ศาสนาซลาตัน

จากไร้สาระนุกรมเสรี - อนึ่งบทความนี้ถูกแก้ไขได้โดยผู้ใช้ทั่วไป หากแป้กหรือเสื่อมประการใดทางเราไม่ขอรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

ศาสนาซลาตัน(กำกวม) น่าจะหมายถึง

  1. ลัทธิก่อการร้าย

แต่ศาสนาซลาตัน(กำเกรียน) ไม่ได้หมายถึง

  1. ศาสนาบางศาสนาที่นับถือเยอะแถวตะวันออกกลาง
  2. บทความที่ดูถูกดูหมิ่นบางศาสนา