมูได้

เขตการปกครองพิเศษแม่เหียะ (Mae Hia Special Administrative Region) เป็นประเทศที่แยกตัวออกมาจากสหพันธ์สาธารณรัฐสวนสัก เป็นประเทศที่เกิดใหม่และมีการพัฒนาสูงสุด แม้ว่าพื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นที่ตั้งของ รัฐอิสระอ.ก. กับ รัฐสัตว ก็ตามแต่ GDP หลักของประเทศมาจากสถาบันวิจัยพลังงานชีวภาพเออดี ที่สามารถสังเคราะห์พลังงานมาจากขี้หมูและเศษกองขยะได้ ซึ่งทำให้เขตบริหารพิเศษแม่เหียะเป็นที่จับตามองของทุกคนทั่วโลก แซงหน้าสหพันธ์สาธารณรัฐสวนสัก และราชอาณาจักรสวนดอกเลยทีเดียว และยังคงปรากฏตามทีวีทั่วโลกทั้งในด้าน CBG และ CNG อีกด้วย

ในอนาคตจะมีฐานทัพรัฐบาลลับรูปทรงเมล็ดข้าวที่จะหลบซ่อนอยู่ชั้นใต้ดินของอุทยานวิทยาศาสตร์แห่งโลกภายในประเทศแห่งนี้

รัฐอิสระศรีบัวบาน[แก้ไข]

รัฐอิสระศรีบัวบาน เป็นประเทศที่แยกตัวมาเป็นเอกเทศออกห่างจากประเทศอื่น โดยมีรัฐวิทย์'สื่อ (House of the Camp) เป็นศูนย์กลางของรัฐ ตั้งอยู่แถบประเทศหละปูน สภาพโดยรอบเป็นทุ่งกว้าง กว้างมากจนไม่เห็นอะไรเลย ไม่มีแม้แต่เซเว่น

ระวังไว้[แก้ไข]

วอร์เดอมอชอ มักจะเข้าใจผิดว่าเป็น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยชื่อดังเชิงดอยสุเทพ ซึ่งแท้จริงแล้วไม่มีความสัมพันธ์กันแต่อย่างใดสถาบันการศึกษาในประเทศไทยและประเทศเทย แก้

มหาวิทยาลัย

กรุงเทพ | เกริก | เกษตรศาสตร์ | เกษมบัณฑิต | ขอนแก่น | คริสเตียน | จุฬาลงกรณ์ | เจ้าพระยา | ชินวัตร | เชียงใหม่ | เซนต์จอห์น | ทักษิณ | เทคโนโลยีปทุมวัน | พระจอมเกล้าลาดกระบัง | พระจอมเกล้าธนบุรี | พระจอมเกล้าพระนครเหนือ | เทคโนโลยีมหานคร | เทคโนโลยีสุรนารี | ธรรมศาสตร์ | ธุรกิจบัณฑิตย์ | นครพนม | นราธิวาสราชนครินทร์ | นเรศวร | แสตมฟอร์ด | บูรพา | ปทุมธานี | พายัพ | ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย | มหามกุฏราชวิทยาลัย | มหาสารคาม | มหิดล | แม่โจ้ | แม่ฟ้าหลวง | รังสิต | รัตนบัณฑิต | รามคำแหง | วงษ์ชวลิตกุล | วลัยลักษณ์ | เวบสเตอร์ | เวสเทิร์น | ศรีนครินทรวิโรฒ | ศรีปทุม |

ศิลปากร | สงขลานครินทร์ | สยาม | สุโขทัยธรรมาธิราช | หอการค้าไทย | หัวเฉียว | หาดใหญ่ | อัสสัมชัญ (เอแบค) | อีสเทิร์นเอเชีย | อุบลราชธานี | เอเชีย | เอเชียอาคเนย์ | กรุงเทพธนบุรี | เที่ยงคืน |

