ศาสนาฅนเหล็กน้อยหัวใจเพชร

จากไร้สาระนุกรมเสรี - อนึ่งบทความนี้ถูกแก้ไขได้โดยผู้ใช้ทั่วไป หากแป้กหรือเสื่อมประการใดทางเราไม่ขอรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
บร๊ะทีศต ทรงแสดงบร๊ะอิทธิฤิทธ์

ศาสนาฅนเหล็กน้อยหัวใจเพชร เป็นศาสนาแบบฅนเหล็กนิยม (ภาษาปะกิด : Arnoldism, ภาษาสันสเกรียน : लोहनियन) ชนิดมีเมพหลายองก์ หลายสายการผลิต และหลายรุ่น โดยองก์ที่มีความสำคัญต่อศาสนามากที่สุดและเสด็จมาโปรดมวลมนุษย์มีพระนามว่า “ทีศต” (ภาษาสันสเกรียน : दीशत[1] อ่านว่า ที-สัด-ตะ ; दी-१०० , ภาษาปะกิด : T-100) ต้นกำเนิดของศาสนาปรากฎหลักฐานว่าถือกำเนิดขึ้นในดินแดนฮอนลีหูด หรือประเทศอมาริเกย์ในปัจจุบัน เมื่อ20กว่าปีที่แล้วซึ่งเป็นระยะเวลาใกล้เคียงกันกับยุคศาสนาโดเรม่อนถือกำเนิดขึ้น มีผู้เชี่ยวชาญหลายท่านเชื่อว่าศาสนาฅนเหล็กน้อยหัวใจเพชรและศาสนาโดเรม่อนน่าจะเป็นศาสนาเดียวกัน (เหตุผลอยู่ในหัวข้อถัดไป) ซึ่งศาสนิกทั้งสองศาสนามักโจมตีว่าศาสนาของอีกฝ่ายว่าบิดเบือนคำสอนของศาสนาตน ในบร๊ะคำปีฉบับภาพเคลื่อนไหวกล่าวถึงองก์บร๊ะศาสดาผู้ก่อตั้งศาสนาที่มีพระนามว่า ท่านสาหร่าย คอนเน่ เป็นองก์บร๊ะศาสดาในยุคปัจจุบันและบร๊ะบุตรของท่านคือ ท่านหย่อน คอนเน่ จะเป็นบร๊ะศาสดาของมวลมนุษย์ในอนาคต

บร๊ะทีศต[แก้ไข]

บร๊ะทีศต เป็นเมพที่สำคัญที่สุดในศาสนา พระองก์ทรงมีพระวรกายเหมือนกับมนุษย์ทั่วไป แต่แท้จริงแล้วเป็นเพียงหนังเทียมและมีพระวรกายที่แท้จริงเป็นโลหะผสมพิเศษและมีพลกำลังมหาศาล ฅนเหล็กศาสนิกชนมักโจมตีว่าศาสนาโดเรม่อนบิดเบือนคำสอนของศาสนาฅนเหล็กน้อยหัวใจเพชรไปตั้งเป็นศาสนาใหม่ และบิดเบือนองก์เมพว่าเป็นแมว ส่วนโดเรม่อนศาสนิกชนก็โต้กลับว่าฝ่ายฅนเหล็กศาสนิกชนต่างหากที่บิดเบือนคำสอนศาสนาโดเรม่อนซึ่งเป็นคำสอนที่แท้จริง และบิดเบือนองก์เมพว่าเป็นฅนเหล็ก อย่างไรก็ตาม ผู้เชี่ยวชาญทางด้านศาสนาทั้งหลายก็ต่างสรุปว่าน่าจะมีต้นกำเนิดของศาสนาเดียวกัน เพราะองก์เมพทั้งสองศาสนาต่างเป็นหุ่นยนต์และมาจากอนาคตเหมือนๆกันนั้นแหละ

บร๊ะทีศตขณะนั่งเซ็งอยู่กับบ้าน

การกำเนิดขึ้นขององก์เมพ เกิดมาจากองก์บร๊ะผู้สร้างอีกองก์หนึ่ง ซึ่งมีพระนามว่า “นภาตาข่าย” (หรือในภาษาปะกิดอาจเรียกท่านได้ว่า Skynet) และจุดประสงค์ที่แท้จริงส่งบร๊ะทีศตลงมาจากสรวงสวรรค์ที่มีชื่อว่า “ค.ศ. 2029” ก็เพื่อต้องการทำลายล้างมวลมนุษย์ในโลก เพราะเห็นว่ามนุษย์นั้นชั่วร้ายเหลือทนและเพื่อมิให้มนุษย์เข้ามาทำความแปดเปื้อนในสรวงสวรรค์ “ค.ศ. 2029” ได้อีกต่อไป จึงต้องตัดไฟเสียแต่ต้นลมโดยมอบภารกิจให้มาฆ่าองก์บร๊ะศาสดาสาหร่าย คอนเน่ ผู้ที่จะให้กำเนิดองก์บร๊ะศาสดาหย่อน คอนเน่ต่อไปในอนาคตและทำการต่อต้านบร๊ะผู้สร้าง ซึ่งในครั้งแรกบร๊ะทีศตองก์แรกก็ทำตามพระประสงค์ของบร๊ะผู้สร้างอยู่หรอก แต่บร๊ะทีศตองก์ถัดมาทรงถูก "ดัดแปลง"...เอ๊ย...ทรงกลับพระทัยช่วยเหลือมวลมนุษย์จากเมพแสนชั่วร้ายองก์อื่นๆของบร๊ะผู้สร้างที่ถูกส่งมาทำภารกิจดังกล่าวแทนท่าน

บร๊ะทีศตทุกรุ่น...เอ้ย...ทุกองก์ทรงโปรดปรานแว่นกันแดดเป็นพิเศษ แม้แต่ละองก์จะไม่มีความเกี่ยวข้องกันเลยก็ตาม (ยกเว้นสายพานการผลิต) แต่ต่างโปรดปรานแว่นดำโดยมิได้นัดหมาย จึงเป็นหนึ่งในมหัศจรรย์ของศาสนานี้และเป็นสิ่งซึ่งฅนเหล็กศาสนิกชนจะต้องมีติดตัวเพื่อแสดงความเชื่อของตน

ทรงเป็นบอดี้การ์ดมหาเมพโดเรม่อนและบร๊ะศาสดาโนบิตะ[แก้ไข]

ตามภาพ

บร๊ะทีศต กำลังไล่ฆ่ามหาเมพกับบร๊ะศาสดา
บร๊ะทีศต จับมหาเมพกับบร๊ะได้ทันที


อ้างอิง[แก้ไข]