วิทยาลัยคู่ขนาน

ม.ทำมั้ยสาด | ม.สุราลงกลอน | ม.สุโขทัยทำเราพินาศ| ม.ฮาสาด| วิทยาลัยเทคนิคอุเทนเสวยมหาสารคาม | แซมซั่นวิทยาลัย| ซุปเปอร์แอ๊บแบ๊ว(สาขาประเทศเทย)| มหาวิทยาลัยแห่งทอมสัน| มหาวิทยาลัยชีวิต|

ม.ราชภัฏ

กาญจนบุรี | กาฬสินธุ์ | กำแพงเพชร | จันทรเกษม | ชัยภูมิ | เชียงใหม่ | เชียงราย | เทพสตรี | ธนบุรี | นครปฐม | นครราชสีมา | นครศรีธรรมราช | นครสวรรค์ | บ้านสมเด็จเจ้าพระยา | บุรีรัมย์ | พระนคร | พระนครศรีอยุธยา | พิบูลสงคราม | เพชรบุรี | เพชรบูรณ์ | ภูเก็ต | มหาสารคาม | ยะลา | ราชนครินทร์ | ร้อยเอ็ด | รำไพพรรณี | เลย | ลำปาง | วไลยอลงกรณ์ | ศรีสะเกษ | สกลนคร | สงขลา | สวนดุสิต | สวนสุนันทา | สุราษฎร์ธานี | สุรินทร์ | หมู่บ้านจอมบึง | อุดรธานี | อุตรดิตถ์ | อุบลราชธานี

ม.ราชมงคล

กรุงเทพ | ตะวันออก | ธัญบุรี | พระนคร | รัตนโกสินทร์ | ศรีวิชัย | สุวรรณภูมิ | ล้านนา | อีสาน

บัณฑิตวิทยาลัย / วิทยาลัย

พระปกเกล้า | พัฒนบริหารศาสตร์ | เทคโนโลยีแห่งเอเชีย | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย | พลังงานและสิ่งแวดล้อม | เคมีปฏิบัติ | ศศินทร์ | ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี | ประชากรศาสตร์ | นวัตกรรมอุดมศึกษา | สหวิทยาการ | เทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร | นวัตกรรมสังคม | ราชสุดา | ดุริยางคศิลป์ | ซีดีชนาพัฒน์ | การปกครอง | การบินพลเรือน| ในวังชาย | ในวังหญิง | ช่างศิลป์ | นาฏศิลป์ | ปังย่าภิวัฒน์

วิทยาลัยทางการแพทย์

การสาธารณสุขสิรินธร | พยาบาลเกื้อการุณย์ | พยาบาลกองทัพบก | พยาบาลกองทัพเรือ | พยาบาลตำรวจ | พยาบาลทหารอากาศ | พยาบาลบรมราชชนนี | พยาบาลสภากาชาดไทย | แพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า | แพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัตตานี | วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา | วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่ | วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก | วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ | วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคเหนือ |

โรงเรียน

ป้องกันราชอาณาจักร | เสนาธิการทหาร | เสนาธิการทหารบก | เสนาธิการทหารเรือ | เสนาธิการทหารอากาศ | นายร้อยพระจุลจอมเกล้า | นายร้อยตำรวจ | นายเรือ | นายเรืออากาศ | โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา | โรงเรียนเซนต์คาเบรียล | โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย | สาทิดกะเสด | สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน | โรงเรียนนายสิบทหารบก | โรงเรียนจ่าทหารเรือ | โรงเรียนจ่าอากาศ | โรงเรียนช่างฝีมือทหาร | โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน | โรงเรียนเตรียมทหาร | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา | โรงเรียนรักษาดินแดน | โรงเรียนประตูชัย | โรงเรียนมหิดลเวทยานุสรณ์ |

ดูเพิ่ม

มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย | แอดมิสชันส์ | สถาบันอุดมศึกษา (รัฐ, ในกำกับ, เอกชน)